L-aħħar verifika: 02/07/2020

Permessi tax-xogħol

Il-Brexit affettwak?

Bħala ċittadin tal-UE ġeneralment ma jeħtiġlekx permess tax-xogħol biex taħdem tkun fejn tkun fl-UE.

Il-permessi tax-xogħol qatt mhuma meħtieġa għan-nies li jaħdmu għal rashom fl-UE.

Il-Liechtenstein jimponi kwoti li jillimitaw l-għadd ta' persuni li jistgħu jaħdmu u jgħixu fih. Din is-sistema ta' kwota tapplika għaċ-ċittadini tal-pajjiżi kollha tal-UE, in-Norveġja u l-Iżlanda.

 

Xogħol fl-Iżvizzera

Il-parti l-kbira taċ-ċittadini tal-UE ma għandhomx bżonn permess biex jaħdmu fl-Iżvizzera. Restrizzjonijiet japplikaw biss għal ċittadini tal-Kroazja li għad għandhom bżonn permess tax-xogħol. Skopri aktar dwar kif tkun impjegat fl-Iżvizzera bħala ċittadin tal-UEfrdeiten.

Skont il-ftehim bejn l-UE u l-Iżvizzera dwar il-moviment liberu tal-persuni, iċ-ċittadini Żvizzeri għandhom il-libertà li jgħixu u jaħdmu fl-UE.

Aktar informazzjoni

Qabel ma tipprova taħdem f'pajjiż li għadu jimponi restrizzjonijiet, għandek tfittex informazzjoni dwar il-proċeduri applikabbli.

Għal aktar pariri, ikkuntattja lis- servizz pubbliku dwar l-impjiegi fil-pajjiż li tixtieq taħdem fih jew konsulent tal-impjiegi Ewropej.

Permessi tax-xogħol għal ċittadini mhux tal-UE

Bħala ċittadin mhux mill-UE, jista' jkollok id-dritt li taħdem fl- UE u li tkun stmat b'mod ugwali bħaċ-ċittadini tal-UE fir-rigward tal-kundizzjonijiet tax-xogħol. Dawn id-drittijiet jiddependu min-nazzjonalità tiegħek jew mill-istatus tiegħek bħala membru tal-familja ta' ċittadini tal-UE.

Ċittadini tat-Turkija

Bħala ċittadin Tork, id-drittijiet tiegħek li tiċċaqlaq u taħdem fl-UE jiddependu kompletament fuq ir-regoli nazzjonali tal-pajjiż ospitanti tal-UE. Meta impjegat legalment fl-UE, inti tgawdi l-istess kundizzjonijiet tax-xogħol bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Inti għandek id-drittijiet li ġejjin:

Ċittadini ta' pajjiżi oħrajn li għandhom ftehim mal-UE

Tgawdi mill-istess kundizzjonijiet tax-xogħol bħaċ-ċittadini tal-pajjiż tal-UE ospitanti tiegħek jekk int ċittadin ta' wieħed mid- 79 pajjiż tal-Grupp ta' Stati tal-Afrika, il-Karibew u l-Paċifikuen jew ta':

Ċittadini ta' pajjiżi li ma għandhomx ftehim mal-UE

Jekk int ċittadin ta' pajjiż li ma għandu ebda ftehim mal-UE, id-dritt tiegħek li taħdem f'pajjiż tal-UE jiddependi mil-liġijiet nazzjonali ta' dak il-pajjiż.

Jekk tinsab f'relazzjoni familjali ma' ċittadin tal-UE, int:

Għal aktar informazzjoni ċċekkja l- portal tal-UE dwar l-Immigrazzjonifrespten.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: