Ostatnio sprawdzono: 20/01/2023

Delegowanie pracownika za granicę

Musisz przestrzegać przepisów o delegowaniu, jeżeli:

W obu przypadkach między Tobą a delegowanymi pracownikami musi istnieć stosunek pracy.

Przepisy o delegowaniu mają zastosowanie także wtedy, gdy korzystasz z usług agencji pracy tymczasowej, aby wynająć do pracy w swoim przedsiębiorstwie pracownika z kraju UE innego niż ten, w którym Twoje przedsiębiorstwo jest zarejestrowane lub prowadzi działalność. W takim przypadku musi istnieć stosunek pracy między pracownikiem a agencją pośrednictwa pracy lub agencją pracy tymczasowej, z której usług korzystasz.

Warunki zatrudnienia w kraju przyjmującym

W okresie delegowania musisz zagwarantować swoim pracownikom takie same warunki zatrudnienia jak te obowiązujące z mocy prawa lub powszechnie stosowanych umów zbiorowych w kraju przyjmującym. Odnosi się to do:

Jeżeli te warunki zatrudnienia w Twoim kraju są bardziej korzystne dla Twoich pracowników niż te obowiązujące w kraju przyjmującym, należy utrzymać te warunki w czasie trwania delegowania.

W przypadku sektorów innych niż sektor budowlany nie ma obowiązku przestrzegania wymogów dotyczących minimalnego wynagrodzenia i urlopu rocznego, jeżeli:

Uwaga

Kraje UE mogą zdecydować – po konsultacji z przedstawicielami pracodawców i pracowników – że wymogi dotyczące wynagrodzenia i urlopu rocznego obowiązujące w kraju przyjmującym nie muszą być przestrzegane, jeżeli łączny czas trwania delegowania jest krótszy niż miesiąc. Z wyłączenia tego nie można korzystać w przypadku pracowników delegowanych przez agencje pracy tymczasowej.

Więcej informacji można znaleźć w praktycznym poradniku dotyczącym delegowania pracowników ​.

Delegowanie długoterminowe

Jeżeli czas trwania delegowania przekracza 12 miesięcy (lub 18 miesięcy po złożeniu przez Ciebie umotywowanego powiadomienia w kraju przyjmującym), musisz zagwarantować swoim pracownikom wszystkie warunki zatrudnienia obowiązujące w kraju przyjmującym, z wyjątkiem warunków dotyczących dodatkowych świadczeń emerytalnych lub rozwiązania umowy.

Więcej informacji o procedurze umotywowanego powiadomienia można znaleźć na stronie internetowej kraju przyjmującego.

Przepisy dotyczące zabezpieczenia społecznego dla pracowników delegowanych

Podczas tymczasowego zatrudnienia w innym kraju UE delegowani przez Ciebie pracownicy (lub Ty sam, jeśli jesteś osobą samozatrudnioną) mogą pozostać w systemie zabezpieczenia społecznego kraju, w którym pracowali przed delegowaniem.

Jako pracodawca musisz z wyprzedzeniem poinformować administrację kraju przyjmującego i złożyć wniosek o formularz PD A1 (tzw. dokument przenośny A1) en  wydawany przez zakład ubezpieczeń społecznych w kraju, w którym są ubezpieczeni pracownicy. Dokument A1 potwierdza, że pracownik delegowany jest zarejestrowany w systemie zabezpieczenia społecznego w Twoim kraju pochodzenia i nie musi opłacać składek w kraju przyjmującym.

Występując o wydanie dokumentu A1, musisz podać daty rozpoczęcia i zakończenia delegowania w innym kraju UE. Maksymalny okres, jaki możesz podać w formularzu, to 24 miesiące.

Jeżeli okres delegowania trwa dłużej niż 24 miesiące lub trzeba go przedłużyć, możesz jako pracodawca:

Krajowe punkty kontaktowe i strony internetowe

Każdy kraj UE dysponuje co najmniej jednym punktem kontaktowym, w którym możesz zasięgnąć dokładnych informacji na temat delegowania pracowników za granicę. Punkty te również współpracują ze sobą i wymieniają się informacjami, monitorują warunki zatrudnienia podczas delegowania oraz badają domniemane przypadki naruszenia przepisów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej kraju przyjmującego.

Wybierz kraj:

Zobacz również

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Twój doradca EURES

Doradcy EURES udzielają informacji na temat warunków pracy oraz oferują pomoc w zakresie procedur rekrutacyjnych w Twoim kraju lub regionie przygranicznym.

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: