Ostatnio sprawdzono: 02/04/2020

Zgodność produktu z przepisami

Koronawirus, środki medyczne i sprzęt ochronny

UE ustanowiła normy i specyfikacje techniczne w odniesieniu do niektórych kategorii produktów. Zanim produkty trafią do swobodnego obrotu w UE, należy potwierdzić, że są one zgodne z wymogami zawartymi w unijnych przepisach.

Producent musi przeprowadzić analizę ryzyka i zapewnić zgodność produktów z unijnymi przepisami przed wprowadzeniem ich do obrotu w UE. Procedura ta nazywana jest oceną zgodności. Sprawdź, czy wiesz, kiedy możesz przeprowadzić samodzielną ocenę swojego produktu, a kiedy musisz poprosić o pomoc jednostkę notyfikowaną.

Aby udowodnić zgodność produktu z wymogami technicznymi, musisz przygotować dokumentację techniczną. Jak sporządzić dokumentację techniczną i unijną deklarację zgodności

Niektóre produkty muszą spełniać minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej. Są to wymogi dotyczące tak zwanego ekoprojektu – ich celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne w całym cyklu życia produktu.

Udostępnij tę stronę: