Senest tjekket: 15/02/2019

Udstationering af medarbejdere

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Du skal overholde reglerne for udstationering, hvis:

I begge tilfælde skal der være et ansættelsesforhold mellem dig og den udstationerede.

Udstationeringsreglerne gælder også, hvis medarbejderen bliver hyret gennem et vikarbureau eller arbejdsformidlingskontor og kommer for at arbejde for dig fra et andet EU-land end det, hvor din virksomhed er registreret, eller hvor du driver den. I givet fald skal der være et ansættelsesforhold mellem arbejdstageren og det vikarbureau eller arbejdsformidlingskontor, du bruger.

Ansættelsesvilkår i værtslandet

Du skal sikre, at dine medarbejdere har de samme ansættelsesvilkår under udstationeringen, som dem, der gælder – enten ved lov eller overenskomst – i værtslandet med hensyn til:

Hvis ansættelsesvilkårene er mere fordelagtige for dine medarbejdere i dit eget land end i værtslandet, kan du selvfølgelig lade disse vilkår gælde under udstationeringen.

Hvis den indledende installering og/eller indledende montering af visse produkter er en integreret del af jeres aftale, og dine kvalificerede medarbejdere skal udføre disse aktiviteter, gælder kravene om mindsteløn og årlige feriedage ikke, hvis hele udstationeringen varer under 8 dage om året.

EU-lande kan – efter at have hørt repræsentanter for medarbejdere og arbejdsgivere – beslutte, at værtslandets krav om mindsteløn og årlige feriedage ikke nødvendigvis skal gælde, hvis hele udstationeringsperioden varer under 1 måned. Denne undtagelse gælder ikke for arbejdstagere, der er udstationeret gennem vikarbureauer og arbejdsformidlingskontorer.

Regler om social sikring for udstationerede arbejdstagere

Dine udstationerede medarbejdere kan under deres midlertidige arbejdsophold i et andet EU-land blive ved med at være dækket af socialsikringssystemet i det land, de arbejdede i inden udstationeringen.

Som arbejdsgiver skal du på forhånd informere værtslandets myndigheder om udstationeringen og bede om en PD A1-formular hos den sociale sikringsmyndighedpdfen i det land, hvor din virksomhed er registreret. PD A1-formularen bekræfter, at den udstationerede medarbejder er registreret i socialsikringssystemet i dit hjemland og ikke behøver at betale sociale bidrag i værtslandet.

Når du anmoder om en PD A1-formular, skal du angive start- og slutdatoen for udstationeringen i det andet EU-land. Den maksimale periode, du kan angive i formularen, er 24 måneder.

Hvis udstationeringen varer længere end 24 måneder, kan du som arbejdsgiver:

Der kan gælde forskellige regler for social sikring under udstationering for lønmodtagere og selvstændige.

Se også:

Nationale kontaktpunkter og websites

Hvert EU-land har mindst ét kontaktpunkt, som kan give dig detaljerede oplysninger om udstationering af medarbejdere i udlandet. Kontaktpunkterne samarbejder og udveksler oplysninger, overvåger ansættelsesvilkårene under udstationeringen og følger op på påståede overtrædelser af reglerne.

Du kan finde flere oplysninger på værtslandets website.

Vælg land:

 • Tysklanddeda
 • Grækenlandgrel
 • Ungarnhuen
 • Irlandieen
 • Italieniten
 • Letlandlvda
 • Litauenlten
 • Luxembourgludefren
 • Maltamten
 • Hollandnlen
 • Polenplen
 • Portugalpten
 • Rumænienroro
 • Slovakietsksken
 • Sloveniensien
 • Spanienesesen
 • Sverigeseen
 • Storbritannienuken

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Din EURES-vejleder

Din EURES-vejleder kan informere dig om arbejdsvilkår og hjælpe dig med rekrutteringsprocedurerne i dit land eller i din region i udlandet.

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: