Tarkistettu viimeksi: 29/03/2019

Julkiset hankinnat

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

EU:n lainsäädännön soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa kokonaisuudessaan 30.3.2019, jollei ratifioidussa erosopimuksessa vahvisteta muuta päivämäärää tai jolleivät EU:n neuvosto ja Yhdistynyt kuningaskunta yksimielisesti päätä pidentää kahden vuoden neuvotteluaikaa. Lisätietoa yrityksiin kohdistuvista oikeudellisista vaikutuksista:

EU:ssa on monenlaisia julkisia tarjouskilpailumenettelyjä ja erilaisia sääntöjä, jotka koskevat hankintasopimusten tekemistä. Joissakin tapauksissa julkisia hankintoja koskevat kansalliset säännöt ovat yhdenmukaiset EU:n sääntöjen kanssa. On hyvä tuntea myös ne oikeudet, jotka tarjouksen tekijällä on valtioiden rajat ylittävissä tarjouskilpailuissa.

Tarjouksen jättäjän on noudatettava tiettyjä sääntöjä osallistuessaan julkiseen tarjouskilpailuun. Tarjouksen jättämiseen on käytettävä oikeita välineitä ja tarjous on lähetettävä määräaikaan mennessä. Ota selvää, miten tarjous jätetään ja milloin vaadittavat asiakirjat on toimitettava (mm. ammattiasemaa kuvaavat asiakirjat). Tarvittavat tiedot kannattaa hankkia jo ennakolta eikä vasta sitten, kun sinua/yritystäsi kiinnostava tarjouskilpailu on jo julkaistu.

Jos katsot joutuneesi syrjinnän kohteeksi tai huomaat sääntöjenvastaisuuksia julkisessa hankintamenettelyssä, voit riitauttaa hankintamenettelyä koskevan päätöksen. Lisätietoa hankintamenettelyjen odotusajasta ja muutoksenhausta.

Jaa tämä sivu: