Tarkistettu viimeksi: 11/04/2019

Yritysten välinen kilpailu

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

EU:n lainsäädännön soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa kokonaisuudessaan 30.3.2019, jollei ratifioidussa erosopimuksessa vahvisteta muuta päivämäärää tai jolleivät EU:n neuvosto ja Yhdistynyt kuningaskunta yksimielisesti päätä pidentää kahden vuoden neuvotteluaikaa. Lisätietoa yrityksiin kohdistuvista oikeudellisista vaikutuksista:

Hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt, kuten laittomat yritysten väliset yhteydet ja sopimukset, hintasopimukset ja markkinoiden jakaminen ovat EU:n kilpailusäädännön vastaisia. Varmista, että yrityksesi toimii sääntöjen mukaisesti, myös sulautumien ja valtiontukien osalta.

Voit tehdä ilmoituksen kilpailua rajoittavista liiketoimintakäytännöistä ja vaatia korvausta, jos yrityksesi on joutunut maksamaan jostain liikaa tai menettänyt tuloja kartellin tai määräävän markkina-aseman väärinkäytön vuoksi.

Jaa tämä sivu: