Ostatnio sprawdzono: 28/04/2020

Komercjalizacja własności intelektualnej

Skutki brexitu

Jeśli posiadasz prawa własności intelektualnej (IP), możesz uprawnić inną osobę prawną (osoba fizyczna, przedsiębiorstwo lub inny podmiot mający prawa i obowiązki) do korzystania z nich, czyli „udzielić licencji" na korzystanie z Twojej własności intelektualnej. Możesz również sprzedać swoje prawa, czyli „przenieść prawa własności intelektualnej".

Zanim zaczniesz negocjować umowę licencyjną lub umowę przeniesienia praw

W niektórych przypadkach przydatne może być zachowanie poufności niektórych informacji, takich jak:

W tym celu należy zawrzeć umowę poufności (Pisemna umowa zobowiązująca odbiorcę informacji do nieujawniania jej osobom trzecim) z potencjalnym licencjobiorcą lub następcą prawnym.

Możesz również dokonać oceny swoich zasobów własności intelektualnej, poddając je audytowi własności intelektualnej. Takie badanie due diligence stanowi pogłębioną analizę w zakresie wszystkich aspektów Twoich praw własności intelektualnej.

Udzielanie licencji na swoje prawa własności intelektualnej

Jako właściciel IP możesz negocjować z innym podmiotem (licencjobiorcą) umowę licencyjną, która umożliwi mu korzystanie z Twojej własności intelektualnej. Możesz udzielić licencji jednej osobie („licencja wyłączna") lub kilku. Jeżeli udzielasz kilku licencji, mogą one być otwarte lub ograniczone do konkretnych sektorów lub terytoriów (franczyzapdfen).

W zamian otrzymujesz, jako licencjodawca, zapłatę za zezwolenie na korzystanie z Twojej własności intelektualnej, zwykle w formie opłat licencyjnych określonych jako wartość procentowa sprzedaży. Możesz również ograniczyć zakres korzystania z własności intelektualnej (do danego terytorium, danej dziedziny itp.).

W takim przypadku jako licencjodawca:

Umowy licencyjne muszą być sporządzone z pomocą prawników i specjalistów ds. IP, jednak przed podpisaniem umowy trzeba ustalić niektóre zasadnicze kwestie.

Jak zawrzeć umowę licencyjną? 

Minimalne wymogi zawarcia umowy licencyjnej:

W niektórych krajach UE konieczne jest zarejestrowanie umowy licencyjnej, zazwyczaj w krajowym urzędzieen ds. własności intelektualnej.

Więcej informacji można znaleźć w zestawieniu informacji na temat umów licencyjnych przygotowanym przez Europejski Punkt Informacyjny IPR.

Przeniesienie praw: sprzedaż patentów, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej

Możesz sprzedać swoje prawa IP (patenty, znaki towarowe, prawa autorskie itp.), przenosząc prawa własności intelektualnej. Podpisanie umowy o przeniesienie praw IP oznacza przeniesienie wszystkich praw, które pierwotnie posiadałeś w odniesieniu do danej własności intelektualnej.

Po zawarciu umowy o przeniesienie praw IP nie będziesz już podlegał żadnym obowiązkom związanym z daną własnością intelektualną (jak np. uiszczanie opłaty za ochronę). Nie będziesz również odnosił korzyści z ewentualnych sukcesów rynkowych produktu lub usługi.

Ponadto, o ile nie zostało to wyraźnie dopuszczone w umowie przeniesienia praw, nie będziesz już mógł korzystać z danej własności intelektualnej (wynalazku, znaku towarowego itp.), dopóki jest ona chroniona.

Jak zawrzeć umowę o przeniesienie praw IP?

Więcej informacji można znaleźć w zestawieniu informacji na temat umów przeniesienia praw własności intelektualnejpdfen przygotowanym przez Europejski Punkt Informacyjny IPR.

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejski Punkt Informacyjny IPR

Bezpłatne doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania własnością intelektualną w przypadku projektów współfinansowanych przez UE albo zagranicznych transakcji

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: