Ostatnio sprawdzono: 09/08/2019

Oznakowanie CE

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Wiele wyrobów, zanim trafi do sprzedaży w EOG, musi posiadać oznakowanie CE. Oznakowanie CE potwierdza, że dany wyrób został zbadany i że spełnia unijne wymogi dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Oznakowanie ma zastosowanie do wyrobów sprzedawanych na terenie EOG, które wyprodukowano zarówno w EOG, jak i poza nim.

Oznakowanie CE ma zastosowanie jedynie do wyrobów, dla których wprowadzono unijne specyfikacje.

Aby móc umieszczać oznakowanie CE na swoich produktach, należy przygotować dokumentację techniczną, która będzie dowodem na to, że dany wyrób spełnia wszystkie wymagania UE. Jako producent wyrobu ponosisz wyłączną odpowiedzialność za deklarację zgodności ze wszystkimi wymogami. Jeśli umieszczasz na swoim wyrobie oznakowanie CE, najprawdopodobniej będziesz musiał przedłożyć swoim dystrybutorom lub importerom kompletną dokumentację dotyczącą tego oznakowania.

Jak uzyskać prawo do stosowania oznakowania CE?

Producencien muszą przejść przez proces składający się z kilku etapów:

1. Zidentyfikowanie unijnych wymagań, jakim podlega wyrób

Obowiązujące w całej UE wymagania określono w dyrektywach obejmujących różne wyroby lub sektoryen, na przykład:

Dyrektywy te określają zasadnicze wymagania, jakie wyroby muszą spełniać.

2. Sprawdzenie, czy wyrób spełnia konkretne wymagania

To Ty musisz zagwarantować, że Twój wyrób spełnia wszystkie wymagania prawne obowiązujące w UE. Jeżeli dla Twojego wyrobu istnieją zharmonizowane normy europejskieen i jeżeli stosujesz je w procesie produkcji, Twój wyrób będzie z założenia automatycznie zgodny z odpowiednimi dyrektywami UE.

Stosowanie tych norm jest dobrowolne – nie jesteś zobowiązany do ich przestrzegania. Możesz jednak wybrać inne rozwiązania techniczne, aby spełnić zasadnicze wymagania określone w odpowiedniej dyrektywie.

3. Sprawdzenie, czy wyrób musi zostać poddany badaniom przez niezależny organ krajowy

W przypadku niektórych wyrobów specjalne organy (tzw. jednostki notyfikowane) muszą sprawdzić, czy dany wyrób spełnia określone wymagania techniczne. Nie jest to wymagane dla wszystkich wyrobów. W bazie danych Nandoen znajdziesz informacje o tym, z którą jednostką notyfikowaną należy się skontaktować w danej sprawie.

4. Testowanie produktu

Jeżeli Twój wyrób nie podlega ocenie niezależnego organu, to Ty musisz zadbać o zagwarantowanie zgodności wyrobu z wymaganiami technicznymi. Wiąże się to z dokonaniem oceny Twojego wyrobu i sporządzeniem dokumentacji dotyczącej ewentualnych zagrożeń dla użytkowników.

5. Sporządzenie dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna powinna obejmować wszystkie dokumenty, które potwierdzają zgodność wyrobu z wymaganiami technicznymi.

6. Umieszczenie oznakowania CE i sporządzenie deklaracji zgodności

Jeśli spełnisz powyższe wymogi, możesz umieścić oznakowanie CE na swoim wyrobie. Musi być ono widoczne, czytelne i trwałe. Jeśli w ramach etapu trzeciego konieczny był udział jednostki notyfikowanej, na wyrobie należy umieścić także jej numer identyfikacyjny. Poza tym musisz sporządzić i podpisać deklarację zgodności UE, w której stwierdzasz, że Twój wyrób spełnia wszystkie wymagania prawne.

Importerzy

Producenci muszą zagwarantować, że produkt spełnia unijne wymogi, oraz zamieścić na nim oznakowanie CE. Z kolei importerzyen mają obowiązek zagwarantować, że produkty wprowadzane przez nich na rynek są zgodne z odpowiednimi wymogami i nie są niebezpieczne dla użytkowników. Importer ma obowiązek sprawdzić, czy producent spoza UE podjął niezbędne kroki i czy na wniosek może udostępnić odpowiednią dokumentację.

Dystrybutorzy

Dystrybutorzyen muszą posiadać podstawową wiedzę z zakresu wymogów prawnych – w tym, które produkty muszą mieć oznakowanie CE oraz jakie dokumenty są potrzebne – oraz być w stanie zidentyfikować produkty, które wyraźnie nie są zgodne z przepisami. Muszą również być w stanie udowodnić organom krajowym, że działają z zachowaniem należytej staranności i posiadają potwierdzenie od producenta lub importera, że podjęto niezbędne środki. Dystrybutorzy muszą również być w stanie wspierać organy krajowe w ich staraniach o uzyskanie wymaganej dokumentacji.

Dodatkowe informacje:

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: