Senest tjekket: 02/04/2019

Ansættelsesvilkår

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Når du ansætter medarbejdere, skal du give dem deres ansættelsesvilkår skriftligt. Du skal ideelt set give dem deres ansættelsesvilkår senest den dag, de starter på jobbet. I nogle EU-lande har arbejdsgiveren mellem én uge og to måneder efter første arbejdsdag til at give nye medarbejdere deres ansættelsesvilkår.

Dine ansættelseskontrakter eller tilsvarende erklæringer, der bekræfter ansættelsesvilkårene (f.eks. tilsagnserklæringer), skal som minimum indeholde følgende informationer eller henvise til den relevante lovgivning:

Angående årlige feriedage, opsigelsesfrister, arbejdstid og løn er det tilstrækkeligt at henvise dine ansatte til eventuelle nationale/regionale love og administrative bestemmelser.

I nogle EU-lande gælder der forenklede ansættelsesregler for ansatte, der arbejder højst 1 måned for dig, eller ansatte, der arbejder mindre end 8 timer om ugen.

Se, om dette gælder i dit land:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Din EURES-vejleder

Din EURES-vejleder kan informere dig om arbejdsvilkår og hjælpe dig med rekrutteringsprocedurerne i dit land eller i din region i udlandet.

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: