Senest tjekket: 21/06/2022

Grænseoverskridende gældsinddrivelse

Hvis du eller dit firma har penge til gode hos en virksomhed, der hører hjemme i et andet EU-land, kan en domstol bestemme, at beløbet skal indefryses på denne virksomheds bankkonto.

I hvilke tilfælde kan reglen om indefrysning bruges?

Du kan få gavn af denne regel i alle grænseoverskridende sager, dvs. hvis den anmodende domstol eller din virksomhed (i dette tilfælde kreditoren) er hjemmehørende i et andet EU-land end det, hvor debitoren har sin bankkonto.

Proceduren kaldes europæisk kendelse til sikring af bankindeståender, og formålet med den er at gøre det hurtigere og nemmere at inddrive gæld i EU.

Du behøver ikke at underrette debitoren på forhånd. Dette sikrer, at debitoren ikke flytter, skjuler eller bruger alle pengene på kontoen, inden du kan nå at inddrive det, du har til gode.

I hvilke lande gælder reglen?

Du kan anmode om en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender i et hvilket som helst EU-land undtagen Danmark.

Hvordan anmoder man om en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender?

Du kan anmode om en sådan kendelse via onlineformularen. Hvis du har dokumentation, der understøtter din sag, skal du uploade den sammen med ansøgningen.

Anfægtelse af en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender

Hvis du er debitor og ikke er enig i en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender, som er afsagt imod dig, kan du anfægte afgørelsen ved at udfylde og indsende formularen til anmodning om et retsmiddel bg (formular VII).

Begge parter kan klage over afgørelsen om anvendelse af et retsmiddel ved at udfylde og indsende klageformularen vedrørende anvendelse af et retsmiddel el en pt (formular IX)

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Den europæiske småkravsprocedure

Afgør tvister med leverandører eller kunder fra andre EU-lande i sager om krav på op til 2 000 euro.

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: