Tarkistettu viimeksi: 08/04/2020

Lähetetyt työntekijät

Yrityksesi on noudatettava työntekijöiden lähettämistä koskevia EU-sääntöjä, jos

Molemmissa tapauksissa työntekijän ja lähettävän yrityksen välillä on oltava työsuhde.

Työntekijöiden lähettämistä koskevia EU-sääntöjä sovelletaan myös silloin, kun tilapäistyövoimaa välittävä yritys palkkaa työntekijän toisesta EU-maasta työskentelemään maassa, johon yritys on rekisteröity tai jossa se harjoittaa toimintaansa. Tässä tapauksessa työntekijän ja työvoiman vuokrausta tai tilapäistyövoiman välittämistä harjoittavan yrityksen välillä on oltava työsuhde.

Vastaanottajamaassa sovellettava työehdot

Työnantajan on taattava työntekijöilleen työkomennuksen ajan samat työolot ja työehdot, jotka ovat voimassa vastaanottajamaassa joko lainsäädännön tai työehtosopimusten perusteella. Näitä ovat muun muassa

Jos työehdot ovat lähtömaassa paremmat kuin vastaanottajamaassa, työnantaja voi soveltaa näitä ehtoja työntekijöihinsä myös työkomennuksen aikana.

Jos urakkasopimuksen olennaisena osana on tiettyjen tuotteiden ensimmäinen kokoamis- ja/tai asennustyö ja urakoitsijan työntekijöiden on suoritettava nämä työt, vähimmäispalkkaa ja vuosilomia koskevien vaatimusten noudattaminen ei ole pakollista, jos työkomennus kestää alle 8 päivää.

EU-maat voivat päättää työnantaja- ja työntekijäpuolta kuultuaan, että vastaanottajamaan vähimmäispalkkaa ja vuosilomia koskevia vaatimuksia ei tarvitse soveltaa, jos koko työkomennus kestää alle kuukauden. Tämä poikkeus ei koske tilapäistyövoimaa tarjoavan yrityksen välityksellä työkomennukselle lähetettyjä työntekijöitä.

Lähetettyjä työntekijöitä koskevat sosiaaliturvasäännöt

Lähetetyt työntekijät tai itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka työskentelevät tilapäisesti toisessa EU-maassa, voivat kuulua työkomennuksensa aikana edelleen lähtömaan sosiaaliturvajärjestelmään.

Työnantajan on ilmoitettava tästä etukäteen kohdemaan viranomaisille ja pyydettävä A1-lomaketta yrityksen rekisteröintimaan sosiaaliturvalaitoksestapdfen. A1-lomakkeella vahvistetaan, että lähetetty työntekijä kuuluu yrityksen kotimaan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, eikä hänen tarvitse maksaa sosiaaliturvamaksuja työkomennuksen kohdemaassa.

A1-lomaketta pyydettäessä on ilmoitettava ulkomaankomennuksen alkamis- ja päättymispäivät. Lomakkeessa ilmoitettavan työkomennusjakson pituus voi olla enintään 24 kuukautta.

Jos työkomennus kestää tätä pidempään, työnantaja voi

Työntekijöihin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin työkomennuksen aikana sovellettavat sosiaaliturvasäännöt voivat poiketa toisistaan.

Ks. myös työntekijöiden lähettämistä koskeva käytännön opasen (uudet säännöt heinäkuulta 2020).

Kansalliset yhteyspisteet ja verkkosivustot

Kullakin EU-maalla on vähintään yksi yhteyspiste, josta saa tarkempaa tietoa työntekijöiden lähettämisestä ulkomaille työkomennukselle. Yhteyspisteet tekevät myös yhteistyötä ja vaihtavat tietoja keskenään, valvovat lähetettyihin työntekijöihin ulkomaankomennuksen aikana sovellettavia työehtoja ja -oloja ja tutkivat mahdollisia sääntöjen rikkomisia.

Katso lisätietoa sen maan verkkosivustolta, jonne työntekijä lähetetään.

Valitse maa

  • Puolaplen
  • Portugalipten
  • Romaniaroro
  • Slovakiasksken
  • Sloveniasien
  • Espanjaesesen
  • Ruotsiseen
  • Yhdistynyt kuningaskuntauken

Muita vastaavia aiheita

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Eures-neuvojat

Eures-neuvojat antavat tietoa työehdoista ja -olosuhteista ja työhönottomenettelyistä omassa EU-maassasi ja rajaseutualueilla.

Paikalliset yritystukipalvelut

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Jaa tämä sivu: