Tarkistettu viimeksi: 23/06/2022

Yritysten välinen kilpailu

Hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt, kuten laittomat yritysten väliset yhteydet ja sopimukset, hintasopimukset ja markkinoiden jakaminen ovat EU:n kilpailusäädännön vastaisia. Varmista, että yrityksesi toimii sääntöjen mukaisesti, myös sulautumien ja valtiontukien osalta.

Voit tehdä ilmoituksen kilpailua rajoittavista liiketoimintakäytännöistä ja vaatia korvausta, jos yrityksesi on joutunut maksamaan jostain liikaa tai menettänyt tuloja kartellin tai määräävän markkina-aseman väärinkäytön vuoksi.

Jaa tämä sivu: