Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 31/08/2017

Ydelser ved dødsfald

Når et menneske dør, udbetaler nogle lande en ydelse (også kaldet overgangshjælp) til den efterladte (enke, enkemand, registrerede partner, barn eller anden slægtning). Retten til ydelser ved dødsfald afhænger af:

  • hvilket lands sociale sikringssystem den afdøde var dækket af, og hvorvidt landet udbetaler ydelser ved dødsfald
  • hvilke betingelser der gælder for udbetaling af ydelser ved dødsfald i landet, og hvorvidt de er opfyldt.

Hvor indgiver man ansøgningen?

Den afdødes slægtninge skal altid søge om eventuelle ydelser ved dødsfald fra den sociale sikringsmyndighed, vedkommende var registreret hos i det land, hvor den afdøde boede.

Hvilket land skal betale?

Den generelle regel er, at

  • hvis den afdøde modtog en pension fra kun ét EU-land , vil dette land betale eventuelle ydelser ved dødsfald
  • hvis den afdøde modtog en pension fra flere EU-lande vil det land, hvor vedkommende boede (hvis vedkommende modtog en pension fra landet), eller det land, hvor vedkommende var forsikret længst, betale ydelsen ved dødsfald.

I begge tilfælde skal ansøgningen indgives til de sociale sikringsmyndigheder, som den afdøde var registreret hos, i det land, hvor vedkommende boede.

Sagseksempel

Find ud af, hvilket land der skal betale ydelsen, når du dør

Els og Jan fra Holland gik på pension og flyttede til Italien. Da Jan døde, fik Els at vide, at hun kunne søge om en hollandsk ydelse ved dødsfald, men hun vidste ikke, hvor hun skulle søge.

Els kontaktede en europæisk beskæftigelsesrådgiver og fandt ud af, at hun kunne søge hos sygesikringen i Italien, hvor hendes mand var registreret. Sygesikringen sendte så hendes ansøgning videre til de hollandske myndigheder.

Læs mere om ydelser ved dødsfald i det land, der skal udbetale dem:

Vælg land:

Offentlige høringer
    Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
    Få hjælp og rådgivning