L-aħħar verifika: 14/10/2021

e-marka

Prodotti f'imballaġġ minn qabel (jew ippakkjati minn qabel) mibjugħa fi kwalunkwe pajjiż tal-UE (F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE flimkien mal-Iżlanda, in-Norveġja, il-Liechtenstein, l-Iżvizzera u t-Turkija) għandhom jipprovdu informazzjoni fuq l-imballaġġ li tispeċifika l-kwantità nominali (piż jew volum) tal-kontenut tagħhom. Eżempji ta' prodotti f'imballaġġ minn qabel jinkludu:

L-e-marka, imqiegħda ħdejn il-kwantità nominali, turi li int tinsab konformi mal-liġijiet Ewropej rilevanti. Tista' żżidha mal-prodotti f'imballaġġ minn qabel li tbigħ individwalment b'volum (għal prodotti likwidi) jew b'piż (għal prodotti oħra) kostanti li jkun intgħażel minn qabel. L-e-marka tista' titqiegħed fuq prodotti li l-piż jew il-volum tagħhom jaqa' bejn il-valuri li ġejjin:

Hija obbligatorja?

L-e-marka mhijiex obbligatorja. Madankollu, il-fatt li tkun imwaħħla mal-prodotti tiegħek jippermettilek tbigħhom fil-pajjiżi kollha tal-UE mingħajr ma jkollok bżonn tiċċekkja jekk intix konformi mar-rekwiżiti nazzjonali individwali. L-e-marka turi li prodott hu konformi mar-regoli tal-UE dwar l-indikazzjoni tal-volum jew il-piż u l-metodi ta' kejl li għandek tuża bħala bejjiegħ ta' prodotti f'imballaġġ minn qabel.

X'inhuma r-rekwiżiti?

Sabiex jiġi żgurat li l-kwantità murija tkun korretta, il-pakketti mmarkati b'dan il-mod għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

Twissija

Il-preżenza tal-e-marka MA tfissirx li l-kwantità ta' prodott ġiet stmata. Dan ifisser li l-piż u l-volum tkejlu skont ir-regoli tal-UE, bl-użu ta' strumenti li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-UE

Kif twaħħalha?

L-e-marka għandha tiġi stampata fuq l-imballaġġ ħdejn l-indikazzjoni tal-piż jew tal-volum. L-għoli tat-tipa m'għandux ikun inqas minn 3 millimetri. L-e-marka u l-indikazzjoni tal-kwantità għandhom jintwerew fuq quddiem tal-imballaġġ. Il-kwantità trid tintwera f'figuri u tkun segwita mill-unità tal-kejl (grammi, kilogrammi, millilitri, ċentilitri jew litri) jew l-abbrevjazzjoni tagħha (g, kg, ml, cl jew l).

Kontrolli u spezzjonijiet tal-kwalità

Bħala pakkjatur, trid tiżgura li l-imballaġġi li timla jissodisfaw ir-rekwiżiti. Għal dan, jeħtieġ li:

Bħala importatur, trid tipprovdi prova li l-prodotti f'imballaġġ minn qabel li timporta jissodisfaw ir-rekwiżiti. Din il-prova tista' tkun il-kontrolli rreġistrati msemmija hawn fuq.

L-awtoritajiet nazzjonali jwettqu spezzjonijiet biex jivverifikaw jekk il-prodotti tiegħek bl-e-marka jissodisfawx ir-rekwiżiti. Jistgħu jagħmlu dan fil-faċilità tal-imballaġġ jew xi mkien ieħor fil-katina tad-distribuzzjoni.

Dwar rekwiżiti speċifiċi f'pajjiż partikolari tal-UE u għal aktar informazzjoni dwar l-ispezzjonijiet, iċċekkja mal-awtoritajiet nazzjonalien .

Leġiżlazzjoni tal-UE

Il-Brexit affettwak?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: