Senest tjekket: 10/03/2020

Ansættelsesvilkår

Brexit – hvad nu?

Når du ansætter medarbejdere, skal du give dem deres ansættelsesvilkår skriftligt. Du skal ideelt set give dem deres ansættelsesvilkår senest den dag, de starter på jobbet. I nogle EU-lande (I dette tilfælde i alle 28 EU-lande.) har arbejdsgiveren mellem én uge og to måneder efter første arbejdsdag til at give nye medarbejdere deres ansættelsesvilkår.

Dine ansættelseskontrakter eller tilsvarende erklæringer, der bekræfter ansættelsesvilkårene (f.eks. tilsagnserklæringer), skal som minimum indeholde følgende informationer eller henvise til den relevante lovgivning:

Angående årlige feriedage, opsigelsesfrister, arbejdstid og løn er det tilstrækkeligt at henvise dine ansatte til eventuelle nationale/regionale love og administrative bestemmelser.

I nogle EU-lande gælder der forenklede ansættelsesregler for ansatte, der arbejder højst 1 måned for dig, eller ansatte, der arbejder mindre end 8 timer om ugen.

Se, om dette gælder i dit land:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Din EURES-vejleder

Din EURES-vejleder kan informere dig om arbejdsvilkår og hjælpe dig med rekrutteringsprocedurerne i dit land eller i din region i udlandet.

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: