Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 29/10/2018

Informowanie pracowników i zasięganie ich opinii

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Firmy, które zatrudniają w kraju UE co najmniej 50 osób – w tym zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony – (lub, w przypadku oddziałów większych przedsiębiorstw, ponad 20 osób), są prawnie zobowiązane do:

Pracodawca musi też zadbać o to, by informacje zostały udzielone odpowiednio wcześnie, tak aby przedstawiciele pracowników mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do skonsultowania z nim odnośnych kwestii.

Przedstawicielom pracowników (i wszelkim ekspertom, którzy im pomagają) nie wolno ujawniać ani personelowi, ani stronom trzecim żadnych informacji poufnych, które pracodawca im przekazał.

 

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Twój doradca EURES

Doradcy EURES mogą udzielić Ci informacji na temat warunków pracy oraz pomóc dopełnić formalności wymaganych podczas rekrutacji w Twoim kraju lub regionie przygranicznym.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: