Ostatnio sprawdzono: 16/09/2022

Obowiązki w zakresie postępowania z odpadami WEEE

Jeśli zajmujesz się produkcją, dystrybucją lub sprzedażą sprzętu elektrycznego i elektronicznego, takiego jak komputery, lodówki, telefony komórkowe, na mocy unijnych i krajowych przepisów musisz zadbać o to, by sprzęt ten był właściwe utylizowany i przetwarzany. Oznacza to konieczność:

Odpady powstałe z takich produktów określane są jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w skrócie WEEE (ang. Waste of Electrical and Electronic Equipment). Orientacyjną listę urządzeń, które podlegają odpowiednim przepisom, można znaleźć w dyrektywie w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) en hr .

Rejestr krajowych organów ds. WEEE

W każdym kraju UE (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE) , w którym sprzedajesz swoje produkty, musisz zarejestrować swoją firmę w urzędzie odpowiedzialnym za zarządzanie odpadami WEEE. Dane kontaktowe rejestrów krajowych można znaleźć w Europejskiej Sieci Rejestrów WEEE en .

Sprawozdania

Jeśli sprzedajesz na rynku UE produkty opatrzone etykietą WEEE, musisz regularnie przedstawiać organom krajowym sprawozdania zawierające szczegółowe informacje na temat rodzaju i ilości produkowanego, dystrybuowanego lub sprzedawanego przez Ciebie sprzętu.

Z rejestrów krajowych możesz uzyskać informacje na temat formatów rejestrowania i składania sprawozdań. 

Zarządzanie odpadami WEEE

Musisz przyczynić się do właściwej utylizacji sprzętu, który produkujesz, dystrybuujesz lub sprzedajesz, jeśli konsument zdecyduje się go wyrzucić. Możesz zdecydować się przyłączyć się do istniejącego zbiorowego systemu zgodności WEEE albo utworzyć indywidualny system.

Przyłącz się do istniejącego systemu zgodności lub utwórz indywidualny system

Zbiorowe systemy zgodności

W większości krajów UE istnieją zbiorowe systemy zgodności, utworzone przez sektor prywatny lub przez sektor państwowy. Systemy te umożliwiają producentom, dystrybutorom i sprzedawcom wspólne wypełnianie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami. Za uczestnictwo w nich pobierana jest opłata członkowska.

Swoim członkom systemy te oferują finansowanie i organizowanie zbiórki, przetwarzania, odzysku i recyklingu odpadów WEEE. Oferują również inne usługi obejmujące m.in.:

Indywidualne systemy zgodności

W zależności od rodzaju i ilości produktów, które wytwarzasz lub dystrybuujesz, możesz utworzyć własny system zgodności. Możesz to zrobić, jeśli na przykład sprzedajesz określone wyroby produkowane w limitowanych seriach dla konkretnych sektorów, takie jak wyroby medyczne stosowane w szpitalach. Pamiętaj, że przepisy dotyczące takich systemów mogą się różnić w zależności od kraju.

Informacje na temat zbiorowych i indywidualnych systemów zgodności w danym kraju UE możesz znaleźć w krajowych rejestrach – dane kontaktowe znajdziesz na stronie internetowej Europejskiej Sieci Rejestrów WEEE en .

Zobacz również

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: