Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 08/12/2022

Nieplanowane leczenie medyczne: koszty i ich zwrot

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)

Jeśli potrzebujesz pomocy medycznej podczas pobytu w innym kraju UE, okazanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)Otwórz link do strony zewnętrznej może uprościć płatność i procedurę zwrotu poniesionych kosztów.

EKUZ umożliwia Ci dostęp do opieki zdrowotnej – i uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów – na takich samych zasadach, jakie są stosowane wobec obywateli kraju, który odwiedzasz. Jeśli opieka medyczna jest dla mieszkańców danego kraju bezpłatna, Ty też nie musisz za nią płacić. Jeśli płatność jest wymagana, możesz wystąpić o zwrot kosztów w odpowiedniej instytucji tego kraju lub po powrocie do domu złożyć wniosek o zwrot w swoim zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych.

Uzyskasz zwrot kosztów zgodnie z zasadami i stawkami obowiązującymi w kraju, w którym miało miejsce leczenie. Zatem otrzymasz albo zwrot całości kosztów leczenia, albo będziesz musiał(a) ponieść część kosztów, którą ponoszą pacjenci, zgodnie z przepisami kraju, w którym miało miejsce leczenie. Twój ubezpieczyciel, zgodnie z własnymi zasadami, może podjąć decyzję o zwrocie wszystkich poniesionych przez Ciebie kosztów. Pamiętaj, że mieszkańcy krajów, w których ponoszone przez pacjenta koszty leczenia są wysokie, często posiadają dodatkowe, prywatne ubezpieczenie pokrywające ponoszone przez nich koszty.

W każdym kraju UE istnieje co najmniej jeden krajowy punkt kontaktowy, który może udzielić Ci odpowiedzi na pytania dotyczące zwrotu kosztów. W kilku łatwych krokach możemy pomóc Ci w znalezieniu krajowego punktu kontaktowego ds. transgranicznej opieki zdrowotnej w kraju, do którego się wybierasz.

Z życia wzięte

Zapoznaj się z zasadami zabezpieczenia społecznego obowiązującymi w kraju, który odwiedzasz

Anna jest objęta ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym we Francji. Postanowiła spędzić kilka miesięcy w Belgii, aby dokończyć tam studia. Ma ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) wydaną we Francji. Jest w ciąży i urodzi podczas pobytu w Belgii. Ciążę i poród uważa się za stan wymagający pilnej opieki medycznej, więc Anna uzyska niezbędną pomoc medyczną w Belgii, jeśli okaże europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego i dowód tożsamości.

Anna będzie traktowana w Belgii tak, jakby była tam ubezpieczona. Oznacza to, że jeśli osoby ubezpieczone w Belgii nie muszą płacić za opiekę medyczną, również Anna nie będzie musiała za nią zapłacić. Jeśli pacjenci płacą za leczenie, a następnie ubiegają się o zwrot kosztów, Anna poniesie takie same opłaty, jak osoby ubezpieczone w Belgii, a następnie będzie mogła wystąpić o zwrot kosztów. Powinna ubiegać się o zwrot kosztów w Belgii, gdzie uzyska go według tej samej stawki, według której otrzymują zwrot osoby ubezpieczone w tym kraju. Następnie Belgia skontaktuje się z odpowiednimi organami ds. zdrowia we Francji, gdzie ubezpieczona jest Anna, aby uzyskać zwrot kosztów.

Anna może również zwrócić się o zwrot kosztów do swojego ubezpieczyciela zdrowotnego we Francji po powrocie do swojego kraju.

Jednak gdyby wyłączną motywacją pobytu Anny w Belgii była chęć urodzenia tam dziecka, europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego mogłaby nie zostać uznana – zamiast polegać na karcie, Anna powinna załatwić formalności dotyczące porodu za granicą przed wyjazdem do Belgii. Dzięki temu będzie mogła mieć pewność co do tego, które koszty zostaną pokryte.

Brak europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego

Jeśli nie masz europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) lub nie możesz z niej skorzystać (np. w prywatnym szpitalu, który nie jest objęty systemem EKUZ), możesz zostać poproszony(-a) o dokonanie zapłaty. Jeśli nie masz karty EKUZ, niektóre kraje mogą potraktować Cię jak pacjenta prywatnego i naliczać stawki za usługi świadczone prywatnie nawet w placówkach publicznych. Po powrocie do kraju będziesz miał(a) możliwość ubiegania się o zwrot kosztów od swojego ubezpieczyciela. Dotyczy to zarówno publicznych, jak i prywatnych dostawców usług opieki zdrowotnej. Jednak warunki będą inne:

Jeśli Twój stan wymaga natychmiastowego leczenia, Twój zakład ubezpieczeń może przesłać faksem lub e-mailem certyfikat tymczasowo zastępujący europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Certyfikat taki powinien również zostać wydany w przypadku utraty lub kradzieży karty EKUZ podczas Twojego pobytu za granicą.

Jeśli masz wątpliwości co do przysługujących Ci praw i chcesz uzyskać informacje na ich temat, zanim odbędziesz leczenie, skontaktuj się z krajowym punktem kontaktowym. W każdym kraju istnieje przynajmniej jeden taki punkt. Dowiesz się w nim, czy przysługuje Ci prawo do zwrotu poniesionych kosztów i czy mają zastosowanie pułapy refundacji.

W przypadku wyjazdu za granicę specjalnie w celu odbycia tam leczenia obowiązują inne zasady.

Zobacz również

Najczęściej zadawane pytania

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: