L-aħħar verifika: 20/10/2022

Permessi tax-xogħol

Bħala ċittadin tal-UE ġeneralment ma jeħtiġlekx permess tax-xogħol biex taħdem tkun fejn tkun fl-UE.

Il-permessi tax-xogħol qatt mhuma meħtieġa għan-nies li jaħdmu għal rashom fl-UE.

Twissija

Il-Liechtenstein jimponi kwoti li jillimitaw l-għadd ta' persuni li jistgħu jaħdmu u jgħixu fih. Din is-sistema ta' kwota tapplika għaċ-ċittadini tal-pajjiżi kollha tal-UE, in-Norveġja u l-Iżlanda.

 

Xogħol fl-Iżvizzera

Il-parti l-kbira taċ-ċittadini tal-UE ma għandhomx bżonn permess biex jaħdmu fl-Iżvizzera. Skopri aktar dwar kif tkun impjegat fl-Iżvizzera bħala ċittadin tal-UE u li tkun stmat b'mod ugwali bħaċ-ċittadini tal-UE fir-rigward tal-kundizzjonijiet tax-xogħol. Dawn id-drittijiet jiddependu min-nazzjonalità tiegħek jew mill-istatus tiegħek bħala membru tal-familja ta' ċittadini tal-UE.

Ċittadini tat-Turkija

Bħala ċittadin Tork, id-drittijiet tiegħek li tiċċaqlaq u taħdem fl-UE jiddependu kompletament fuq ir-regoli nazzjonali tal-pajjiż ospitanti tal-UE. Meta impjegat legalment fl-UE, inti tgawdi l-istess kundizzjonijiet tax-xogħol bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Inti għandek id-drittijiet li ġejjin:

Ċittadini ta' pajjiżi oħrajn li għandhom ftehim mal-UE

Tgawdi mill-istess kundizzjonijiet tax-xogħol bħaċ-ċittadini tal-pajjiż tal-UE ospitanti tiegħek jekk int ċittadin ta' wieħed mid- 79 pajjiż tal-Grupp ta' Stati tal-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku en jew ta':

Ċittadini ta' pajjiżi li ma għandhomx ftehim mal-UE

Jekk int ċittadin ta' pajjiż li ma għandu ebda ftehim mal-UE, id-dritt tiegħek li taħdem f'pajjiż tal-UE jiddependi mil-liġijiet nazzjonali ta' dak il-pajjiż.

Jekk tinsab f'relazzjoni familjali ma' ċittadin tal-UE, int:

Għal aktar informazzjoni ċċekkja l- portal tal-UE dwar l-Immigrazzjoni.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: