Forretninger
Senest tjekket: 10/05/2019

Skilsmisse og separation

De nationale love i EU-landene fastlægger, af hvilke grunde du kan søge separation eller skilsmisse, og hvilke procedurer der skal anvendes. Reglerne er meget forskellige fra det ene EU-land til det andet.

Der findes dog en række EU-regler, der hjælper dig med at afgøre, hvilke domstole der har kompetence, og hvilken lov der gælder i sager, som involverer to eller flere EU-lande – for eksempel, hvis du og din ægtefælle bor eller har statsborgerskab i forskellige lande.

Hvor kan du anmode om separation eller skilsmisse?

Du kan anmode om separation eller skilsmisse, enten sammen med din partner med en fælles anmodning eller alene.

Du kan indgive din anmodning til retten i det land, hvor:

Den første domstol, som anmodningen indgives til, og som opfylder disse betingelser, har kompetence til at træffe afgørelse om din skilsmisse.

Den domstol, der har kompetence til at ændre en separation til skilsmisse, er den, som har truffet afgørelse om separationen, forudsat at det er i overensstemmelse med reglerne i det EU-land, hvor domstolen hører til.

Den domstol, som kan træffe afgørelse om skilsmisse, kan også træffe afgørelse i spørgsmål om forældreansvar, hvis barnet bor i det land, hvor domstolen hører til.

Hvilke love gælder for din skilsmisse eller separation?

Er der to eller flere EU-lande involveret – f.eks. fordi du og din ægtefælle har forskellig nationalitet eller bor i et andet EU-land end dit/jeres eget?

I så fald er det ikke nødvendigvis lovgivningen i det land, hvor du anmoder om skilsmisse, der gælder for skilsmissen.

17 EU-lande har indført ét enkelt regelsæt, som bruges til at afgøre, hvilken lov der skal anvendes i forbindelse med grænseoverskridende skilsmisser. Disse lande er: Østrig, Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Rumænien, Slovenien og Spanien.

I disse 17 lande kan du aftale med din ægtefælle at anvende skilsmisselovgivningen i:

Hvis du og din ægtefælle ikke kan blive enige, vil domstolene i disse 17 lande anvende loven i:

Hvis du anmoder om skilsmisse i et andet EU-land, skal du rådføre dig med en jurist med speciale på området for at finde ud af, hvilke love der gælder i dit tilfælde, og hvilke konsekvenser det kan få.

Anerkendelse af separation og skilsmisser i udlandet

En skilsmisse eller separation, der gives i ét EU-land anerkendes automatisk i de andre EU-lande, så det er ikke nødvendigt at foretage sig yderligere.

Undtagelse: Danmark

EU's regler om skilsmisse og separation – f.eks. om rettens kompetence og om anerkendelse – gælder ikke i Danmark.

Læs mere om skilsmisseprocedurerne i de enkelte EU-lande:

Vælg land:

 • Belgienbefrltnlen
 • Bulgarienbgda
 • Cyperncyen
 • Det Forenede Kongerige – Englandgb-engda
 • Det Forenede Kongerige – Nordirlandgb-nirda
 • Det Forenede Kongerige – Skotlandgb-sctda
 • Det Forenede Kongerige – Walesgb-wlsda
 • Estlandeeda
 • Finlandfida
 • Frankrigfrda
 • Grækenlandgrda
 • Irlandieda
 • Italieniten
 • Letlandlven
 • Litauenlten
 • Luxembourgluen
 • Maltamten
 • Nederlandenenlen
 • Polenplen
 • Portugalpten
 • Rumænienroda
 • Slovakietsken
 • Sloveniensida
 • Spanienesen
 • Sverigeseen
 • Tjekkietczda
 • Tysklanddedeen
 • Ungarnhuen
 • Østrigaten

Eksempel

Skilsmisse uden samtykke: jurisdiktion i det land, hvor parret senest havde fælles fast bopæl

Det irsk-franske ægtepar Jack og Marie boede sammen i Irland.

Jack fandt et spændende og vellønnet job i Frankrig og flyttede dertil. En måned efter at Jack var begyndt at arbejde i Frankrig, besluttede han sig for at anmode om skilsmisse i Irland.

Det kunne han gøre, fordi parret senest havde boet sammen i Irland, og Marie stadig boede der.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: