Tarkistettu viimeksi: 20/01/2023

Lähetetyt työntekijät

Yrityksen on noudatettava työntekijöiden lähettämistä koskevia EU-sääntöjä, jos

Molemmissa tapauksissa työntekijän ja lähettävän yrityksen välillä on oltava työsuhde.

Työntekijöiden lähettämistä koskevia EU-sääntöjä sovelletaan myös silloin, kun tilapäistyövoimaa välittävä yritys palkkaa työntekijän toisesta EU-maasta työskentelemään maassa, johon yritys on rekisteröity tai jossa se harjoittaa toimintaansa. Tässä tapauksessa työntekijän on oltava työsuhteessa työvoiman vuokrausta tai tilapäistyövoiman välittämistä harjoittavaan yritykseen.

Kohdemaassa sovellettava työehdot

Työnantajan on taattava työntekijöilleen työkomennuksen ajan samat työolot ja työehdot, jotka ovat voimassa kohdemaassa joko lainsäädännön tai yleisesti sovellettavien työehtosopimusten perusteella. Näitä ovat muun muassa

Jos työehdot ovat lähtömaassa paremmat kuin kohdemaassa, työnantajan tulee soveltaa näitä ehtoja työntekijöihinsä myös työkomennuksen aikana.

Muilla aloilla kuin rakennusalalla ei ole pakko noudattaa palkka- ja vuosilomasääntöjä, jos

Tärkeää

EU-maat voivat päättää työnantaja- ja työntekijäpuolta kuultuaan, että kohdemaassa voimassa olevia palkka- ja vuosilomasääntöjä ei sovelleta, jos koko työkomennus kestää alle kuukauden. Tämä poikkeus ei koske tilapäistyövoimaa tarjoavan yrityksen välityksellä työkomennukselle lähetettyjä työntekijöitä.

Lisätietoja: lähetettyjä työntekijöitä koskeva käytännön opas.

Pitkäkestoiset työkomennukset

Jos komennus toisessa EU-maassa kestää yli 12 kuukautta (tai yli 18 kuukautta, jos lähettävä yritys toimittaa kohdemaan viranomaisille perustellun ilmoituksen), työnantajan on taattava työntekijöilleen samat työolot ja keskeiset työehdot, jotka ovat voimassa kohdemaassa. Poikkeuksen muodostavat sopimusten purkamiseen ja lisäeläkkeisiin liittyvät ehdot.

Katso lisätietoa perustellun ilmoituksen lähettämisestä sen maan verkkosivustolta, jonne työntekijä lähetetään.

Lähetettyjä työntekijöitä koskevat sosiaaliturvasäännöt

Lähetetyt työntekijät tai itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka työskentelevät tilapäisesti toisessa EU-maassa, voivat kuulua työkomennuksensa aikana edelleen lähtömaan sosiaaliturvajärjestelmään.

Työnantajan on ilmoitettava tästä etukäteen kohdemaan viranomaisille ja pyydettävä A1-lomaketta en (esitettävä asiakirja A1) sen maan sosiaaliturvalaitoksesta, jossa työntekijät on vakuutettu. A1-lomakkeella vahvistetaan, että lähetetty työntekijä kuuluu yrityksen kotimaan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, eikä hänen tarvitse maksaa sosiaaliturvamaksuja työkomennuksen kohdemaassa.

A1-lomaketta pyydettäessä on ilmoitettava ulkomaankomennuksen alkamis- ja päättymispäivät. Ilmoitettavan työkomennusjakson pituus voi olla enintään 24 kuukautta.

Jos työkomennus kestää pidempään kuin 24 kuukautta tai sitä täytyy pidentää, työnantaja voi

Kansalliset yhteyspisteet ja verkkosivustot

Kullakin EU-maalla on vähintään yksi yhteyspiste, josta saa tarkempaa tietoa työntekijöiden lähettämisestä ulkomaille työkomennukselle. Yhteyspisteet tekevät myös yhteistyötä ja vaihtavat tietoja keskenään, valvovat lähetettyihin työntekijöihin ulkomaankomennuksen aikana sovellettavia työehtoja ja -oloja ja tutkivat tapauksia, joissa sääntöjä on mahdollisesti rikottu.

Katso lisätietoa sen maan verkkosivustolta, jonne työntekijä lähetetään.

Valitse maa:

Katso myös

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Eures-neuvojat

Eures-neuvojat antavat tietoa työehdoista ja -olosuhteista ja työhönottomenettelyistä omassa EU-maassasi ja rajaseutualueilla.

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: