Tarkistettu viimeksi: 22/08/2022

EMAS-rekisteröinti

Yritys voi hyötyä monin tavoin, jos se seuraa toimintansa ympäristövaikutuksia ja pyrkii järjestelmällisesti vähentämään niitä: sen energiakulutus pienenee, se voi panostaa ympäristöä säästäviin resursseihin ja sen imago paranee. Tällainen yritys voi hakea rekisteröintiä EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään eli EMAS-järjestelmään en .

EMAS-rekisteröinnin hyödyt yritykselle

EMAS-rekisteröinti hyödyttää yrityksiä monin tavoin:

EMAS-järjestelmän rekisteröintimenettely on avoin. Yrityksen ympäristöjärjestelmän toimivuuden varmistaa organisaation ulkopuolinen puolueeton todentaja, mikä takaa järjestelmän uskottavuuden. Vain rekisteröityneet organisaatiot voivat käyttää EMAS-logoa.

EMAS-rekisteröintivaatimukset

Rekisteröityminen EMAS-järjestelmään tapahtuu vaiheittain en seuraavasti:

Jos tarvitset asiantuntija-apua tai tietoa EMAS-järjestelmän toteuttamisesta, ota yhteyttä oman maasi viranomaisiin:

Valitse maa

Pk-yritysten EMAS-rekisteröinti

Pienten ja keskisuurten yritysten EMAS-rekisteröintiä on helpotettu seuraavasti:

Osa EU-maista ja alueista tarjoaa rahoitusta en en EMAS-hakemuksen laatimista varten. Lisätietoa saa kansallisilta viranomaisilta en .

Tukea ja apuvälineitä

Pk-yrityksille on laadittu EMAS-rekisteröinnin tueksi EMAS Easy -menetelmä. Se auttaa yrityksiä soveltamaan EMAS-järjestelmää tavalla, jossa otetaan huomioon yrityksen koko, taloudelliset resurssit ja pienyritysten yrityskulttuuri. Tutustu EMAS Easy -oppaaseen, jossa on vaiheittaiset ohjeet EMAS-rekisteröitymistä varten.

Lisää EMAS-tietoa pk-yrityksille en on Euroopan komission sivustolla.

Katso myös

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

EMAS-neuvontapalvelu

Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) neuvontapalvelu

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: