Kansalaisena Euroopassa
Tarkistettu viimeksi: 22/06/2022

Pk- ja mikroyritysten kirjanpitosäännöt

EU:ssa toimivien osakeyhtiöiden on koostaan riippumatta pidettävä ajantasaista kirjanpitoa ja laadittava tilinpäätös sekä toimitettava tilinpäätöstiedot kansalliseen kaupparekisteriin.

Julkisesti noteeratut yhtiöt

Julkisesti noteerattujen yhtiöiden – joiden arvopapereilla käydään kauppaa kyseisellä säännellyllä markkinalla – on laadittava konsernitilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien ( International Financial Reporting Standards (IFRS) en ) mukaisesti.

Standardien laatija on riippumaton kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antava elin International Accounting Standards Board en (IASB), ja EU puolestaan hyväksyy ne osaksi omaa säännöstöään.

Muut rajavastuuyhtiöt

Yleensä listaamattomien yhtiöiden ei tarvitse noudattaa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS). Useimmat EU-maat sallivat kuitenkin IFRS-standardien käytön näiden yhteisöjen konsolidoiduissa tilinpäätöksissä. Lisäksi jotkin EU-maat sallivat IFRS-standardien käytön tai vaativat sitä joidenkin listaamattomien yhtiöiden tilinpäätöksissä: lisätietoa tilinpäätösvaihtoehdoista EU-maittain en .

Vaikka tilinpäätössäännöt vaihtelevat yrityksen koon mukaan, kaikissa tilinpäätöksissä on oltava ainakin seuraavat tiedot:

Pk-yrityksiin sovelletaan yksinkertaistettua raportointijärjestelmää; mikroyritykset voivat noudattaa erillistä hyvin kevyttä järjestelmää riippuen siitä, mihin EU-maahan ne ovat sijoittautuneet.

Selvitä, onko sinulle hyötyä yksinkertaistetuista säännöistä

Tarkista tästä, voiko yrityksesi hyötyä yksinkertaistetusta tai hyvin kevyestä raportointijärjestelmästä.

Kuinka monta henkilöä työllistät?

Mikä on taseen loppusumma?

Mikä on yrityksen vuotuinen liikevaihto?

Sinulla on mikroyritys.

Jos päätät perustaa yrityksen liiketoimintaa varten, voit noudattaa erillistä hyvin kevyttä järjestelmää riippuen siitä, mihin EU-maahan yrityksesi on sijoittautunut.

Tarkista laskentatoimen asiantuntijalta tai muulta pätevältä neuvonantajalta, mikä raportointirakenne sopii parhaiten yritykseesi.

Tärkeää

Huom. Tietyt vaihtoehdot tai valuuttakurssit voivat vaikuttaa tulokseen.

Mikroyrityksen sijoittautumismaasta riippuen hyvin kevyeen säännöstöön voi kuulua yksi tai useampi seuraavista:

Sinulla on pienyritys.

Pk-yrityksiin sovelletaan yksinkertaistettua raportointijärjestelmää.

Tarkista laskentatoimen asiantuntijalta tai muulta pätevältä neuvonantajalta, mikä raportointirakenne sopii parhaiten yritykseesi.

Tärkeää

Huom. Tietyt vaihtoehdot tai valuuttakurssit voivat vaikuttaa tulokseen.

Joissakin EU-maissa saatetaan vaatia yritystä nimeämään lakisääteinen tilintarkastaja ja julkaisemaan toimintakertomus vuosittain.

Yrityksesi on keskisuuri tai suuri.

Yritykseesi sovelletaan yksinkertaistettua raportointijärjestelmää.

Tarkista laskentatoimen asiantuntijalta tai muulta pätevältä neuvonantajalta, mikä raportointirakenne sopii parhaiten yritykseesi.

Tärkeää

Huom. Tietyt vaihtoehdot tai valuuttakurssit voivat vaikuttaa tulokseen.

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on annettava kattavat tiedot. Lakisääteiset tilintarkastus- ja toimintakertomukset ovat pakollisia.

Itsenäiset ammatinharjoittajat ja rajoittamattoman vastuun yhtiöt

Jos olet itsenäinen ammatinharjoittaja tai yrityksesi on ns. rajoittamattoman vastuun yhtiö (yhden miehen yhtiö tai avoin yhtiö), EU-sääntöjä ei sovelleta yritykseesi.

Tällaisissa tapauksissa sinun kannattaa tarkistaa kansalliset säännöt yrityksesi sijoittautumismaan viranomaisilta.

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: