Senest tjekket: 18/02/2020

Efterladtepension og begravelseshjælp

Brexit – hvad nu?

De regler og betingelser, der er beskrevet på denne side, gælder stadig i Storbritannien og for britiske statsborgere i EU.

Den britiske udtrædelsesaftale fastsætter generelle regler for beskyttelse af de sociale sikringsrettigheder (f.eks. ret til sundhedspleje, arbejdsløshedsunderstøttelse eller pension) som du har opnået før den 31. december 2020. Læs mere om dine rettigheder.

Hvis du har problemer med at håndhæve dine rettigheder, kan du kontakte vores hjælpetjenester.

Når en person dør, kan de efterladte familiemedlemmer i visse tilfælde have ret til ydelser til efterladte. Ydelserne og de mulige modtagere varierer fra land til land i EU. Her er nogle af de mest almindelige ydelser, du kan have krav på, hvis du er et efterladt familiemedlem.

Efterladtepension

En efterladtepension er et månedligt tilskud svarende til en procentdel af den pension, som den afdøde modtog/ville have modtaget, og den udbetales til de nærmeste efterladte. Den tildeles af den samme myndighed, som tildelte/ville have tildelt den afdødes pension. Beløbet beregnes på samme måde som for alderspension.

Du skal ansøge om efterladtepension hos pensionsmyndigheden i det land, hvor dit afdøde familiemedlem senest var bosat. Den nationale myndighed vil så gennemgå din ansøgning og videresende den til det ansvarlige EU-land.

Hvis du ikke opfylder landets krav for at modtage efterladtepension, kan det være, at du er berettiget til at modtage enkepension.

Det er ikke alle EU-lande, der udbetaler efterladtepension.

Begravelseshjælp

Begravelseshjælp er et engangsbeløb, der udbetales i tilfælde af dødsfald.

Det er ikke alle EU-lande, der udbetaler begravelseshjælp.

Inden du ansøger om begravelseshjælp, skal du undersøge:

Hvor ansøger man?

Du skal altid ansøge hos den sociale myndighed, hvor dit afdøde familiemedlem var registreret i det land, hvor han eller hun sidst boede. Den nationale myndighed vil så gennemgå din ansøgning og videresende den til det ansvarlige EU-land.

Hvilket land skal betale?

Hvis dit afdøde familiemedlem fik pension fra flere forskellige EU-lande, er det land, der skal udbetale begravelseshjælpen og/eller efterladtepensionen:

I begge tilfælde skal du stadig sende ansøgningen til de sociale myndigheder, som den afdøde var registreret hos, i det land, hvor vedkommende boede.

Eksempel

Find ud af, hvilket land der skal udbetale begravelseshjælp

Els og Jan fra Holland gik på pension og flyttede til Italien. Da Jan døde, fik Els at vide, at hun kunne søge om hollandsk begravelseshjælp, men hun vidste ikke, hvor hun skulle søge.

Els kontaktede en europæisk beskæftigelsesrådgiver og fandt ud af, at hun kunne søge hos sygesikringen i Italien, hvor hendes mand var registreret. Sygesikringen sendte så hendes ansøgning videre til de hollandske myndigheder.

Der gælder de samme regler, uanset om dit afdøde familiemedlem var pensionist eller ej. Forudsat at han eller hun betalte socialsikringsbidrag, har du ret til ydelser til efterladte.

Betingelserne for at modtage begravelseshjælp eller efterladtepension varierer fra det ene EU-land til det andet.

Tjek, hvilke regler der gælder i det land, hvor dit afdøde familiemedlem var forsikret:

Vælg land:


Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Del denne side: