Ostatnio sprawdzono : 29/11/2018

Oddelegowanie pracownika za granicę

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo zawarło umowę z partnerami biznesowymi w innych krajach UE i potrzebujesz wysłać swoich pracowników do innego kraju UE na krótki okres w ramach realizacji umowy, będziesz musiał przestrzegać w odniesieniu do tych pracowników przepisów dotyczących „oddelegowania". Przepisy te mają również zastosowanie, kiedy wysyłasz pracownika do przedsiębiorstwa, które posiadasz w innym kraju UE. W obu przypadkach między Tobą a delegowanymi pracownikami musi istnieć stosunek pracy.

Przepisy dotyczące oddelegowania mają zastosowanie także wtedy, gdy korzystasz z usług agencji pośrednictwa pracy lub agencji pracy tymczasowej, aby wynająć pracownika z innego kraju UE, by pracował w Twoim przedsiębiorstwie zarejestrowanym w innym kraju. W takim przypadku musi istnieć stosunek pracy między pracownikiem a agencją pośrednictwa pracy lub agencją pracy tymczasowej.

Warunki zatrudnienia w kraju oddelegowania

W okresie oddelegowania musisz zagwarantować pracownikom takie same warunki zatrudnienia jak te obowiązujące, z mocy prawa lub porozumień zbiorowych, w kraju oddelegowania. Odnosi się to do:

Jeżeli warunki zatrudnienia w Twoim kraju są bardziej korzystne dla Twoich pracowników niż te obowiązujące w kraju oddelegowania, możesz oczywiście utrzymać te warunki w czasie oddelegowania.

Jeżeli pierwotna instalacja lub złożenie określonych produktów stanowią integralny element Twojej umowy, a zadania te muszą zostać wykonane przez Twoich wykwalifikowanych pracowników, nie musisz przestrzegać wymogów dotyczących minimalnego wynagrodzenia i urlopu rocznego, jeżeli łączny okres oddelegowania nie przekracza 8 dni.

Kraje UE mogą zdecydować – po konsultacji z przedstawicielami pracodawców i pracowników – że wymogi dotyczące wynagrodzenia minimalnego i urlopu rocznego nie muszą być przestrzegane, jeżeli łączny okres delegowania jest krótszy niż miesiąc. Z wyłączenia tego nie można korzystać w przypadku pracowników oddelegowanych przez agencje pośrednictwa pracy.

Krajowe punkty kontaktowe i strony internetowe

Każdy kraj UE dysponuje co najmniej jednym punktem kontaktowym, w którym można zasięgnąć dokładnych informacji na temat oddelegowania pracowników za granicę. Punkty te również współpracują ze sobą i wymieniają się informacjami, monitorują warunki zatrudnienia podczas oddelegowania oraz badają domniemane przypadki naruszenia przepisów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej kraju przyjmującego.

Wybierz kraj:

 • Austriaaten
 • Belgiabeen
 • Bułgariabgen
 • Chorwacjacren
 • Cyprcyen
 • Czechyczen
 • Daniadken
 • Estoniaeeen
 • Finlandiafisvfien
 • Francjafrpl
 • Grecjagrel
 • Hiszpaniaesen
 • Irlandiaieen
 • Litwalten
 • Luksemburgludefren
 • Maltamten
 • Niderlandynlen
 • Niemcydeen
 • Polskaplen
 • Portugaliapten
 • Rumuniaroro
 • Szwecjaseen
 • Słowacjasksken
 • Słoweniasien
 • Węgryhuen
 • Włochyiten
 • Zjednoczone Królestwouken
 • Łotwalvpl

Przepisy dotyczące zabezpieczenia społecznego dla pracowników delegowanych

Podczas tymczasowego zatrudnienia w innym kraju UE oddelegowani pracownicy mogą pozostać w systemie zabezpieczenia społecznego kraju, w którym pracowali przed oddelegowaniem.

Uwaga: do pracowników mają zastosowanie inne przepisy dotyczące zabezpieczenia społecznego podczas oddelegowania niż w przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Zobacz również:

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Twój doradca EURES

Doradcy EURES mogą udzielić Ci informacji na temat warunków pracy oraz pomóc dopełnić formalności wymaganych podczas rekrutacji w Twoim kraju lub regionie przygranicznym.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: