Ostatnio sprawdzono: 08/09/2022

Programy wsparcia finansowego z UE

Unijne fundusze dla sektora turystyki

Przewodnik dotyczący unijnych funduszy dla sektora turystyki opisuje programy w nowym budżecie UE, z których środki zostaną przeznaczone na pomoc dla tego sektora. Wybierz źródła finansowania, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

UE dysponuje różnymi programami finansowania. O przydział środków z tych programów można ubiegać się w zależności od rodzaju działalności gospodarczej lub projektu. Istnieją dwa rodzaje wsparcia: finansowanie bezpośrednie i finansowanie pośrednie.

Finansowanie bezpośrednie

Przydziałem środków w ramach finansowania bezpośredniego zarządzają instytucje europejskie. Środki są dostępne w postaci dotacji i zamówień. W portalu en poświęconym wsparciu finansowemu i przetargom możesz ubiegać się o dotacje i zamówienia publiczne zarządzane przez Komisję Europejską.

Dotacje

Dotacji udziela się na konkretne projekty dotyczące polityki unijnej, zazwyczaj w następstwie ogłoszenia publicznego zwanego zaproszeniem do składania wniosków.

Kto może się ubiegać?

Wnioski o dotacje mogą składać firmy lub organizacje z nimi związane (stowarzyszenia przedsiębiorców, podmioty oferujące usługi dla firm, konsultanci itp.) prowadzące projekty, które służą interesom UE lub sprzyjają wdrażaniu programu lub strategii UE.

Zamówienia

Zamówienia są publikowane przez instytucje UE na zakup usług, towarów lub robót potrzebnych do funkcjonowania instytucji – na przykład badania, szkolenia, organizacja konferencji, sprzęt informatyczny itp.

Finansowanie pośrednie

Przydziałem środków w ramach finansowania pośredniego zarządzają instytucje krajowe i regionalne. Środki te stanowią prawie 80 proc. budżetu UE i pochodzą głównie z pięciu dużych funduszy tworzących europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.

Należą do nich:

Złóż wniosek

O dotacje unijne powinieneś ubiegać się za pośrednictwem odpowiednich instytucji regionalnych i lokalnych (tzw. instytucji zarządzających) w państwie członkowskim, w którym masz siedzibę.

Ministerstwo Rolnictwa en w Twoim kraju jest odpowiedzialne za przydział środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W sprawie wniosku o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego należy zwrócić się do krajowych punktów kontaktowych en en .

Więcej na temat tego, jak działa wsparcie finansowe z UE en .
 

Potrzebujesz pomocy albo porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: