Forretninger
Senest tjekket: 21/11/2022

Dine rettigheder, når du køber varer eller tjenesteydelser

Når du køber varer eller tjenesteydelser i EU, garanterer EU's forbrugerbeskyttelsesregler, at du får klar information om varen eller tjenesteydelsen, prisen, forsendelses- og leveringsomkostningerne samt dine rettigheder, hvis noget går galt.

Gennemsigtighed online. Som forbruger har du ret til at kende status for enhver onlinesælger. Onlinemarkedspladser skal informere om, hvorvidt sælgeren er erhvervsdrivende (registreret virksomhed eller selvstændig erhvervsdrivende) eller en privatperson. Denne forskel er vigtig, fordi du kun er beskyttet i henhold til EU's forbrugerlovgivning, hvis du køber fra en erhvervsdrivende. Markedspladsen skal advare dig om det, hvis du vælger et tilbud fra en privatperson.

Prøv vores brugervenlige værktøj, som hjælper dig med at forstå forstå dine rettigheder, når du køber noget i EU.

Har du købt din vare i EU?

EU's forbrugerregler gælder for varer og tjenesteydelser, som er købt i EU. Hvis du køber noget af en erhvervsdrivende uden for EU, som har rettet sin markedsføring særligt mod forbrugere i EU, bør du dog også være dækket af EU-reglerne, men det kan være svært at håndhæve dine rettigheder over for en erhvervsdrivende, som er etableret uden for EU.

Læs mere om garantier og returnering.

Har du stadig brug for hjælp?

Er varen ny eller brugt?

Hvis du køber en ny vare af en erhvervsdrivende, giver EU's forbrugerregler dig en retsgaranti på minimum to år, hvis varen skulle vise sig at være mangelfuld.

Hvor købte du varen?

Brugte varer, som du køber af en erhvervsdrivende, er også omfattet af EU's forbrugerregler, bl.a. hvad angår garantien på minimum to år og fortrydelsesfristen på 14 dage. I visse EU-lande gælder det for brugte varer, at køber og sælger kan aftale en garantiperiode på under to år, men perioden må ikke være på under et år. Dette skal gøres klart på købstidspunktet.

Hvor købte du varen?

Brugte varer, som du køber af en privatperson, er ikke omfattet af EU's forbrugerregler. Men hvis en privat sælger opererer som virksomhed på en auktionsside, for eksempel hvis vedkommende lever af at reparere og sælge brugte mobiltelefoner, betragtes han eller hun som erhvervsdrivende, og så er dine brugte varer omfattet af EU-reglerne.

Læs mere om garantier og returnering.

Har du stadig brug for hjælp?

Hvornår modtog du varen?

Hvad gik galt?

Hvad gik galt?

Hvad gik galt?

Der findes ingen EU-regler om tilfælde, hvor du returnerer en vare købt i en fysisk forretning, blot fordi du har skiftet mening.

Mange butikker giver dog alligevel kunderne ret til at returnere eller bytte en vare inden for en bestemt periode, hvis de har gemt kvitteringen. Tjek din kvittering eller butikkens vilkår og betingelser for flere oplysninger.

Læs mere om dine rettigheder, når du køber varer eller tjenesteydelser

Har du stadig brug for hjælp?

Du har ret til at annullere købet og sende varen tilbage inden for 14 dage uanset årsag og uden begrundelse. Denne fortrydelsesret udløber 14 dage efter den dag, hvor du har modtaget din vare (eller indgået en aftale om levering af en tjenesteydelse).

Fortrydelsesretten på 14 dage gælder dog ikke for alle typer køb. Her er nogle eksempler på undtagelser:

Bemærk, at denne liste ikke er fuldstændig.

Find ud af mere om, hvordan du annullerer dit køb inden for perioden på 14 dage og får dine penge tilbage

Har du stadig brug for hjælp?

Hvis varer, du har købt hvor som helst i EU, viser sig at være mangelfulde eller ikke at se ud eller fungere som lovet, skal forhandleren reparere eller erstatte dem gratis eller give dig et nedslag i prisen eller alle pengene tilbage. Du kan normalt kun bede om delvis eller fuld tilbagebetaling af pengene, hvis det ikke er muligt at reparere eller erstatte varen.

EU's forbrugerregler giver dig altid ret til minimum to års garanti helt gratis, uanset om du har købt dine varer i en butik, online eller via fjernsalg, for eksempel fra et katalog eller pr. telefon. Denne toårsgaranti er kun et mindstekrav, og dit lands egen lovgivning giver dig muligvis ekstra beskyttelse.

Læs mere om garantier og returnering i dit land.

Advarsel

Du har muligvis ikke ret til at få pengene tilbage, hvis der er tale om et mindre problem såsom en skramme på et cd-cover.

Enhver reparation eller udskiftning skal finde sted inden for en rimelig frist og uden væsentlige ulemper for dig.

Yderligere garantier (handelsmæssige garantier eller garantibeviser)

Butikker og producenter tilbyder nogle gange en yderligere handelsmæssig garanti (også kaldet et garantibevis eller en tillægsgaranti), som enten er inkluderet i prisen eller koster ekstra. Den kan give dig en højere grad af beskyttelse, men kan aldrig erstatte eller mindske den mindstegaranti på to år, som du altid har ifølge EU-reglerne.

På samme måde gælder det, at hvis en butik sælger dig et nyt produkt billigere "uden garanti", betyder det blot, at du ikke har nogen yderligere garanti. Du har altid ret til to års gratis garanti, hvis produktet viser sig at være defekt eller ikke at være, som forhandleren har hævdet.

Hvornår gik din vare i stykker?

Hvis din vare går i stykker inden for det første år efter købet, anses problemet for at være opstået, inden du modtog varen, med mindre forhandleren kan bevise det modsatte. Derfor har du ret til gratis at få varen repareret eller byttet til en ny eller – hvis dette er for besværligt eller dyrt – at få tilbudt et nedslag i den oprindelige købspris eller pengene tilbage.

I nogle lande kan du have ret til frit at vælge mellem de forskellige muligheder. Det er altid op til den erhvervsdrivende at finde en løsning. I nogle EU-lande har du desuden ret til at bede producenten om at finde en løsning.

Læs mere om garantier og returnering i dit land.

Har du stadig brug for hjælp?

Du har stadig ret til gratis at få varen repareret eller ombyttet eller på visse betingelser at få et nedslag i den oprindelige købspris eller pengene tilbage. Du kan dog blive bedt om at bevise, at problemet allerede var opstået, da du modtog varen – for eksempel ved at bevise, at det skyldes dårlig kvalitet af de anvendte materialer.

Den erhvervsdrivende skal derefter finde frem til en løsning. I nogle EU-lande har du desuden ret til at bede producenten om at finde en løsning.

Læs mere om garantier og returnering i dit land.

Har du stadig brug for hjælp?

Du har ikke nogen retlig beskyttelse i henhold til EU-lovgivningen. Det kan dog være værd at kontakte sælgeren eller producenten, da de muligvis alligevel vil hjælpe dig.

I nogle EU-lande kan den nationale lovgivning give dig yderligere rettigheder såsom en længere retslig garanti.

Læs mere om garantier og returnering i dit land.

Har du stadig brug for hjælp?

Den vare, du modtager, skal svare til det, som sælgeren har lovet, eller som I har aftalt, og til det, du troede, du købte. Hvis varen ikke er den, du har bestilt – for eksempel en anden farve, forkert størrelse eller uden de forventede funktioner – har du ret til gratis at få varen repareret eller byttet til en ny eller – hvis ingen af disse to kan lade sig gøre – at få et nedslag i den oprindelig købspris eller pengene tilbage.

Nogle gange er det ikke umiddelbart åbenlyst, at varen ikke er den, du har bestilt. Det kan være tilfældet, hvis du køber en ny bærbar computer på nettet og du først nogle måneder senere opdager, at hukommelseskapaciteten ikke svarer til hvad du bestilte. I sådanne tilfælde har du stadig ret til at få varen repareret eller byttet, så varen kommer til at svare til det, du havde bestilt eller – hvis ingen af disse to kan lade sig gøre – at få et nedslag i prisen eller pengene tilbage.

Disse løsninger er kun et mindstekrav, og dit lands egen lovgivning giver dig muligvis ekstra beskyttelse.

Læs mere om garantier og returnering i dit land.

Har du stadig brug for hjælp?

Den vare, du modtager, skal svare til det, som sælgeren har lovet, eller som I har aftalt, og til det, du troede, du købte. Hvis varen ikke er den, du har bestilt – for eksempel en anden farve, forkert størrelse eller uden de forventede funktioner – har du ret til gratis at få varen repareret eller byttet til en ny eller – hvis ingen af disse to kan lade sig gøre – at få et nedslag i den oprindelig købspris eller pengene tilbage.

Hvis du køber varer uden for en almindelig forretning (for eksempel på nettet eller fra et katalog), kan du altid returnere dem i henhold til reglerne om fortrydelsesretten på 14 dage, hvis du skifter mening. Det betyder, at du har ret til at få alle pengene tilbage. Du skal dog muligvis betale omkostningerne til tilbagelevering af varen.

Læs mere om annullering og returnering af en bestilling.

Nogle gange er det ikke umiddelbart åbenlyst, at varen ikke er den, du har bestilt. Det kan være tilfældet, hvis du køber en ny bærbar computer på nettet og du først nogle måneder senere opdager, at hukommelseskapaciteten ikke svarer til hvad du bestilte. I sådanne tilfælde har du stadig ret til at få varen repareret eller byttet, så varen kommer til at svare til det, du havde bestilt eller – hvis ingen af disse to kan lade sig gøre – at få et nedslag i prisen eller pengene tilbage.

Disse løsninger er kun et mindstekrav, og dit lands egen lovgivning giver dig muligvis ekstra beskyttelse.

Læs mere om garantier og returnering i dit land.

Har du stadig brug for hjælp?

Hvis du ikke tager dit køb med dig fra butikken med det samme, eller hvis du har bestilt det til levering hjemme, skal den erhvervsdrivende levere det til dig inden for 30 dage, medmindre I er blevet enige om et andet specifikt leveringstidspunkt.

Hvis du ikke har modtaget varen inden for 30 dage eller inden for den aftalte periode, skal du gøre opmærksom på det og give den erhvervsdrivende en ny rimelig frist for levering.

Hvis den erhvervsdrivende stadig ikke har leveret efter den forlængede frist, har du ret til at ophæve aftalen og få pengene tilbage så hurtigt som muligt. Du behøver ikke at give den erhvervsdrivende en forlænget frist, hvis vedkommende nægter at levere, eller hvis det aftalte leveringstidspunkt er afgørende – for eksempel hvis du skal bruge varen til en særlig lejlighed såsom en kjole til et bryllup.

Læs mere om forsendelse og levering.

Har du stadig brug for hjælp?

Hvis du ikke afhenter dit køb med det samme, eller hvis du har bestilt det til levering hjemme, skal den erhvervsdrivende levere det til dig inden for 30 dage, medmindre I er blevet enige om et andet specifikt leveringstidspunkt.

Hvis du ikke har modtaget varen inden for 30 dage eller inden for den aftalte periode, skal du gøre opmærksom på det og give den erhvervsdrivende en ny rimelig frist for levering.

Hvis den erhvervsdrivende stadig ikke har leveret efter den forlængede frist, har du ret til at ophæve aftalen og få pengene tilbage så hurtigt som muligt. Du behøver ikke at give den erhvervsdrivende en forlænget frist, hvis vedkommende nægter at levere, eller hvis det aftalte leveringstidspunkt er afgørende – for eksempel hvis du skal bruge varen til en særlig lejlighed såsom en kjole til et bryllup.

Læs mere om forsendelse og levering.

Har du stadig brug for hjælp?

Den erhvervsdrivende har ansvaret, hvis varen bliver beskadiget fra og med afsendelsestidspunktet, og indtil du modtager den.

Derfor har du ret til at bede om reparation eller ombytning, hvis du modtager en bestilt vare, som viser sig at være defekt eller ikke at virke som den skal. Hvis det ikke er muligt at få den repareret eller ombyttet, kan du bede om at få pengene tilbage eller et nedslag i den oprindelige købspris.

Husk, at du altid har minimum to års garanti helt gratis. Denne toårsgaranti er kun et mindstekrav, og dit lands egen lovgivning giver dig muligvis ekstra beskyttelse.

Læs mere om garantier og returnering i dit land

Har du stadig brug for hjælp?

Den erhvervsdrivende har ansvaret, hvis varen bliver beskadiget fra og med afsendelsestidspunktet, og indtil du modtager den.

Derfor har du ret til at bede om reparation eller ombytning, hvis en vare, du har bestilt online, fra et katalog eller pr. telefon, viser sig at være defekt eller ikke at virke som den skal. Hvis det ikke er muligt at få den repareret eller ombyttet, kan du bede om at få pengene tilbage eller et nedslag i den oprindelige købspris.

Husk, at du altid har minimum to års garanti helt gratis. Denne toårsgaranti er kun et mindstekrav, og dit lands egen lovgivning giver dig muligvis ekstra beskyttelse.

Læs mere om garantier og returnering i dit land

Har du stadig brug for hjælp?

Hvis du har problemer med noget, du har købt, skal du først kontakte den erhvervsdrivende, som har solgt dig varen eller tjenesteydelsen. Hvis du har problemer med at håndhæve dine rettigheder over for den erhvervsdrivende, kan du kontakte din forbrugersammenslutning eller en af de tilgængelige hjælpetjenester:

Der findes også EU-værktøjer til tvistbilæggelse, som kan hjælpe dig med at løse dine problemer med en erhvervsdrivende, selv hvis den erhvervsdrivende er fra et andet EU-land.

Læs mere om bilæggelse af forbrugertvister.

Se også

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: