Ostatnio sprawdzono: 13/02/2023

Informowanie pracowników i zasięganie ich opinii

Firmy, które zatrudniają w kraju UE (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE) co najmniej 50 osób – w tym zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony – (lub, w przypadku oddziałów większych przedsiębiorstw, ponad 20 osób), są prawnie zobowiązane do:

Pracodawca musi też zadbać o to, by informacje zostały udzielone odpowiednio wcześnie, tak aby przedstawiciele pracowników mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do skonsultowania z nim odnośnych kwestii.

Przedstawicielom pracowników (i wszelkim ekspertom, którzy im pomagają) nie wolno ujawniać ani personelowi, ani stronom trzecim żadnych informacji poufnych, które pracodawca im przekazał.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Twój doradca EURES

Doradcy EURES udzielają informacji na temat warunków pracy oraz oferują pomoc w zakresie procedur rekrutacyjnych w Twoim kraju lub regionie przygranicznym.

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: