L-aħħar verifika: 01/04/2022

L-elezzjonijiet muniċipali

Jekk int ċittadin tal-UE li tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE, għandek id-dritt li tivvota u li toħroġ bħala kandidat fl-elezzjonijiet muniċipali li jsiru f'dak il-pajjiż.

Kif tinkiteb fir-reġistru elettorali

Jekk tixtieq tivvota fl-elezzjonijiet muniċipali fil-pajjiż fejn tgħix, għandek bżonn tesprimi l-intenzjoni tiegħek dwar dan biex titniżżel fir-reġistru elettorali ta' dak il-pajjiż. Se tintalab tagħti informazzjoni dwar in-nazzjonalità u l-indirizz tiegħek.

Sib fejn u kif tirreġistra fil-pajjjiż ospitanti tiegħek:

Agħżel il-pajjiż

Madankollu, fil-każ tal-elezzjonijiet muniċipali, ir-reġistrazzjoni fir-reġistru elettorali hi awtomatika f'dawn il-pajjiżi: l-Awstrija (ħlief Burgenland), id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, il-Ġermanja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, Malta, il-Pajjiżi l-Baxxi, ir-Rumanija, is-Slovakkjaa, is-Slovenja u l-Isvezja. Ladarba tkun reġistrat bħala resident hemmhekk, titniżżel awtomatikament fir-reġistru elettorali għall-elezzjonijiet muniċipali.

Fil-pajjiżi fejn il-votazzjoni hi obbligatorja, titniżżel fir-reġistru elettorali fuq talba tiegħek.

Il-kundizzjonijiet għall-vot

Bħala ċittadin tal-UE, tivvota tħat l-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini tal-pajjiż fejn tgħix. Jekk iċ-ċittadini tal-pajjiż huma meħtieġa li jkunu ilhom jgħixu fil-pajjiż jew il-muniċipalità għal ċertu tul ta' żmien biex ikunu permessi jivvutaw, tant ieħor int.

Madankollu, għandhom jitqiesu l-perjodi li tkun għext f'pajjiżi oħra tal-UE - ħlief dawk f'pajjiżek.

Japplikaw regoli speċjali f'pajjiżi tal-UE fejn dawk li mhumiex ċittadini jiffurmaw aktar minn 20% tal-elettorat sħiħ; f'każijiet bħal dawn, il-pajjiż li qed jospitak jista' jitolbok perjodu addizzjonali ta' residenza qabel ma tkun tista' tipparteċipa fl-elezzjonijiet muniċipali. L-uniku pajjiż f'din is-sitwazzjoni hu l-Lussemburgu.

Votazzjoni obbligatorja

Jekk il-votazzjoni fl-elezzjonijiet muniċipali hi obbligatorja fil-pajjiż li qed jospitak u, wara r-reġistrazzjoni tiegħek, tniżżilt fir-reġistru elettorali ta' dak il-pajjiż, int obbligat tivvota - bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Il-votazzjoni hi obbligatorja f'dawn il-pajjiżi tal-UE: il-Belġju, Ċipru, il-Greċja u l-Lussemburgu.

Kif toħroġ bħala kandidat

Biex toħroġ bħala kandidat fl-elezzjonijiet muniċipali jista' jkollok bżonn tagħmel dikjarazzjoni li m'intix skwalifikat milli tipparteċipa bħala kandidat f'pajjiżek. Tista' tintalab tappoġġja din id-dikjarazzjoni b'attestazzjoni maħruġa minn pajjiżek.

F'dawn il-pajjiżi, tista' tiġi elett għal pożizzjoni ta' kunsillier - iżda ċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż biss jistgħu isiru sindki:

F'xi pajjiżi oħra, il-pożizzjonijiet ta' deputat sindku u membru tal-kumitat eżekuttiv tas-sindku huma riżervati wkoll għaċ-ċittadini tal-pajjiż.

Kundizzjonijiet biex toħroġ bħala kandidat

Bħala ċittadin tal-UE, tista' toħroġ bħala kandidat tħat l-istess kundizzjonijiet li japplikaw għaċ-ċittadini tal-pajjiż fejn tgħix. Jekk iċ-ċittadini tal-pajjiż huma meħtieġa li jkunu ilhom jgħixu fil-pajjiż jew il-muniċipalità għal ċertu tul ta' żmien biex ikunu jistgħu joħorġu għall-elezzjonijiet, tant ieħor int.

Madankollu, għandhom jitqiesu l-perjodi li tkun għext f'pajjiżi oħra tal-UE - ħlief dawk f'pajjiżek.

Japplikaw regoli speċjali f'pajjiżi tal-UE fejn dawk li mhumiex ċittadini jiffurmaw aktar minn 20% tal-elettorat sħiħ; f'każijiet bħal dawn, il-pajjiż li qed jospitak jista' jitolbok perjodu addizzjonali ta' residenza qabel ma tkun tista' toħroġ bħala kandidat fl-elezzjonijiet muniċpali. L-uniku pajjiż f'din is-sitwazzjoni hu l-Lussemburgu.

Aktar dwar il-votazzjoni u l-ħruġ bħala kandidat fil-pajjiż ospitanti tiegħek:

Agħżel il-pajjiż

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: