Senest tjekket: 15/02/2019

Udstationerede arbejdstagere

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Som arbejdsgiver skal du overholde reglerne for ansatte, der udstationeres i et andet EU-land i en begrænset periode. Under udstationeringen skal du garantere dine ansatte samme ansættelsesvilkår og -betingelser som dem, der gælder i det EU-land, hvor dit personale arbejder.

Del denne side: