Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 23/06/2022

Darbinieku informēšana un apspriešanās ar viņiem

Ja jūsu uzņēmumā nodarbināti vismaz 50 cilvēku (arī darbinieki, ar kuriem esat noslēdzis terminētu līgumu) kādā no ES valstīm (Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis) (vai vismaz 20 cilvēku lielāka uzņēmuma filiālē), jums ir šādi juridiski pienākumi:

Jums ir pienākums šo informāciju sniegt laicīgi, lai darbinieku pārstāvjiem būtu pietiekami daudz laika sagatavoties visu saistīto jautājumu apspriešanai.

Darbinieku pārstāvjiem (un ekspertiem, kas viņiem palīdz) ir aizliegts atklāt personālam un trešām personām konfidenciālu informāciju, ko esat tiem uzticējis.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrās gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: