Utolsó frissítés: 08/09/2020

Vegyi anyagok osztályozása, címkézése és csomagolása

Önt is érinti a brexit?

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek veszélyes vegyi anyagokat gyártanak, forgalmaznak, illetve szállítanak az EGT (ebben az esetben: a 27 uniós tagállam és az Egyesült Királyság (az átmeneti időszak végéig), valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia), meg kell felelniük az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet (CLP-rendelet) előírásainak. A CLP-rendelet (a CLP az angol Classification, Labelling and Packaging kifejezés kezdőbetűire utal) kiegészíti a REACH-rendeletet. Azt hivatott biztosítani, hogy a munkavállalók és a fogyasztók világos tájékoztatást kapjanak a vegyi anyagokkal kapcsolatos veszélyekről a termékek címkéin és biztonsági adatlapjain feltüntetett piktogramok és szabványos figyelmeztető mondatok révén.

Az osztályozás, címkézés és csomagolás új rendszere 2015. június 1-jén lépett hatályba. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek bárhol az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén veszélyes vegyi anyagokat állítanak elő, forgalmaznak, illetve szállítanak, tartaniuk kell magukat az új szabályokhoz.

Ha Önnek szakmájánál fogva vagy cége működtetéséhez ismernie kell a vegyi anyagok uniós szabályozását, tanulmányozza át a kis- és középvállalkozásoknak szóló vegyianyag-biztonsági útmutatót. Ha vállalkozása vegyi anyagok osztályozását, címkézését vagy csomagolását tervezi, adott esetben vegye figyelembe a vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására vonatkozóan előírt eljárásokat, valamint a biocidokra és a peszticidekre vonatkozó jogszabályokat.

Veszélyes vegyi anyagok

Mielőtt vegyi anyagot vagy keveréket hoz forgalomba, Önnek el kell végeznie a következőket:

Ha vállalkozása veszélyes anyagot hozott forgalomba (akár önmagában, akár más anyagokkal keverve), az arra vonatkozó osztályozási és címkézési információkat be kell jelentenie az Európai Vegyianyag-ügynökségnek (ECHA) az ügynökség szabályozási és címkézési jegyzékébe történő felvétel céljából. A bejelentés ingyenes, és arra az anyag/keverék első alkalommal történő forgalomba hozatalától számított egy hónapon belül sort kell keríteni. Ha Ön importőr, a határidő attól a naptól számít, amelyen az anyagot (vagy az anyagok keverékét) behozta az EU vámterületére.

A vegyi anyagok osztályozásának, címkézésének és csomagolásának módja

2015 júniusa óta a következő szabályok szerint kell eljárni:

A CLP-rendelet: kiket érint, és hogyan lehet eleget tenni az előírásoknak?

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet a vállalkozások széles körére vonatkozik:

Az Ön cégének kötelezettségei attól függnek, hogy vállalkozása milyen szerepet tölt be az ellátási láncban.

Az EU az ENSZ által kidolgozott új egyetemes szabályokat – a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerét (GHS) –, beépítette a már említett CLP-rendeletbe. A GHS-szabályok célja, hogy megkönnyítsék a világszintű kereskedelmet és segítsék a fogyasztókat.

Kapcsolódó témák

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Termékinformációs kapcsolattartó pontok

Ön az országában működő termékinformációs pont segítségével tájékozódhat a termékekre vonatkozó nemzeti jogszabályokról, és azokhoz az információkhoz is hozzájuthat, melyek birtokában termékeit más EU-országok piacain is értékesíteni tudja.

Tagállami ügyfélszolgálatok a vegyi anyagok témájában

Ha felvilágosítást szeretne kérni azzal kapcsolatban, hogy milyen kötelezettségei vannak az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet, illetve a REACH-rendelet alapján, azt tanácsoljuk, hogy első körben forduljon az illetékes tagállami ügyfélszolgálathoz.

Oldal megosztása: