L-aħħar verifika: 08/06/2022

Trasferiment ta' benefiċċji tal-qgħad

B'mod ġenerali, biex tirċievi l-benefiċċji tal-qgħad teħtieġ li tkun tgħix fil-pajjiż li jħallas il-benefiċċji tiegħek. Madankollu, skont ċerti kundizzjonijiet inti tista' tmur f' pajjiż ieħor tal-UE biex tifttex xogħol u tkompli tirċievi l-benefiċċji tal-qgħad tiegħek mill-pajjiż li fih spiċċajt bla xogħol.

Meta tgħix għal 3 xhur barra pajjiżek

Tista' tkompli tieħu l-benefiċċji tal-qgħad għal tal-inqas 3 xhur mill-pajjiż tal-UE fejn kont qed taħdem l-aħħar - u sa mhux aktar minn 6 xhur, skont l-istituzzjoni li qed tħallas il-benefiċċji tiegħek.

Tista' tagħmel dan biss jekk inti:

Qabel titlaq, trid tkun:

Twissija

Din l-awtorizzazzjoni hija valida għal pajjiż wieħed biss. Jekk tixtieq tesporta l-benefiċċji tal-qgħad tiegħek lejn pajjiż ieħor, għandek bżonn tapplika għal formola U2 oħra. Staqsi fiċ-ċentru tal-impjiegi tiegħek jekk għandikx bżonn tmur lura pajjiżek biex tapplika għal din l-awtorizzazzjoni l-ġdida jew jekk tistax tapplika minn hemm stess.

Meta tasal fil-pajjiż il-ġdid, se jkollok bżonn:

Twissija

Inti mħeġġeġ li tikseb aktar tagħrif dwar drittijietek u dmirijietek bħala persuna li qed tfittex xogħol fil-pajjiż il-ġdid tiegħek. Jista' jkun li dawn ikunu differenti ħafna minn kif kienu fil-pajjiż li fih spiċċajt bla xogħol.

Imbagħad l-istess ammont bħal qabel se jitħallas direttament fil-kont tal-bank tiegħek fil-pajjiż fejn inti spiċċajt bla xogħol.

Twissija

Jekk tixtieq iżżomm l-intitolament tiegħek għall-benefiċċji tal-qgħad, kun ċert li tmur lura lejn il-pajjiż li qed iħallas il-benefiċċji tal-qgħad tiegħek qabel jew fil-ġurnata li fiha jiskadilek l-intitolament.

Meta tgħix barra pajjiżek għal aktar minn tliet xhur

Jekk tixtieq tibqa' barra pajjiżek għal aktar minn tliet xhur, ikollok tapplika għal estensjoni mis-servizzi nazzjonali tal-impjieg tal-pajjiż fejn inti spiċċajt bla xogħol: huma jistgħu jestendu l-perjodu ta' 3 xhur sa 6 xhur.

Twissija

Mhux il-pajjiżi kollha jagħtu estensjonijiet. Staqsi s-servizz tal-impjiegi pubbliċi f'pajjiżek jekk, u b'liema kundizzjonijiet, tista' tingħata estensjoni.

Il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi li jagħtu estensjonijiet jkollhom kriterji ċari għall-valutazzjoni ta' talbiet. Dawn jistgħu, pereżempju, jitolbuk:

Applika għall-estensjoni malajr kemm jista' jkun. Għandek tapplika qabel ma jagħlaq iż-żmien tal-ewwel 3 xhur.

Trattament ugwali

Meta tfittex xogħol barra pajjiżek, għandek l-istess drittijiet daqs iċ-ċittadini tal-pajjiż li qed jospitak f'dak li għandu x'jaqsam ma':

Twissija

Jista' jkun li l-pajjiż il-ġdid tiegħek jistenna sakemm inti tistabbilixxi rabta ġenwina mas-suq tal-impjiegi lokali qabel ma jagħtik xi tip ta' appoġġ finanzjarju biex jgħinek issib xogħol — bħas-self b'interess baxx għall-persuni qiegħda li se jibdew in-negozju tagħhom. Li tkun fil-pajjiż u tkun qed tfittex xogħol għal perjodu raġonevoli ta' żmien jista' jitqies bħala rabta ġenwina.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: