Senest tjekket: 01/08/2022

Salg af tjenesteydelser i udlandet

Hvis du har en registreret virksomhed, der leverer tjenesteydelser (som f.eks. arkitekt eller turistguide) i det land, du bor i, kan du tilbyde dine tjenesteydelser i et andet EU-land uden at etablere en virksomhed eller filial dér.

Det kan være nyttigt, hvis du:

Du bør i princippet kunne levere tjenesteydelser i et andet EU-land uden at skulle overholde alle landets administrative procedurer og regler (såsom at indhente forudgående forretningstilladelse). Men du skal muligvis underrette de offentlige myndigheder om, at du vil tilbyde tjenesteydelser i deres land. Det andet land skal have en gyldig grund, hvis det vil pålægge dig sine regler.

Hvis du får problemer med offentlige myndigheder, kan du henvende dig til vores hjælpe- og rådgivningstjenesterLinket fører til en anden website .

Bemærk: Hvis du udbyder teletjenester, radio- og tv-tjenester og elektroniske tjenester, vil disse altid blive beskattet de en fr i kundens land. For en ikke-skattepligtig person er det det land, hvor vedkommende er etableret, har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted. For en erhvervskunde er det det land, hvor virksomheden er etableret eller har et fast forretningssted, hvor erhvervskunden modtager tjenesteydelsen.

På trods af dette princip kan du dog ikke uden videre antage, at du kan levere tjenesteydelser uden at etablere en virksomhed lokalt. Om du kan eller ej, afhænger primært af, hvor ofte, hvor længe og hvor regelmæssigt du ønsker at levere dine ydelser.

Der kan desuden gælde andre regler for visse sektorer som f.eks.:

Hvis du vælger at registrere en virksomhed i et andet EU-land, skal du overholde landets regler for inkorporering/registrering af et datterselskab, en filial eller et agentur og de fleste af landets regler for etablering af en virksomhed (herunder anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer en og indhentning af de nødvendige tilladelser). Det kan også være nødvendigt at overholde nationale, europæiske eller internationale standarder.

Hvis du vil vide, hvad du skal gøre i din situation, kan du kontakte kvikskrankenLinket fører til en anden website i det land, hvor du ønsker at tilbyde dine tjenesteydelser.

Kvikskrankerne hjælper på landets sprog. Mange af dem kan desuden hjælpe på andre sprog. Mængden af information og service kan variere fra land til land.

Vælg land

Teleydelser, radio- og tv-tjenester og elektroniske tjenesteydelser

Hvis du leverer teletjenester, radio- og tv-tjenester og elektroniske tjenester, vil disse normalt blive beskattet de en fr i kundens land.

Erhvervskunder

For en erhvervskunde er det det land, hvor virksomheden er etableret eller har fast forretningssted, hvor erhvervskunden modtager tjenesteydelsen.

Ikke-skattepligtige kunder

For ikke-skattepligtige personer er det det land, hvor de er etableret eller har deres bopæl eller deres sædvanlige opholdssted.

Særlige regler ved lav årlig omsætning

Der gælder enkelte udtagelser: Disse forenklede regler betyder, at du kan vælge at følge momsreglerne i dit eget EU-land (dvs. der, hvor du er etableret, har fast adresse eller sædvanligt opholdssted), hvis du opfylder følgende kriterier:

I dette tilfælde behøver du ikke at registrere dig, indgive momsangivelser eller foretage betalinger i hvert af de EU-lande, dine kunder bor i (og du behøver heller ikke tilmelde dig MOSS-ordningen). Du kan i stedet opkræve moms fra dine kunder til den sats, der gælder i dit eget land, og betale og angive denne moms til skattemyndighederne i dit land.

Hvis du er omfattet af en særlig ordning for små virksomheder i dit hjemland, som fritager dine leverancer fra moms op til en vis tærskel, gælder denne ordning også for dine leverancer af eletjenester, radio- og tv-tjenester eller elektroniske tjenester.

Ingen forskel på kunder i EU

Selv om du frit kan bestemme dine egne generelle salgsbetingelser, skal alle dine kunder i EU have samme adgang til dine tjenesteydelser (leveret på dit salgssted eller elektronisk) som kunderne i dit eget land. Hvis du tilbyder særlige priser, rabatter eller salgsbetingelser, skal alle dine kunder have adgang til disse, uanset hvilket EU-land de bor eller arbejder i, hvilken nationalitet de har, eller hvor deres virksomhed ligger.

Reglerne gælder for alle transaktioner, både de fysiske og dem på nettet, hvis køberen er slutbrugeren (en privatperson eller en virksomhed, der ikke har til hensigt at videresælge, omforme, forarbejde, udleje eller give det købte i underentreprise). Reglerne gælder dog ikke for audiovisuelle tjenesteydelser. Hvad angår andet ophavsretligt beskyttet onlineindhold, kan der stadig gælde begrænsninger, som skyldes de enkelte landes ophavsretlige regler.

Adgang til forskellige versioner af websites

Dine kunder skal kunne få adgang til alle versioner af dit website. Hvis de f.eks. indtaster dit sites spanske webadresse via deres internetforbindelse i Italien, må de ikke automatisk blive omdirigeret til den italienske udgave af sitet. De skal give deres samtykke, før de bliver omdirigeret, og de har ret til at trækket samtykket tilbage når som helst.

Salg af elektronisk leverede ydelser

Hvis din kunde bor i et andet EU-land og ønsker at købe elektronisk leverede tjenesteydelser (f.eks. cloud-tjenester, onlinedatalagring eller hosting af websteder), skal de have adgang til og kunne registrere sig for disse ydelser på samme måde som kunderne i dit eget land.

Hvis du er nødt til at krydse en landegrænse for at levere din tjenesteydelse til en kunde i udlandet, kan det medføre ekstra omkostninger – f.eks. til oplagring eller for at overholde administrative procedurer. Sådanne ekstra omkostninger kan i visse tilfælde berettige, at du kræver en højere pris af en kunde i udlandet.

Er det forskelsbehandling?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bliver ulovligt forskelsbehandlet af en forhandler, eller om du selv anvender diskriminerende vilkår over for dine kunder, kan du forhøre dig hos det relevante kontaktpunkt en i dit land.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Den europæiske småkravsprocedure

Afgør tvister med leverandører eller kunder fra andre EU-lande i sager om krav på op til 2 000 euro.

Din EURES-vejleder

Din EURES-vejleder kan informere dig om arbejdsvilkår og hjælpe dig med rekrutteringsprocedurerne i dit land eller i din region i udlandet.

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: