Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 18/09/2018

Konkurencja między przedsiębiorstwami

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Nieuczciwe praktyki rynkowe, takie jak niezgodne z prawem kontakty i porozumienia, ustalanie cen oraz podział rynku, są zakazane na mocy reguł konkurencji UE. Dowiedz się, jak prowadzić działalność gospodarczą na równych warunkach i jakie są przepisy dotyczące połączeń i pomocy państwa.

Możesz zgłosić praktyki biznesowe, które Twoim zdaniem mogą ograniczać konkurencję, i wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie, jeśli jesteś w stanie udowodnić, że Twoja firma zapłaciła za dużo lub utraciła dochody z powodu działalności kartelu lub nadużycia pozycji dominującej na rynku.

Udostępnij tę stronę: