Pēdējā pārbaude: 26/08/2022

Intelektuālā īpašuma komercializācija

Ja jums pieder intelektuālais īpašums, varat tā izmantošanas tiesības piešķirt citai juridiskai personai (Fiziskai personai, uzņēmumam vai citai struktūrai ir juridiskas tiesības un pienākumi.); to sauc par intelektuālā īpašuma licencēšanu. Varat arī gūt ieņēmumus, īpašumu pārdodot; to sauc par jūsu intelektuālā īpašuma nodošanu.

Pirms sarunām par licencēšanas vai nodošanas līgumu

Dažos gadījumos var būt noderīgi attiecībā uz daļu informācijas ievērot konfidencialitāti. Runa ir, piemēram, par šādu informāciju:

Šim nolūkam jums ar potenciālo licenciātu vai tiesību pārņēmēju vajadzētu noslēgt vienošanos par informācijas neizpaušanu (Rakstiska vienošanās par to, ka informācijas saņēmējs to nedrīkst izpaust trešām pusēm.).

Varat arī savākt un izvērtēt informāciju par savu intelektuālo īpašumu, veicot padziļinātu intelektuālā īpašuma izpēti; tā ir visu jūsu īpašuma aspektu rūpīga pārbaude.

Jūsu intelektuālā īpašuma licencēšana

Jūs kā intelektuālā īpašuma turētājs varat ar citu personu (licenciātu) vienoties par licencēšanas līgumu, kas tai dod tiesības izmantot jūsu intelektuālo īpašumu. Varat piešķirt tikai vienu licenci (ekskluzīvu) vai vairākas licences. Ja piedāvājat vairākas licences, to tvērums var būt neierobežots vai ierobežots,proti, tāds, kur noteiktas konkrētas nozares vai ģeogrāfiskas zonas (piemēram, licence par franšīzi).

Pretim jūs kā licenciārs saņemat naudu par atļaujas došanu, parasti kā honorāru maksājumus, kas ir noteikti procenti no pārdotā apjoma. Varat arī noteikt intelektuālā īpašuma izmantošanas ierobežojumus (attiecībā uz ģeogrāfisko zonu, izmantošanas jomu u. tml.).

Šajā gadījumā jūs kā licenciārs:

Lai arī licencēšanas līgumi ir jāsagatavo ar juristu un intelektuālā īpašuma speciālistu palīdzību, ir daži svarīgi noteikumi, kas ir jāapspriež un jāiekļauj pirms līguma parakstīšanas.

Kā lai noslēdzu licencēšanas līgumu? 

Lai noslēgtu šādu līgumu, jums jāveic vismaz šādas darbības:

Dažās ES valstīs jums licences līgums ir jāreģistrē, parasti — valsts iestādē, en kuras kompetencē ir intelektuālais īpašums.

Sīkāku informāciju meklējiet faktu lapā par licences līgumiem en , kuru sagatavojis Eiropas Palīdzības dienests intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos en .

Nodošana: jūsu patentu, preču zīmju un cita intelektuālā īpašuma pārdošana

Varat savas tiesības uz intelektuālo īpašumu (patentu, preču zīmi, autortiesības u.tml.), nodot kādam citam. Šādā veidā jūs nododat visas tiesības, kuras jums sākotnēji uz attiecīgo īpašumu bija.

Kad nodošana ir pabeigta, jūs vairs neatbildat par šo īpašumu (piemēram, jums vairs nav jāmaksā pārreģistrācijas nodevas), bet jūs arī vairs neko neiegūsiet no attiecīgā produkta vai pakalpojuma komerciālajiem panākumiem.

Turklāt tad, ja nodošanas līgumā tas nav skaidri atļauts, jūs vairs nedrīkstēsiet izmantot attiecīgo intelektuālo īpašumu (izgudrojumu, preču zīmi u. tml.), ja tas ir aizsargāts.

Kā varu nodot intelektuālo īpašumu?

Skatīt arī:

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Eiropas Palīdzības dienests intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos

Bezmaksas konsultācijas un mācības par intelektuālā īpašuma pārvaldību ES līdzfinansētos projektos vai starptautiskos tirdzniecības līgumos.

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: