L-aħħar verifika: 08/04/2022

Tfal

Il-fatt li tkun ġenitur iġib miegħu għadd ta' drittijiet u obbligi legali. Hawnhekk ukoll, japplikaw liġijiet nazzjonali u tal-UE. Din it-taqsima tagħti informazzjoni dwar:

Ikkondividi din il-paġna: