L-aħħar verifika: 24/01/2019

Dokumenti tal-ivvjaġġar għall-minuri

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Barra milli jkollhom il-passaport validu jew il-karta tal-ID valida tagħhom, it-tfal kollha li jkunu qed jivvjaġġaw:

jista' jkun jeħtiġilhom dokument (uffiċjali) ieħor iffirmat mill-ġenituri, mit-tieni ġenitur jew mill-kustodju(i) legali tagħhom li jawtorizzahom li jivvjaġġaw.

Ma hemm ebda regola tal-UE dwar dan, kull pajjiż tal-UE jiddeċiedi jekk hemmx bżonn ta' tali dokumenti jew le. Iċċekkja, qabel ma t-tfal jivvjaġġaw, ir-rekwiżiti tal-pajjiż fejn se tivvjaġġa kemm il-pajjiż li dieħel fih kif ukoll dak li ħiereġ minnu:

Agħżel il-pajjiż
 • il-Litwanjaltenlt
 • il-Lussemburguludeenfr
 • il-Pajjiżi l-Baxxinlennl
 • il-Polonjaplenpl
 • il-Portugallptenpt
 • il-Ġermanjadedeen
 • in-Norveġjanoen
 • ir-Renju Unitgben
 • ir-Rumanijaroenro
 • is-Slovakkjaskensk
 • is-Slovenjasi

* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Ftakar li, anke fejn pajjiż ma jeħtieġx li l-minuri jġorru tali awtorizzazzjoni biex jidħlu fit-territorju tiegħu jew joħorġu minnu, pajjiżi oħra li trid tgħaddi minnhom fi tranżitu xorta jistgħu jitolbuhom juru waħda.

Meta tivvjaġġa bl-ajru huwa ferm irrakkomandat li tiċċekkja minn qabel peress li bosta linji tal-ajru jeżiġu awtorizzazzjonijiet bħal dawn u għandhom formoli speċifiċi tagħhom għal dan.

Minħabba li r-regoli ta' kull pajjiż jistgħu jidbiddlu mingħajr ma javżaw, inħeġġuk tiċċekkja mal-awtoritajiet stess jew mal- ambaxxati jew il-konsulati rispettivi.

Ara wkoll: It-teħid tat-tfal barra mill-pajjiż b'mod legali

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: