Pēdējā pārbaude: 09/12/2022

Noteikumi attiecībā uz skaidras naudas ievešanu ES un izvešanu no tās, kā arī par ceļošanu ar skaidru naudu ES

Noteikumi par ceļošanu no vienas ES uz citu, ņemot līdzi skaidru naudu

Tā kā nav ES mēroga noteikumu par ceļošanu no vienas ES valsts uz citu, ņemot līdzi skaidru naudu, jums vienmēr pirms ceļojuma šis jautājums jānoskaidro, sazinoties ar vietējiem muitas dienestiem en izbraukšanas valstī, galamērķa valstī, kā arī iespējamās tranzīta valstīs.

Noteikumi attiecībā uz izceļošanu no ES un ieceļošanu tajā ar skaidru naudu

Ja plānojat ieceļot no ES vai no tās izceļot, līdzi ņemot 10 000 eiro skaidrā naudā (vai šīs summas ekvivalentu citās valūtās) vai kādus no zemāk uzskaitītajiem instrumentiem (10 000 eiro vērtībā), jums, izmantojot ES skaidras naudas deklarācijas veidlapu en , tas ir jādeklarē muitas dienestiem ES valstī, kurā ieceļojat un no kuras izceļojat. ES noteikumos ar jēdzienu “skaidra nauda” saprot šo:

Pienākums deklarēt skaidru naudu un sodi par nedeklarēšanu

Ja neiesniedzat skaidras naudas deklarāciju vai esat to aizpildījis nepareizi vai nepilnīgi, jūs sodīs. Ņemiet vērā, ka muitas iestādes var veikt individuālas pārbaudes, kā arī bagāžas un auto pārbaudes. Muitas dienesti iejauksies arī tad, ja ir pazīmes, ka skaidra nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību, pat ja summa ir zem 10 000 eiro.

Uzmanību

Muitas dienesti var pieprasīt skaidras naudas informācijas atklāšanas deklarāciju arī tad, ja skaidra nauda ar vērtību 10 000 eiro vai vairāk (ieskaitot objektus, kas iekļauti augstāk redzamajā sarakstā kā atbilstīgi skaidras naudas definīcijai) tiek ievesta ES vai no tās izvesta pa pastu, ar kravas transportu vai ar kurjeru. Šajā gadījumā sūtītājam vai saņēmējam vai viņu pārstāvim(-iem) 30 dienu laikā no dienas, kad muitas dienesti pieprasījuši skaidras naudas informācijas atklāšanas deklarāciju, ir šī deklarācija jāiesniedz.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: