Senest tjekket: 10/06/2020

Grænseoverskridende gældsinddrivelse

Brexit – hvad nu?

Hvis du eller dit firma har penge til gode hos en virksomhed, der hører hjemme i et andet EU-land, kan en domstol bestemme, at beløbet skal indefryses på denne virksomheds bankkonto.

I hvilke tilfælde kan reglen om indefrysning bruges?

Du kan få gavn af denne regel i alle grænseoverskridende sager, dvs. hvis den anmodende domstol eller din virksomhed (i dette tilfælde kreditoren) er hjemmehørende i et andet EU-land end det, hvor debitoren har sin bankkonto.

Proceduren kaldes europæisk kendelse til sikring af bankindeståender, og formålet med den er at gøre det hurtigere og nemmere at inddrive gæld i EU.

Du behøver ikke at underrette debitoren på forhånd. Dette sikrer, at debitoren ikke flytter, skjuler eller bruger alle pengene på kontoen, inden du kan nå at inddrive det, du har til gode.

I hvilke lande gælder reglen?

Du kan anmode om en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender i et hvilket som helst EU-land undtagen Storbritannien og Danmark.

Hvordan anmoder man om en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender?

Du kan anmode om en sådan kendelse via onlineformularen. Hvis du har dokumentation, der understøtter din sag, skal du uploade den sammen med ansøgningen.

Anfægtelse af en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender

Hvis du er debitor og ikke er enig i en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender, som er afsagt imod dig, kan du anfægte afgørelsen ved at udfylde og indsende formularen til anmodning om et retsmiddel (formular VII).

Begge parter kan klage over afgørelsen om anvendelse af et retsmiddel ved at udfylde og indsende klageformularen vedrørende anvendelse af et retsmiddel (formular IX)

Relaterede emner

EU-lovgivning

Offentlige høringer

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Den europæiske småkravsprocedure

Afgør tvister med leverandører eller kunder fra andre EU-lande i sager om krav på op til 2 000 euro.

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: