Tarkistettu viimeksi: 20/09/2022

Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus

Yksityishenkilöillä, yrityksillä ja muilla organisaatioilla on oikeus käyttää, kerätä, tallentaa, siirtää tai hallita muita kuin henkilötietoja sekä käyttää datakeskuksia ja pilvipalveluja missä tahansa EU (Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata)-maassa.

Tämä voi auttaa säästämään kustannuksia; yritys voi esimerkiksi keskittää tietojärjestelmänsä yhteen EU-maahan, vaikka se toimisi useissa maissa.

Henkilötiedot, muut tiedot ja yhdistelmätietojoukot

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitetulla tavalla.

Muilla kuin henkilötietojoukoilla tarkoitetaan tietoja,

Yhdistelmätietojoukot ovat henkilötietojen ja muiden kuin henkilötietojen kokoelmia, kuten yrityksen verotiedot, joissa mainitaan yrityksen toimitusjohtajan nimi ja puhelinnumero. Useimmissa tapauksissa henkilötiedot ja muut tiedot liittyvät yhdistelmätietojoukoissa toisiinsa erottamattomasti. Tällaisten yhdistelmätietojoukkojen käsittelyssä on noudatettava yleistä tietosuoja-asetusta.

Voit tallentaa dataa kaikkialla EU:ssa esim. pilvipalveluihin

Voit valita, mihin tiedot tallennetaan ja missä niitä käsitellään, lukuun ottamatta jäljempänä kuvattuja erikoistapauksia.

Jos tallennat tietoa pilvipalveluun, voit vaihtaa palveluntarjoajaa helposti ja myös siirtää tiedot takaisin omaan tietojärjestelmääsi. Useat pilvipalvelujen tarjoajat ovat tämän takaamiseksi sitoutuneet alan yhteisiin toimintasääntöihin. Luettelo palveluntarjoajista ja toimintasäännöt löytyvät SWIPO-verkkosivustolta en .

Tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset EU:ssa

EU-maat voivat poikkeustapauksissa rajoittaa tiettyjen tietojen vapaata liikkuvuutta, mutta ainoastaan jos se on perusteltua yleisen turvallisuuden kannalta. Tämä voi olla mahdollista esimerkiksi, jos tiedot liittyvät terrorismin torjuntaan tai jos tietojen menettäminen voisi aiheuttaa vakavan liikenneonnettomuuden (esim. lennonjohtotiedot). Tällaiset poikkeukset riippuvat kansallisesta lainsäädännöstä. Tarkempaa tietoa näistä rajoituksista on EU:n asetuksessa muiden kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Kansalliset tiedotus- ja yhteyspisteet

EU:n asetuksessa muiden kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta on määritelty kaksi tietopistettä, jotka EU:n maiden on perustettava:

Jäljempänä Kysy kansallisilta viranomaisilta -osiossa on tiedot kansallisista keskitetyistä tieto- ja asiointipisteistä.

Tietojen jakaminen toimivaltaisten viranomaisten kanssa

Jos toimivaltainen viranomainen esittää perustellun pyynnön päästä yrityksesi tietoihin, ne on luovutettava siinäkin tapauksessa, että tiedot on tallennettu ja niitä hallinnoidaan toisessa EU-maassa. Laiminlyönnistä saatetaan määrätä kansallisen lainsäädännön mukaisia seuraamuksia.

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Valitse maa
Bulgaria
The Ministry of eGovernment
Tšekki
Úřad vlády, Oddělení evropské digitální agendy, Sekce pro evropské záležitostiThe Section for European Affairs of the Office of the Government of the Czech Republic
Volný pohyb neosobních dat | BusinessInfo.czcs
Tanska
ErhvervsstyrelsenDanish Business Authority
Opbevaring og deling af datada
Viro
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve AmetConsumer Protection and Technical Regulatory Authority
The Consumer Protection and Technical Regulatory AuthorityEconomic Cooperation UnitConsumer and Business Councelling DepartmentEndla 10A, 10122 Tallinn
Consumer Protection and Technical Regulatory Authorityenet
Suomi
Liikenne- ja viestintävirasto TraficomFinnish Transport and Communications Agency Traficom
Saksa
Bundesministerium für Wirtschaft und KlimaschutzFederal Ministry for Economic Affairs and Climate Action
Italia
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitalePresidency of the Council of Ministers Department for Digital Transformation
Largo Pietro di Brazzà, 86 00187Roma
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitaleit
Liettua
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijaMinistry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania
Gedimino Ave. 38, 01104 Vilnius, Lithuania
Europos sąjungos dokumentailt
Luxemburg
Le Service des médias, de la connectivité et des communicationsThe Department of Media, Connectivity and Digital Policy
Protection des donnéesfr
Alankomaat
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatThe Ministry of Economic Affairs and Climate Policy
Puola
Cyfryzacja KPRMDigital Affairs – Chancellery of the Prime Minister
The regulation for the free flow of non-personal data in the European Unionen
Slovakia
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky slúžiMinistry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic
Voľný tok iných ako osobných údajov v EÚsken
Slovenia
Ministrstvo za javno upravoMinistry of Public Administration
Tržaška cesta 211000 Ljubljana
Digitalisation of societyensl
Espanja
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación DigitalMinistry of Economic Affairs and Digital Transformation
P. de la Castellana 162C.P. 28046 Madrid
Libre circulación de datos no personales en la Unión Europeaes
Ruotsi
KommerskollegiumNational Board of Trade Sweden
Nya datalokaliseringskrav ska anmälas enligt dataflödesförordningensv

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: