Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

L-aħħar verifika : 01/02/2018

Irreġistra r-residenza tiegħek f'pajjiż ieħor

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Għalissa, ir-Renju Unit għadu membru sħiħ tal-UE u d-drittijiet u l-obbligi għadhom japplikaw bis-sħiħ fir-Renju Unit:

 • Mistoqsijiet u Tweġibiet ibbażati fuq ir-Rapport Konġunt tat-8 ta' Diċembru 2017 mill-UE u r-Renju UnitEnglish
 • Pubblikazzjonijiet tal-UE dwar il-BrexitEnglish
 • Informazzjoni u gwida tal-gvern tar-Renju Unit dwar il-BrexitEnglish

Waqt l-ewwel 3 xhur fil-pajjiż il-ġdid tiegħek, bħala ċittadin tal-UE, ma tistax tkun obbligat tapplika għal dokument ta' residenza li jikkonferma li inti tgħix hemm - għalkemm f'xi pajjiżi jista' jkollok tirrapporta l-preżenza tiegħek malli tasal.

Wara 3 xhur fil-pajjiż ġdid tiegħek, jista' jkun jeħtieġlek tirreġistra r-residenza tiegħek mal-awtorità rilevanti (normalment l-uffiċċju muniċipali jew l-għassa tal-pulizija), u jinħariġlek ċertifikat ta' reġistrazzjoni.

Se jkollok bżonn karta tal-identità valida jew passaport validu u:

 • Tkun impjegat / Tintbagħat taħdem barra pajjiżek
  • Ċertifikat ta' impjieg jew konferma ta' reklutaġġ minn min iħaddmek
 • Persuna li taħdem għal rasha
  • Prova li int taħdem għal rasek
 • Pensjonanti
  • Prova ta' assigurazzjoni komprensiva fuq is-saħħa
  • Evidenza li tista' tappoġġja lilek innifsek bla ma jkollok bżonn ta' appoġġ tad-dħul: ir-riżorsi jistgħu jiġu minn kwalunkwe sors
 • Studenti
  • Prova ta' reġistrazzjoni fi stabbiliment approvat ta' edukazzjoni
  • Prova ta' assigurazzjoni komprensiva fuq is-saħħa
  • Dikjarazzjoni li għandek biżżejjed riżorsi biex tappoġġja lilek innifsek bla ma jkollok bżonn ta' appoġġ tad-dħul: ir-riżorsi jistgħu jiġu minn kwalunkwe sors

M'hemm bżonn tipprovdi ebda dokument ieħor.

Meta tirreġistra, għandek tingħata ċertifikat ta' reġistrazzjoni. Dan iċ-ċertifikat jikkonferma d-dritt tiegħek li tgħix fil-pajjiż ġdid tiegħek.

Iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni għandu jinħariġlek immedjatament u ma tħallasx aktar mill- prezz li ċ-ċittadini tal-pajjiż iħallsu għall-karti tal-identità.

Dan għandu jkun validu b'mod indefinittiv (m'hemmx għalfejn jiġġedded), għalkemm jista' jkun jeħtieġlek tirrapporta kull bdil fl-indirizz lill-awtoritajiet lokali.

Skopri fejn u kif trid tirreġistra fil-pajjiż li qed jospitak:

Agħżel il-pajjiż

* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Jekk ikollok tirreġistra, tista' tingħata multatalli ma tkunx għamilt dan iżda tista' tkompli tgħix fil-pajjiż u ma tistax titkeċċa minħabba f'hekk.

F'ħafna pajjiżi, se jkollok bżonn iġġorr fuqek iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni u l-karta tal-identità tiegħek jew il-passaport il-ħin kollu. Jekk tħallihom id-dar, tista' tingħata multa iżda ma tistax titkeċċa minħabba f'hekk.

Jekk tiltaqa' ma' problemi biex tingħata ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni tiegħek, tista' ċċempel lis- servizzi ta' għajnuna tagħna.

Ara wkoll kif:

Storja bħala eżempju

Tista' tibda taħdem mingħajr ma toqgħod tistenna sakemm tirreġistra

Kurt hu Ġermaniż li mar jgħix il-Belġju biex jaħdem bħala avukat indipendenti bi sħab. Meta mar biex jirreġistra l-uffiċċju muniċipali, qalulu li ma setax jibda jaħdem qabel ma jirċievi ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni.

Dan mhuwiex minnu: bħala ċittadin tal-UE, Kurt jista' jaħdem bħala persuna b'impjieg għal rasu mingħajr ma joqgħod jistenna ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni. Ikun xi jkun il-każ, l-awtoritajiet għandhom joħorġu ċertifikat ta' reġistrazzjoni immedjatament meta dan jintalab.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri