Senest tjekket: 05/08/2020

Udstationering af medarbejdere

Du skal overholde reglerne for udstationering, hvis:

I begge tilfælde skal der være et ansættelsesforhold mellem dig og den udstationerede.

Udstationeringsreglerne gælder også, hvis medarbejderen bliver hyret gennem et vikarbureau eller arbejdsformidlingskontor og kommer for at arbejde for dig fra et andet EU-land end det, hvor din virksomhed er registreret, eller hvor du driver den. I givet fald skal der være et ansættelsesforhold mellem arbejdstageren og det vikarbureau eller arbejdsformidlingskontor, du bruger.

Ansættelsesvilkår i værtslandet

Du skal sikre, at dine medarbejdere har de samme ansættelsesvilkår under udstationeringen, som dem, der gælder – enten ved lov eller alment gældende overenskomster – i værtslandet med hensyn til:

Hvis ansættelsesvilkårene er mere fordelagtige for dine medarbejdere i dit eget land end i værtslandet, bør du lade disse vilkår gælde under udstationeringen.

For andre sektorer end byggesektoren er kravene om aflønning og årlige feriedage ikke obligatoriske, hvis

EU-lande kan – efter at have hørt repræsentanter for medarbejdere og arbejdsgivere – beslutte, at værtslandets krav om aflønning og årlige feriedage ikke skal gælde, hvis hele udstationeringsperioden varer under 1 måned. Denne undtagelse gælder ikke for arbejdstagere, der er udstationeret gennem vikarbureauer og arbejdsformidlingskontorer.

Se også den praktiske vejledning om udstationeringen.

Længerevarende udstationering

Hvis udstationeringsperioden er længere end 12 måneder (eller 18 måneder, hvis du indgiver en begrundet meddelelse til værtslandet), skal du sikre, at dine ansatte er omfattet af alle de obligatoriske arbejds- og ansættelsesvilkår i værtslandet, bortset fra dem, der vedrører ophævelse af deres kontrakt eller supplerende pensionsydelser.

Du kan finde flere oplysninger om proceduren for begrundede meddelelser på værtslandets website.

Regler om social sikring for udstationerede arbejdstagere

Dine udstationerede medarbejdere kan under deres midlertidige arbejdsophold i et andet EU-land blive ved med at være dækket af socialsikringssystemet i det land, de arbejdede i inden udstationeringen.

Som arbejdsgiver skal du på forhånd informere værtslandets myndigheder om udstationeringen og bede om en PD A1-formularpdfen hos den sociale sikringsmyndighed i det land, hvor dine medarbejdere er forsikret. PD A1-formularen bekræfter, at den udstationerede medarbejder er registreret i socialsikringssystemet i dit hjemland og ikke behøver at betale sociale bidrag i værtslandet.

Når du anmoder om en PD A1-formular, skal du angive start- og slutdatoen for udstationeringen i det andet EU-land. Den maksimale periode, du kan angive i formularen, er 24 måneder.

Hvis udstationeringen varer længere end 24 måneder, kan du som arbejdsgiver:

Nationale kontaktpunkter og websites

Hvert EU-land har mindst ét kontaktpunkt, som kan give dig detaljerede oplysninger om udstationering af medarbejdere i udlandet. Kontaktpunkterne samarbejder og udveksler oplysninger, overvåger ansættelsesvilkårene under udstationeringen og følger op på påståede overtrædelser af reglerne.

Vælg land:


Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Din EURES-vejleder

Din EURES-vejleder kan informere dig om arbejdsvilkår og hjælpe dig med rekrutteringsprocedurerne i dit land eller i din region i udlandet.

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: