L-aħħar verifika: 13/12/2019

Dokumenti għall-minorenni li jivvjaġġaw fl-UE

Coronavirus: Ivvjaġġar mill-ġdid b’mod sikur

Barra milli jkollhom il-passaport validu jew il-karta tal-ID valida tagħhom, it-tfal kollha li jkunu qed jivvjaġġaw:

jista' jkun jeħtiġilhom dokument (uffiċjali) ieħor iffirmat mill-ġenituri, mit-tieni ġenitur jew mill-kustodju(i) legali tagħhom li jawtorizzahom li jivvjaġġaw.

M'hemmx regoli tal-UE dwar din il-materja, kull pajjiż tal-UE jiddeċiedi jekk jirrikjedix lit-tfal ikollhom awtorizzazzjoni uffiċjali mill-ġenitur(i) jew mill-kustodju tagħhom. Iċċekkja, qabel ma t-tfal jivvjaġġaw , ir-rekwiżiti tal-pajjiż fejn se tivvjaġġa kemm il-pajjiż li dieħel fih kif ukoll dak li ħiereġ minnu:

Agħżel il-pajjiż
 • il-Litwanjaltenlt
 • il-Lussemburguludeenfr
 • il-Pajjiżi l-Baxxinlennl
 • il-Polonjaplenpl
 • il-Portugallptenpt
 • il-Ġermanjadedeen
 • in-Norveġjanoen
 • ir-Renju Unitgben
 • ir-Rumanijaroenro
 • is-Slovakkjaskensk
 • is-Slovenja *si

* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Ftakar li, anke fejn pajjiż ma jeiżiġix li l-minorenni jġorru tali awtorizzazzjoni uffiċjali biex jidħlu fit-territorju tiegħu jew joħorġu minnu, pajjiżi oħra li trid tgħaddi minnhom fi tranżitu xorta jistgħu jitolbuhom juru waħda.

Meta tivvjaġġa bl-ajru huwa ferm irrakkomandat li tiċċekkja minn qabel ma titlaq mal-linji tal-ajru peress li bosta linji tal-ajru jeżiġu awtorizzazzjonijiet uffiċjali u għandhom formoli speċifiċi tagħhom għal dan.

Minħabba li r-regoli ta' kull pajjiż jistgħu jinbidlu mingħajr ma javżaw, inħeġġuk tiċċekkja mal-awtoritajiet stess jew mal- ambaxxati jew il-konsulati rispettivi.

Ara wkoll: Is-safar tat-tfal barra mill-pajjiż b'mod legali

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Ikkondividi din il-paġna: