Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 10/10/2021

Nieplanowane leczenie medyczne: koszty i ich zwrot

Skutki brexitu

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Jeśli potrzebujesz pomocy medycznej podczas pobytu w innym kraju UE, okazanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) może uprościć płatność i procedurę zwrotu poniesionych kosztów.

EKUZ umożliwia Ci dostęp do opieki zdrowotnej – i zwrot poniesionych kosztów – na takich samych zasadach, jakie są stosowane wobec obywateli kraju, który odwiedzasz. Jeśli opieka medyczna jest dla mieszkańców danego kraju bezpłatna, Ty też nie musisz za nią płacić. Jeśli płatność jest wymagana, możesz wystąpić o zwrot kosztów w odpowiedniej instytucji tego kraju lub po powrocie do domu złożyć wniosek o zwrot w swoim zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych.

Uzyskasz zwrot kosztów zgodnie z zasadami i stawkami obowiązującymi w kraju, w którym miało miejsce leczenie. Zatem otrzymasz albo zwrot całości kosztów leczenia, albo będziesz musiał ponieść część kosztów, którą ponoszą pacjenci, zgodnie z przepisami kraju, w którym miało miejsce leczenie. Twój ubezpieczyciel, zgodnie z własnymi zasadami, może podjąć decyzję o zwrocie wszystkich poniesionych przez Ciebie kosztów.

W każdym kraju istnieje przynajmniej jeden krajowy punkt kontaktowy, który może Ci pomóc w kwestiach związanych ze zwrotem kosztów.

Prawdziwa historia

Zapoznaj się z zasadami zabezpieczenia społecznego obowiązującymi w kraju, który odwiedzasz

Anna jest objęta ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym we Francji. Postanowiła spędzić kilka miesięcy w Belgii, by dokończyć studia. Ma ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydaną we Francji. Jest w ciąży i urodzi podczas pobytu w Belgii. Ciążę i poród uważa się za stan wymagający pilnej opieki medycznej, więc Anna uzyska niezbędną pomoc medyczną w Belgii, jeśli okaże Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i dowód tożsamości.

Anna będzie traktowana w Belgii tak, jakby była tam ubezpieczona. Oznacza to, że jeśli osoby ubezpieczone w Belgii nie muszą płacić za opiekę medyczną, również Anna nie będzie musiała za nią zapłacić. Jeśli pacjenci płacą za leczenie, a następnie ubiegają się o zwrot kosztów, Anna poniesie takie same opłaty, jak osoby ubezpieczone na miejscu, a następnie będzie mogła wystąpić o zwrot kosztów. Powinna ubiegać się o zwrot w Belgii, gdzie uzyska go według tej samej stawki, według której otrzymują zwrot osoby ubezpieczone w tym kraju. Następnie Belgia skontaktuje się z odpowiednimi organami ds. zdrowia we Francji, gdzie ubezpieczona jest Anna, aby uzyskać zwrot kosztów.

Jednak jeśli wyłączną przyczyną pobytu Anny w Belgii była chęć urodzenia tam dziecka, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego mogłaby nie zostać uznana – zamiast polegać na karcie, Anna powinna załatwić odpowiednie formalności przed porodem za granicą przed wyjazdem do Belgii. Dzięki temu może mieć pewność, które koszty zostaną pokryte.

Brak Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jeśli nie masz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub nie możesz z niej skorzystać (np. w prywatnym szpitalu, który nie jest objęty systemem EKUZ), możesz zostać poproszony o dokonanie zapłaty za leczenie. Po powrocie do kraju możesz ubiegać się w swoim zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych o zwrot poniesionych kosztów. Dotyczy to zarówno publicznych, jak i prywatnych dostawców usług opieki zdrowotnej. Jednak warunki będą inne:

Jeśli Twój stan wymaga natychmiastowego leczenia, Twój zakład ubezpieczeń może przesłać faksem lub pocztą elektroniczny dowód Twojego ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu będziesz mógł uniknąć konieczności zapłaty z góry.

Jeśli masz wątpliwości co do przysługujących Ci praw i chcesz uzyskać informacje na ich temat zanim odbędziesz leczenie, skontaktuj się z krajowym punktem kontaktowym. W każdym kraju istnieje przynajmniej jeden taki punkt. Dowiesz się w nim, czy przysługuje Ci prawo do zwrotu poniesionych kosztów i czy mają zastosowanie pułapy refundacji.

W przypadku wyjazdu za granicę specjalnie w celu odbycia tam leczenia obowiązują inne zasady.

Najczęściej zadawane pytania

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: