Ostatnio sprawdzono: 21/11/2022

Oznakowanie CE

Wiele wyrobów, zanim trafi do sprzedaży w UE, musi posiadać oznakowanie CE. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Oznakowanie jest wymagane w przypadku wyrobów wyprodukowanych na całym świecie, które następnie są sprzedawane w UE.

W jakich przypadkach oznakowanie CE jest obowiązkowe?

Oznakowanie CE jest obowiązkowe tylko w przypadku produktów objętych unijnymi specyfikacjami zawierającymi wymóg zamieszczania oznakowania CE.

Niektóre produkty podlegają jednocześnie kilku unijnym wymogom. Przed umieszczeniem oznakowania CE na produkcie należy upewnić się, że spełnia on wszystkie odpowiednie wymogi. Zabronione jest umieszczanie oznakowania CE na produktach, dla których specyfikacje UE nie istnieją lub nie wymagają umieszczenia oznakowania CE.

Jak uzyskać oznakowanie CE?

Jako producent wyrobu ponosisz wyłączną odpowiedzialność za deklarację zgodności ze wszystkimi wymogami. Aby umieścić oznakowanie na produkcie, nie trzeba mieć zezwolenia. Przed umieszczeniem oznakowania należy jednak:

Po umieszczeniu oznakowania CE na produkcie – na wniosek właściwego organu krajowego – musisz przekazać mu wszystkie informacje i dokumenty dotyczące oznakowania CE.

Czy potrzebujesz niezależnej oceny?

Należy sprawdzić, czy Twój produkt wymaga przetestowania przez jednostkę notyfikowaną. Informacje na ten temat można znaleźć w odpowiednich przepisach mających zastosowanie do produktu: sprawdź przepisy według kategorii produktu en .

Nie jest to wymagane dla wszystkich produktów.

Jeżeli musisz się zwrócić do jednostki notyfikowanej, oprócz oznakowania CE na produkcie musi się znaleźć numer identyfikacyjny tej jednostki. Oznakowanie CE i numer identyfikacyjny jednostki można umieścić na produkcie, o ile wyraźnie widać, że są one ze sobą powiązane.

Jednostkę notyfikowaną, która zajmie się certyfikacją produktu, można znaleźć w bazie danych Nando en .

Jeżeli Twój wyrób nie podlega ocenie przez niezależny organ, to Ty musisz zadbać o zagwarantowanie zgodności wyrobu z wymaganiami technicznymi. Wiąże się to z dokonaniem oceny Twojego produktu i sporządzeniem dokumentacji dotyczącej ewentualnych zagrożeń dla użytkowników.

Czy za to się płaci?

Jeśli jako producent dokonasz samodzielnie oceny zgodności, nie musisz uiszczać żadnych opłat. Jeśli jednak zdecydujesz się skorzystać z usług jednostki notyfikowanej lub jeśli unijne specyfikacje dotyczące Twojego produktu wymagają niezależnej oceny przez jednostkę notyfikowaną, będziesz musiał zapłacić jednostce notyfikowanej za jej usługi. Koszty zależą między innymi od procedury certyfikacji stosowanej w odniesieniu do produktu i od jego złożoności.

Jak umieścić oznakowanie CE na produkcie?

Oznakowanie CE musi być widoczne, czytelne i trwałe.

Oznakowanie CE musi składać się z liter „CE", przy czym obydwie litery powinny mieć pionowo taki sam rozmiar i nie mogą być mniejsze niż 5 mm (o ile nie określono inaczej w odpowiednich wymaganiach dotyczących produktu).

Jeśli chcesz zmniejszyć lub powiększyć oznakowanie CE na produkcie, należy zachować proporcje obu liter. O ile litery pozostają widoczne, oznakowanie CE może przybierać różne formy (np. kolor, wypełnienie lub kontur).

Jeżeli oznakowania CE nie da się umieścić na samym produkcie, można umieścić je na ewentualnym opakowaniu lub na dokumentach dołączonych do produktu. Jeżeli produkt podlega kilku dyrektywom/rozporządzeniom UE, które wymagają umieszczenia oznakowania CE na produkcie, dokumenty towarzyszące muszą wskazywać, że produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami/rozporządzeniami UE.

Pliki z obrazami oznakowania CE można pobrać en ze strony internetowej DG GROW.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: