Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Tarkistettu viimeksi : 10/08/2017

Lomaosakkeet ja muut pitkäkestoiset lomatuotteet EU:ssa

Lomaosakkeella tarkoitetaan kiinteistön osa-aikaista käyttöoikeutta, joka oikeuttaa oleskelemaan kiinteistössä tietyn jakson useamman vuoden aikana. Lomaosakkeen ostamiseen voi liittyä monenlaisia ongelmia. Sama pätee myös pitkäkestoisiin lomatuotteisiin, kuten lomaklubeihin, joihin hankitaan useampivuotinen jäsenyys ja saadaan alennusta majoituksesta tai muita etuja mahdollisesti kuljetus- tai muihin palveluihin yhdistettyinä.

Sekä tavanomaisiin lomaosakkeisiin että viime vuosina kehitettyihin erilaisiin pitkäkestoisiin lomatuotteisiin voi liittyä huomattavia pitkäaikaisia tai pysyviä taloudellisia sitoumuksia. Niihin liittyy myös toistuvia menoeriä (esimerkiksi verot, vastikkeet, ylläpito- ja vakuutuskulut).

Sopimusehdot – sinun oikeutesi

EU-säännöt suojaavat kuluttajaa häikäilemättömiltä kauppiailta lomaosakkeiden ja muiden pitkäkestoisten lomatuotteiden kaupan yhteydessä. Sääntöjä sovelletaan 23.2.2011 jälkeen tehtyihin sopimuksiin (ajankohta voi olla myöhäisempi joissakin EU-maissa).

Nämä säännöt suojelevat sinua myös kun teet

 • jälleenmyyntisopimuksen (maksat ammattilaiselle, joka auttaa sinua myymään tai ostamaan lomaosakkeen tai lomaklubin jäsenyyden)
 • vaihtosopimuksen (maksat liittymisestä järjestelmään, jossa voit käyttää majoitus- tai muita palveluita ja toisaalta annat muiden tilapäisesti käyttää omaa lomaosakettasi).

Sääntöjä sovelletaan erityyppisiin lomaosakkeisiin ja niiden piiriin kuuluvat esimerkiksi:

 • risteilyalukset
 • asuntovaunut
 • kanava-alukset.

Perehdy sopimusehtoihin ennen ostopäätöstä

Ennen kuin teet päätöksesi, ota selvää oikeuksistasi:

 • Sinulla on oikeus saada tietoosi kaikki sopimusehdot ennen sopimuksen allekirjoittamista. Sinun on saatava tiedot kirjallisesti omalla kielelläsi (jos se on EU:n virallinen kieli).
 • Sinulla on 14 kalenteripäivän pituinen harkinta-aika, jolloin voit vetäytyä sopimuksesta syytä ilmoittamatta. Jos sinulle ei toimiteta EU-sääntöjen edellyttämää vakiomuotoista peruutuslomaketta, harkinta-aika pitenee vuodella (1 vuosi 14 päivää).
 • Harkinta-aika pitenee kolmella kuukaudella (3 kuukautta 14 päivää), jos et saa kaikkea tietoa ostamastasi tuotteesta.
 • Myyjä ei voi koskaan pyytää sinua suorittamaan ennakkomaksua tai takuumaksua harkinta-ajan aikana.
 • Kun ostat lomaklubin jäsenyyden, maksun on tapahduttava samansuuruisissa erissä vuoden välein.
 • Sinulla on myös toisesta maksukerrasta alkaen oikeus lopettaa lomaklubijäsenyys ilman sakkomaksuja. Kun saat maksupyynnön, sinulla on 14 kalenteripäivää aikaa tehdä irtisanomisilmoitus.
 • Jos olet myös tehnyt lomaosakkeeseesi liittyvän vaihtosopimuksen, se päättyy automaattisesti ja maksutta, kun päätät lomaosakesopimuksesi.
 • Jos olet käyttänyt jälleenmyyntisopimuksen mukaisesti ammattilaista apuna myydessäsi lomaosakettasi tai lomaklubin jäsenyyttäsi, tämä ammattilainen ei voi vaatia sinulta maksua ennen kuin lomaosakkeesi on myyty tai jälleenmyyntisopimus on muuten päättynyt.

Jos sopimuksesi koskee lomaosaketta tai muuta pitkäkestoista lomatuotetta, siihen sovelletaan näitä sääntöjä, vaikka myyjä väittäisikin toisin.

Hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt ja kohtuuttomat sopimusehdot

Varaudu myös ongelmatilanteisiin:

 • Varo lainvastaisia, harhaanjohtavia myyntikäytäntöjä, kuten "raaputettava voittoarpa" -menetelmää: voitat palkinnon ja sitä noutaessasi joudut lomaosakkeiden myyntitapahtumaan, jossa sinua painostetaan allekirjoittamaan sopimus.
 • Varo epäilyttäviä lomaosakkeiden jälleenmyyntitarjouksia, erityisesti sellaisia, joissa sinua houkutellaan ostamaan toinen lomaosake ja luvataan myydä nykyinen osakkeesi. Voit päätyä omistamaan kaksi lomaosaketta, joista kumpaakaan et halua etkä tarvitse.
 • Varo epäilyttäviä tarjouksia henkilöiltä, jotka väittävät olevansa juristeja toisessa EU-maassa ja haluavansa maksua vastaan edustaa sinua tuon maan tuomioistuimessa riita-asiassasi myyjän kanssa.
 • Varo epäilyttäviä tarjouksia henkilöiltä, jotka väittävät voivansa maksua vastaan hankkia takaisin lomaosakkeen myyjälle suorittamasi maksut.
 • Muista, että lomaosakkeiden myyjä (lomakeskus) ei saa epäasianmukaisesti rajoittaa oikeuttasi yksityisesti myydä, vuokrata tai vaihtaa osakkuuteen kuuluvia oikeuksiasi, rajoittaa mahdollisuuksia käyttää palveluita eikä perusteetta korottaa hoitomaksuja. Jos niin tehdään sopimuksesi yleisten myyntiehtojen perusteella, kyseessä saattavat olla kohtuuttomat sopimusehdot, jotka eivät sido sinua.
 • Mieti ennen sopimuksen tekemistä lomaosakkuuteen sitoutumisen pitkäaikaisia tai jopa ikuisia vaikutuksia. Harkitse tarkoin, haluatko ja voitko käyttää osakettasi vielä 10 tai 20 vuoden kuluttua. Haluavatko lapsesi, jotka mahdollisesti perivät lomaosakkeesi ja velvollisuuden maksaa vastiketta, käyttää osaketta?

Jos tarvitset neuvoja omassa asuinmaassasi ilmenneessä ongelmatapauksessa, ota yhteyttä kansalliseen kuluttajajärjestöönEnglish. Jos tarvitset tietoa oikeuksistasi riitatapauksessa, jossa myyjä on toisesta EU-maasta, ota yhteyttä Euroopan kuluttajakeskukseen ( ECC-verkosto).

Voit yrittää hakea ratkaisua riitaan tuomioistuimen ulkopuolella vaihtoehtoisen riidanratkaisunEnglish menettelyssä. Jos ostit lomaosakkeen tai muun pitkäaikaisen lomatuotteen verkossa, voit myös tehdä valituksen verkossa ODR-järjestelmässä.

Esimerkkitapaus

Lomaosakesopimuksen peruutus

Irlantilainen Patrick teki lomaosakesopimuksen maltalaisen palveluntarjoajan kanssa vuonna 2013. Myyjä ei antanut Patrickille vakiomuotoista peruutuslomaketta eikä tietoa siitä, että ennakko- tai takuumaksuja ei voida ottaa vastaan harkinta-ajan aikana.

Patrick maksoi 1 260 euron takuumaksun ja teki suoraveloitusjärjestelyn 122,50 euron kuukausimaksusta kahden vuoden jaksolle.

Voidakseen varata lomajakson palveluntarjoajan valikoimasta hän olisi tarvinnut tunnuskoodin. Toistuvista pyynnöistään huolimatta hän ei saanut koodia.

Vuotta myöhemmin hän ei vieläkään ollut onnistunut varaamaan yhtään lomajaksoa. Hän päätti perua sopimuksen sillä perusteella, että harkinta-aika oli tässä tapauksessa pidentynyt vuodella. Tässä vaiheessa hän oli jo maksanut 2 730 euroa.

Myyjä ei hyväksynyt peruutusta eikä suostunut palauttamaan Patrickin rahoja.

Patrick kysyi neuvoa ECC:n Irlannin toimistosta ja ryhtyi oikeustoimiin nk. eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn kautta. Tapaus ratkaistiin hänen edukseen. Myyjä ei vieläkään suostunut palauttamaan rahoja. Kun ECC:n Maltan toimisto puuttui asiaan, Patrick sai lopulta rahansa takaisin.

Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa