Senest tjekket: 23/06/2022

Ansættelsesvilkår

Når du ansætter medarbejdere, skal du give dem deres ansættelsesvilkår skriftligt. Du skal ideelt set give dem deres ansættelsesvilkår senest den dag, de starter på jobbet. I nogle EU-lande (I dette tilfælde alle 27 EU-lande) har arbejdsgiveren mellem én uge og to måneder efter første arbejdsdag til at give nye medarbejdere deres ansættelsesvilkår.

Dine ansættelseskontrakter eller tilsvarende erklæringer, der bekræfter ansættelsesvilkårene (f.eks. tilsagnserklæringer), skal som minimum indeholde følgende informationer eller henvise til den relevante lovgivning:

Angående årlige feriedage, opsigelsesfrister, arbejdstid og løn er det tilstrækkeligt at henvise dine ansatte til eventuelle nationale/regionale love og administrative bestemmelser.

Advarsel

I nogle EU-lande gælder der forenklede ansættelsesregler for ansatte, der arbejder højst 1 måned for dig, eller ansatte, der arbejder mindre end 8 timer om ugen.

Nedenfor kan du søge efter flere nationale oplysninger om forenklede arbejdsordninger, som kan være tilgængelige i dit land:

Vælg land

Arbejdstagere fra andre EU-lande: Ligebehandling og manglende arbejdstilladelse

Som arbejdsgiver har du ret til at ansætte personale fra andre EU-lande. Du skal behandle jobsøgende fra andre EU-lande på samme måde som ansøgere fra dit eget land. Du må ikke bruge diskriminerende kriterier - f.eks. krav om en bestemt nationalitet - når du ansætter medarbejdere. Du skal også sikre dine ansatte fra andre EU-lande de samme arbejdsvilkår (løn, betalt ferie osv.), som du giver ansatte fra dit eget land. Jobsøgende fra andre EU-lande har ikke brug for en arbejdstilladelse for at arbejde i et andet EU-land.

Du kan kræve, at ansøgere fra andre EU-lande skal vise, at de har de nødvendige sprogfærdigheder til jobbet, men de efterspurgte færdigheder skal stå i et rimeligt forhold til den pågældende stilling.

Du kan få hjælp til at ansætte personale fra hele EU på den europæiske jobportal - Eures.

Hvis din virksomhed ligger i en grænseregion, kan Eures også rådgive jer om, hvordan I administrativt håndterer medarbejdere, der pendler fra et naboland.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Din EURES-vejleder

Din EURES-vejleder kan informere dig om arbejdsvilkår og hjælpe dig med rekrutteringsprocedurerne i dit land eller i din region i udlandet.

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: