At leve og rejse
Senest tjekket: 15/09/2022

Klassificering, mærkning og emballering af kemikalier

Hvis du leverer farlige kemikalier inden for EØS (I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge), skal du overholde forordningen om klassificering, mærkning og emballering. Den supplerer REACH-forordningen og sikrer, at farerne ved kemikalier kommunikeres klart ud til arbejdstagere og forbrugere gennem piktogrammer og standarderklæringer på mærkater og sikkerhedsdatablade.

Hvis du ikke kender til EU's regler om kemikalier, kan du se på vejledningen i kemikaliesikkerhed for små og mellemstore virksomhederLinket fører til en anden website. Når du planlægger CLP-processer, skal du tage højde for processerne i REACH og lovgivningen om biocider og pesticider en Linket fører til en anden website, hvis det er relevant.

Farlige kemikalier

Inden du markedsfører kemiske stoffer eller blandinger, skal du

Hvis du sælger et farligt stof (enten som det er, eller blandet med andre stoffer) skal du anmeldeLinket fører til en anden website dets klassifikation og mærkning til fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger, som er etableret af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA Linket fører til en anden website). Det er gratis at foretage anmeldelser, og de skal foretages inden for en måned, efter at stoffet/blandingen første gang kommer på markedet. For importører regnes fristen fra den dag, hvor et stof (eller en blanding af stoffer) kommer ind på EU's område.

Sådan skal kemikalier klassificeres, mærkes og emballeres

Du skal følge 2 regler:

Den unikke formelidentifikator

Den unikke formelidentifikator (eller UFI) blev udviklet for at hjælpe giftinformationscentraler med hurtig og korrekt identifikation af produkter under nødopkald. Alle produkter, der indeholder farlige stoffer, skal på etiketten være forsynet med UFI-koden.

UFI-vejledning og kodegenerator en

Sådan overholder du CLP-forordningen (klassificering, mærkning og emballering)

CLP-forordningen gælder for en bred vifte af virksomheder:

Dine forpligtelser afhænger af din rolle i forsyningskæden.

EU har indarbejdet de nye internationale regler (Globally Harmonised System – GHS), som FN har udviklet, i forordningen om klassificering, mærkning og emballering. Formålet er at gøre det lettere at handle globalt og hjælpe forbrugerne.

Se også:

Se også

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

National kemikaliehelpdesk

De nationale helpdeske er de første, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om dine forpligtelser ifølge CLP- og REACH-forordningerne.

Produktkontaktpunkt

Dit produktkontaktpunkt kan fortælle dig om national produktlovgivning og hjælpe dig med at komme ind på andre nationale markeder i EU.

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: