Ostatnio sprawdzono: 09/03/2020

Obywatele UE – dokumenty podróży

Koronawirus: Bezpieczne przywrócenie możliwości podróżowania

Jeśli jesteś obywatelem UE , nie musisz okazywać dowodu osobistego ani paszportu, kiedy wjeżdżasz z jednego kraju strefy Schengen do drugiego.

Chociaż w obrębie strefy Schengenen nie musisz okazywać paszportu przy przekraczaniu granicy, to jednak warto mieć przy sobie paszport lub dowód osobisty. Mogą bowiem zdarzyć się sytuacje, w których trzeba będzie potwierdzić swoją tożsamość (na przykład podczas zatrzymania przez policję lub przy wejściu na pokład samolotu). Kraje UE należące do strefy Schengen mogą przyjąć przepisy krajowe, które zobowiązywałyby obywateli przebywających na ich terytorium do posiadania przy sobie określonych dokumentów.

Prawa jazdy czy karty bankowe nie są uznawane za ważny dokument podróży ani dowód tożsamości.

Zgodnie z przepisami strefy Schengen, w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy stwierdzono istnienie zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, państwa członkowskie mogą wprowadzić tymczasowe kontrole graniczne.

Więcej informacjien i wykaz krajów, które wprowadziły tymczasowe kontrole graniczne. Sprawdź, czy masz przy sobie paszport lub dowód osobisty, kiedy podróżujesz do tych krajów. Pamiętaj też, że nawet w normalnych okolicznościach możesz zostać zobowiązany do okazania jednego z tych dokumentów.

Kraje należące do strefy Schengen:

Kraje spoza strefy Schengen:

Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy

Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Irlandia, Rumunia i Wielka Brytania

Przekraczając granicę kraju spoza strefy Schengen musisz okazać ważny dowód osobisty lub paszport. Przed wyjazdem ze swojego kraju sprawdź, jakie dokumenty musisz mieć przy sobie, aby wjechać do kraju spoza strefy Schengen, jeśli planujesz się tam udać.

Prawdziwa historia

Lars jest Szwedem i spędza wakacje w Hiszpanii. Zabrał ze sobą kartę identyfikacyjną wydaną przez bank, ponieważ w Szwecji jest ona uznawana za dowód tożsamości.

Jednak gdyby jego tożsamość chciały sprawdzić hiszpańskie władze, Lars mógłby mieć kłopoty, ponieważ w Hiszpanii za ważny dowód tożsamości zostanie w tym przypadku uznany tylko dowód osobisty lub paszport wydany w Szwecji.

Jakie dokumenty są uznawane za dowód tożsamości w Twoim kraju?

Odmowa wjazdu

W wyjątkowych sytuacjach kraj UE może odmówić wjazdu Tobie lub członkom Twojej rodziny z powodów dotyczących porządku publicznego, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego.

W takiej sytuacji władze muszą udowodnić, że Ty lub członkowie Twojej rodziny stanowicie autentyczne, rzeczywiste i wystarczająco poważne zagrożenie.

Władze mają obowiązek wydać Ci tę decyzję na piśmie. Dokument taki musi określać podstawy wydania decyzji oraz sposoby i termin odwołania się od niej.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: