L-aħħar verifika: 06/01/2023

Dokumenti tal-ivvjaġġar għaċ-ċittadini tal-UE

Coronavirus: Ivvjaġġar mill-ġdid b’mod sikur

Jekk int ċittadin tal-UE , m'hemmx għalfejn turi l-karta tal-identità nazzjonali jew il-passaport tiegħek meta tkun qed tivvjaġġa bejn il-pajjiżi bla fruntieri ta' Schengen.

Anke jekk m'għandekx bżonn passaport għall-kontrolli mal-fruntieri fiż- żona Schengen en , ikun ferm aħjar li dejjem tieħu passaport jew karta tal-identità miegħek, biex tkun tista' turi l-identità tiegħek jekk ikun meħtieġ (jekk iwaqqfuk il-pulizija, tirkeb ajruplan, eċċ.). Il-pajjiżi tal-UE membri ta' Schengen għandhom il-possibbiltà li jadottaw regoli nazzjonali li jobbligaw li wieħed ikun fil-pussess jew iġorr miegħu karti u dokumenti meta jkun preżenti fit-territorju tiegħu.

Il-liċenzja tas-sewqan, il-kards tal-posta, tal-bank jew tat-taxxa ma jitqisux bħala dokumenti tal-ivvjaġġar validi jew bħala prova ta' identità.

Twissija

Skont ir-regoli ta' Schengen, f'ċirkostanzi estenwanti, meta tiġi identifikata theddida għall-politika pubblika jew is-sigurtà nazzjonali, l-Istati Membri jistgħu jerġgħu jdaħħlu kontrolli mal-fruntieri temporanji.

Iktar informazzjoni dettaljata en u l-lista ta' pajjiżi li reġgħu daħħlu kontrolli mal-fruntieri temporanji. Żgura li jkollok ID jew passaport fuqek meta tivvjaġġa f'dawn il-pajjiżi. Ftakar ukoll li anke f'ċirkostanzi normali tista' tintalab turi wieħed minn dawn id-dokumenti.

Iż-żona bla fruntieri ta' Schengen tinkludi:

Iż- żona mhux ta' Schengen tinkludi:

l-Awstrija, il-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, id-Danmarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Iżlanda, l-Italja, Kroazja, il-Latvja, il-Liechtenstein, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja, l-Iżvizzera.

il-Bulgarija, il-Ċipru, l-Irlanda, ir-Rumanija.

Meta tivvjaġġa minn u lejn pajjiż mhux fiż-żona Schengen inti trid turi ID jew passaport validi. Qabel ma tivvjaġġa, iċċekkja liema dokumenti jeħtieġ li jkollok biex tivvjaġġa barra minn pajjiżek u biex tidħol fil-pajjiż li ma jagħmilx parti miż-żona Schengen li qed tippjana li żżur.

Storja bħala eżempju

Lars hu Żvediż u qiegħed għal btala fi Spanja. Hu ħa miegħu karta tal-ID maħruġa minn bank - li fl-Iżvezja, hi aċċettata bħala prova tal-identità.

Iżda Lars jista' jsib ruħu fl-inkwiet jekk l-awtoritajiet Spanjoli jkunu jridu jiċċekkjaw l-identità tiegħu, billi l-unika dokumenti tal-identità validi li jirrikonoxxu huma l-karti tal-identità u l-passaporti maħruġin mill-awtoritajiet Żvediżi.

X'inhu meqjus bħala passaport/karta tal-ID validi f'pajjiżek?

Ċaħda ta' dħul

F'każijiet rari ħafna, pajjiż tal-UE jista' jirrifjuta d-dħul tiegħek jew tal-membri tal-familja tiegħek minħabba " politika pubblika, sigurtà pubblika jew saħħa pubblika".

Dan ifisser li l-awtoritajiet għandhom jippruvaw li int jew il-membri tal-familja tiegħek huma " ta' theddida ġenwina, preżenti u serja biżżejjed".

Int intitolat li tingħata din id-deċiżjoni bil-miktub, fejn ikunu ddikjarati r-raġunijiet, u li fiha jiġi speċifikat kif tista' tappella u ż-żmien li għandek biex tkun tista' tagħmel dan.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: