Ostatnio sprawdzono: 15/02/2019

Delegowanie pracownika za granicę

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Musisz przestrzegać przepisów o delegowaniu, jeżeli:

W obu przypadkach między Tobą a delegowanymi pracownikami musi istnieć stosunek pracy.

Przepisy o delegowaniu mają zastosowanie także wtedy, gdy korzystasz z usług agencji pracy tymczasowej, aby wynająć do pracy w swoim przedsiębiorstwie pracownika z kraju UE innego niż ten, w którym Twoje przedsiębiorstwo jest zarejestrowane lub prowadzi działalność. W takim przypadku musi istnieć stosunek pracy między pracownikiem a agencją pośrednictwa pracy lub agencją pracy tymczasowej, z której usług korzystasz.

Warunki zatrudnienia w kraju oddelegowania

W okresie delegowania musisz zagwarantować pracownikom takie same warunki zatrudnienia jak te obowiązujące, z mocy prawa lub porozumień zbiorowych, w kraju oddelegowania. Odnosi się to do:

Jeżeli te warunki zatrudnienia w Twoim kraju są bardziej korzystne dla Twoich pracowników niż te obowiązujące w kraju oddelegowania, możesz utrzymać te warunki w okresie delegowania.

Jeżeli wstępny montaż lub pierwsza instalacja określonych wyrobów stanowią nieodłączną część Twojej umowy, i zadania te muszą zostać wykonane przez Twoich wykwalifikowanych pracowników, nie musisz przestrzegać wymogów dotyczących minimalnego wynagrodzenia ani urlopu rocznego, jeżeli łączny okres delegowania nie przekracza ośmiu dni na rok.

Kraje UE mogą zdecydować – po konsultacji z przedstawicielami pracodawców i pracowników – że wymogi dotyczące wynagrodzenia minimalnego i urlopu rocznego nie muszą być przestrzegane, jeżeli łączny okres delegowania jest krótszy niż miesiąc. Z wyłączenia tego nie można korzystać w przypadku pracowników delegowanych przez agencje pracy tymczasowej.

Przepisy dotyczące zabezpieczenia społecznego dla pracowników delegowanych

Podczas tymczasowego zatrudnienia w innym kraju UE oddelegowani przez Ciebie pracownicy (lub Ty sam, jeśli jesteś osobą samozatrudnioną) mogą pozostać w systemie zabezpieczenia społecznego kraju, w którym pracowali przed oddelegowaniem.

Jako pracodawca musisz z wyprzedzeniem poinformować administrację kraju oddelegowania i złożyć wniosek o wydanie formularza A1 (tzw. dokumentu przenośnego A1) wydawanego przez zakład ubezpieczeń społecznychpdfen, w którym jesteś zarejestrowany w swoim kraju. Dokument A1 potwierdza, że pracownik delegowany jest zarejestrowany w systemie zabezpieczenia społecznego w Twoim kraju pochodzenia i nie musi opłacać składek w kraju oddelegowania.

Występując o wydanie dokumentu A1, musisz podać daty rozpoczęcia i zakończenia delegowania w innym kraju UE. Maksymalny okres, jaki możesz podać w formularzu, to 24 miesiące.

Jeśli oddelegowanie trwa dłużej niż 24 miesiące, możesz jako pracodawca:

Przepisy o zabezpieczeniu społecznym podczas oddelegowania za granicę mogą się różnić się w zależności od tego, czy pracujesz na własny rachunek.

Zobacz również:

Krajowe punkty kontaktowe i strony internetowe

Każdy kraj UE dysponuje co najmniej jednym punktem kontaktowym, w którym można zasięgnąć dokładnych informacji na temat delegowania pracowników za granicę. Punkty te również współpracują ze sobą i wymieniają się informacjami, monitorują warunki zatrudnienia podczas oddelegowania oraz badają domniemane przypadki naruszenia przepisów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej kraju przyjmującego.

Wybierz kraj:

 • Austriaaten
 • Belgiabeen
 • Bułgariabgen
 • Chorwacjacren
 • Cyprcyen
 • Czechyczen
 • Daniadken
 • Estoniaeeen
 • Finlandiafisvfien
 • Francjafrpl
 • Niemcydepl
 • Grecjagrel
 • Węgryhuen
 • Irlandiaieen
 • Włochyiten
 • Łotwalvpl
 • Litwalten
 • Luksemburgludefren
 • Maltamten
 • Holandianlen
 • Polskaplen
 • Portugaliapten
 • Rumuniaroro
 • Słowacjasksken
 • Słoweniasien
 • Hiszpaniaesesen
 • Szwecjaseen
 • Wielka Brytaniauken

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Twój doradca EURES

Doradcy EURES udzielają informacji na temat warunków pracy oraz oferują pomoc w zakresie procedur rekrutacyjnych w Twoim kraju lub regionie przygranicznym.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: