Ostatnio sprawdzono: 20/10/2022

Zezwolenia na pracę

Jako obywatel UE zazwyczaj nie potrzebujesz zezwolenia na pracę w innym kraju UE.

W UE osoby zatrudnione na własny rachunek nie potrzebują zezwolenia na pracę.

Uwaga

Z kolei Liechtenstein stosuje ograniczenia dotyczące liczby osób, które mogą tam mieszkać i pracować. Ograniczenia te dotyczą obywateli wszystkich krajów UE, Norwegii i Islandii.

 

Praca w Szwajcarii

Większość obywateli UE nie potrzebuje zezwolenia na pracę w Szwajcarii. Więcej informacji o pracy obywateli UE w Szwajcarii i do takich samych warunków pracy jak obywatele UE. Prawa te zależą od tego, którego kraju jest się obywatelem, lub od statusu członka rodziny obywatela UE.

Obywatele Turcji

Prawa obywateli Turcji do przeprowadzenia się do UE i podjęcia tam pracy zależą wyłącznie od przepisów krajowych w kraju przyjmującym. Osoby zatrudnione legalnie w kraju UE korzystają z takich samych warunków pracy jak obywatele danego kraju.

Mają prawo:

Obywatele innych krajów, które zawarły umowy z UE

Takie same warunki pracy jak obywatelom przyjmującego kraju UE przysługują obywatelom 79 krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku en oraz następujących państw:

Obywatele innych krajów, które nie zawarły umów z UE

Prawo do pracy obywateli krajów, które nie zawarły umów z UE, zależy od przepisów krajowych obowiązujących w danym kraju UE.

Osoby pozostające w związku rodzinnym z obywatelem UE:

Więcej informacji można znaleźć w unijnym portalu dotyczącym imigracji.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: