Ostatnio sprawdzono: 04/01/2021

Zezwolenia na pracę

Skutki brexitu

Jako obywatel UE zazwyczaj nie potrzebujesz zezwolenia na pracę w innym kraju UE.

W UE osoby zatrudnione na własny rachunek nie potrzebują zezwolenia na pracę.

Z kolei Liechtenstein stosuje ograniczenia dotyczące liczby osób, które mogą tam mieszkać i pracować. Ograniczenia te dotyczą obywateli wszystkich krajów UE, Norwegii i Islandii.

 

Praca w Szwajcarii

Większość obywateli UE nie potrzebuje zezwolenia na pracę w Szwajcarii. Ograniczenia mają zastosowanie tylko do obywateli Chorwacji, w przypadku których nadal jest wymagane zezwolenie na pracę. Więcej informacji o pracy obywateli UE w Szwajcariifrdeiten

Na mocy umowy między UE a Szwajcarią w sprawie swobodnego przepływu osób obywatele Szwajcarii mogą mieszkać i pracować w UE.

Dodatkowe informacje

Zanim zaczniesz starać się o pracę w kraju nadal stosującym ograniczenia, zasięgnij informacji o obowiązujących tam procedurach.

W tym celu skontaktuj się z publiczną służbą zatrudnienia w kraju, w którym zamierzasz podjąć pracę, lub z europejskim doradcą ds. zatrudnienia.

Zezwolenia na pracę dla obywateli państw trzecich

Obywatele krajów nienależących do UE mogą mieć prawo do podjęcia pracy w UE i do takich samych warunków pracy jak obywatele UE. Prawa te zależą od tego, którego kraju jest się obywatelem, lub od statusu członka rodziny obywatela UE.

Obywatele Turcji

Prawa obywateli Turcji do przeprowadzenia się do UE i podjęcia tam pracy zależą wyłącznie od przepisów krajowych w kraju przyjmującym. Osoby zatrudnione legalnie w kraju UE korzystają z takich samych warunków pracy jak obywatele danego kraju.

Mają prawo:

Obywatele innych krajów, które zawarły umowy z UE

Takie same warunki pracy jak obywatelom przyjmującego kraju UE przysługują obywatelom 79 krajów Afryki, Karaibów i Pacyfikuen oraz następujących państw:

Obywatele innych krajów, które nie zawarły umów z UE

Prawo do pracy obywateli krajów, które nie zawarły umów z UE, zależy od przepisów krajowych obowiązujących w danym kraju UE.

Osoby pozostające w związku rodzinnym z obywatelem UE:

Więcej informacji można znaleźć w unijnym portalu dotyczącym imigracjifrespten.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: