Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 23/06/2022

Konkurencja między przedsiębiorstwami

Nieuczciwe praktyki rynkowe, takie jak niezgodne z prawem kontakty i porozumienia, ustalanie cen oraz podział rynku, są zakazane na mocy reguł konkurencji UE. Dowiedz się, jak prowadzić działalność gospodarczą na równych warunkach i jakie są przepisy dotyczące połączeń i pomocy państwa.

Możesz zgłosić praktyki biznesowe, które Twoim zdaniem mogą ograniczać konkurencję, i wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie, jeśli jesteś w stanie udowodnić, że Twoja firma zapłaciła za dużo lub utraciła dochody z powodu działalności kartelu lub nadużycia pozycji dominującej na rynku.

Udostępnij tę stronę: