Forretninger
Senest tjekket: 04/01/2021

Arbejdsløshed & understøttelse

Brexit – hvad nu?

De regler og betingelser, der beskrives på denne side gælder stadig for EU-borgere i Storbritannien og for britiske statsborgere i EU, hvis de er omfattet af EU-UK-udtrædelsesaftalen.

Udtrædelsesaftale fastsætter generelle regler for beskyttelse af de sociale sikringsrettigheder (f.eks. ret til sundhedspleje, arbejdsløshedsunderstøttelse eller pension) som er opnået før den 31. december 2020. Læs mere om EU-borgeres rettigheder i UKen.

Hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til EU-lovgivningen bliver overtrådt, og du har brug for rådgivning, kan du kontakte vores hjælpetjeneste.

Hvis du er EU-borger i Det Forenede Kongerige, bør du i første omgang indbringe spørgsmålet for de relevante britiske myndigheder. Hvis det ikke løser problemet, kan du anmelde en overtrædelse af dine rettigheder til Det Forenede Kongeriges uafhængige overvågningsmyndigheden.

Hvis du er britisk statsborger i et EU-land og ønsker at klage, kan du indgive klagen til Europa-Kommissionen.

Der er stor forskel på, hvordan den sociale sikring er organiseret i Europa, og de enkelte EU-lande kan frit udforme deres egne socialsikringssystemer.

Det er imidlertid EU-reglerne, som fastlægger, hvilket lands system du bør være sikret under, når der er to eller flere lande involveret - f.eks. hvis du bor eller arbejder i et andet EU-land.

Læs mere om:

Se også:

Del denne side: