Ostatnio sprawdzono: 20/06/2022

Bezrobocie za granicą

Zastanawiasz się, który kraj wypłaci Ci zasiłek dla bezrobotnych, jeśli stracisz pracę, przebywając w innym kraju UE? Będzie to zależało od Twojego statusu zatrudnienia oraz miejsca zamieszkania - nie od Twojego obywatelstwa.

Co zrobić, jeżeli przed utratą pracy:

Pracowałeś i mieszkałeś za granicą

Planujesz zostać?

Jeżeli stracisz pracę, ale zdecydujesz się pozostać w kraju UE, w którym pracowałeś, powinieneś ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w tym kraju.

Zarejestruj się jako osoba poszukująca pracy w miejscowym urząd pracy. Będziesz traktowany na takich samych zasadach, jak obywatele tego kraju.

Należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • okresy pracy wymagane, aby kwalifikować się do zasiłku dla bezrobotnych
 • stawki stosowane przy obliczaniu wysokości świadczeń
 • okres przez jaki przysługują świadczenia.

Jeśli musisz przedstawić dokument potwierdzający wcześniejsze okresy zatrudnienia i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za granicą, konieczne może być złożenie wniosku o formularz U1 (dawniej E 301) w kraju, w którym poprzednio pracowałeś.

Nawet jeśli nie przedstawisz formularza U1, urząd rozpatrujący Twój wniosek może uzyskać potrzebne informacje bezpośrednio od władz innego kraju. Jednakże taki formularz może przyśpieszyć procedurę.

Wracasz do kraju pochodzenia?

Jeśli po utracie pracy postanowisz wrócić do kraju pochodzenia, musisz skontaktować się z tamtejszym krajowy urząd pracy, aby dowiedzieć się, czy mimo czasu spędzonego za granicą nadal przysługuje Ci zasiłek dla bezrobotnych.

Jeśli tak jest, to będziesz musiał:

 • zarejestrować się tam bezpośrednio jako osoba szukająca pracy w kraju pochodzenia,
 • złożyć wniosek o formularz U1 (dawniej E 301) w kraju, w którym ostatnio pracowałeś.

Nawet jeśli nie przedstawisz formularza U1, urząd rozpatrujący Twój wniosek może uzyskać potrzebne informacje bezpośrednio od władz innego kraju. Jednakże taki formularz może przyśpieszyć procedurę.

Jeśli w Twoim kraju pochodzenia nie przysługuje Ci prawo do zasiłku, możesz ubiegać się o zgodę na transfer zasiłku dla bezrobotnych z kraju, w którym straciłeś pracę:

 • do kraju pochodzenia lub
 • do innego dowolnego kraju, w którym zamierzasz szukać pracy.

Zasiłek jest przenoszony zwykle na trzy miesiące, ale okres ten może zostać przedłużony do sześciu miesięcy.

Byłeś oddelegowany za granicę na krótki okres (krócej niż 2 lata)

Jeśli chcesz być nadal ubezpieczony w kraju, z którego Cię oddelegowano, zasiłek dla bezrobotnych powinien być wypłacany w tym kraju.

W takim przypadku powinieneś zarejestrować się jako poszukujący pracy w urząd pracy w tym kraju.

Byłeś urzędnikiem służby cywilnej oddelegowanym za granicę

Jeśli stracisz pracę, możesz zdecydować się na pobieranie zasiłku dla bezrobotnych w kraju UE, w którym znajdowało się Twoje miejsce pracy, lub w kraju pochodzenia - w tym celu musisz zarejestrować się w urzędzie pracy jednego z nich.urząd pracy

 • Jeśli postanowisz ubiegać się o zasiłek w kraju, do którego Cię oddelegowano, zwrócić się do krajowego urzędu pracy w Twoim kraju o wydanie formularza U1 (dawniej E 301).


  Formularz ten przedstawia okresy zatrudnienia uwzględniane przy obliczaniu wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Przedstaw go krajowej służbie zatrudnienia w kraju, w którym ubiegasz się o zasiłek.

  Nawet jeśli nie przedstawisz formularza U1, urząd rozpatrujący Twój wniosek może uzyskać potrzebne informacje bezpośrednio od władz innego kraju. Jednakże taki formularz może przyśpieszyć procedurę.

 • Jeśli postanowisz ubiegać się o zasiłek w kraju pochodzenia, będziesz musiał tam wrócić.

Wysokość Twoich świadczeń zostanie obliczona zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju, w którym zarejestrujesz się jako osoba poszukująca pracy, z uwzględnieniem wszystkich okresów, które przepracowałeś za granicą.

Prawdziwa historia

Pomyśl dwa razy, zanim zarejestrujesz się jako bezrobotny

Mirko, obywatel Niemiec, pracował jako urzędnik niemieckiej służby cywilnej w Irlandii, kiedy stracił pracę. Mógł wrócić do Niemiec i tam zarejestrować się jako osoba szukająca pracy. Jednakże postanowił zostać w Irlandii i tam wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych.

Spodziewał się, że dostanie zasiłek w wysokości około 67 proc. średniego dziennego wynagrodzenia, tak jak to zwykle ma miejsce w Niemczech. Ale w Irlandii wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie jest uzależniona od wysokości poprzednich zarobków. Mirko był bardzo zdziwiony, kiedy dowiedział się, że przysługuje mu tylko ryczałtowa kwota tygodniowa wynosząca 204,30 euro.

Pracowałeś w jednym kraju, a mieszkałeś w drugim (pracownik transgraniczny)

Jeśli jesteś pracownikiem transgranicznym (zatrudnionym lub pracującym na własny rachunek) i stracisz pracę, możesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych tylko w kraju, w którym mieszkasz.

Uwaga

Uwaga:

jeśli podczas ostatniego okresu pracy wracałeś do kraju pochodzenia rzadziej niż raz w tygodniu, możesz wybrać kraj, w którym będziesz ubiegał się o zasiłek dla bezrobotnych (kraj zamieszkania lub kraj, w którym znajdowało się Twoje ostatnie miejsce pracy).

Taki przepis obowiązuje od 1 maja 2010 r., niemniej jednak niektóre urzędy pracy nadal mogą o tym nie wiedzieć. W razie problemów z wypłatą zasiłku dla bezrobotnych za granicą, skontaktuj się z naszymi służbami Otwórz link do strony zewnętrznej - postaramy się Ci pomóc.

Kwota

Twoje prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz jego wysokość, będą zależeć od przepisów obowiązujących w kraju, w którym mieszkasz, oraz od okresu, który przepracowałeś za granicą.

Wystąp do władz kraju (lub krajów), w którym (których) pracowałeś o formularz U1 (dawniej E 301 - wskazujący okresy uwzględniane przy obliczaniu wysokości zasiłku dla bezrobotnych).

Przekaż niniejszy formularz krajowej służbie zatrudnienia w kraju, w którym zamierzasz się ubiegać o świadczenia po to, aby mogły one uwzględnić okresy ubezpieczenia społecznego lub zatrudnienia w innych krajach.

Nawet jeśli nie przedstawisz formularza U1, urząd rozpatrujący Twój wniosek może uzyskać potrzebne informacje bezpośrednio od władz innego kraju. Jednakże taki formularz może przyśpieszyć procedurę.

Potrzebujesz pomocy, aby znaleźć pracę?

Jeśli potrzebujesz pomocy w poszukiwaniu nowej pracy w kraju, w którym wcześniej pracowałeś, możesz zarejestrować się jako poszukujący pracy w krajowy urząd pracy w tym kraju. Będziesz musiał spełnić wymagania w obydwu krajach: w kraju zamieszkania (wypłacającym Twój zasiłek) oraz w kraju, w którym wcześniej pracowałeś (i w którym szukasz pracy).

Uwaga

Najważniejsze jest, abyś spełnił wymagania obowiązujące w kraju, w którym mieszkasz. W przeciwnym wypadku możesz nie uzyskać świadczeń.

Prawdziwa historia

Sprawdź, gdzie możesz się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych

Pochodzący z Niemiec Arthur stracił pracę w 2008 r. i bezpośrednio potem przeprowadził się na Węgry w związku z nową pracą. Otrzymał jednoroczny kontrakt w Budapeszcie, ale nadal mieszkał w Niemczech i wracał tam regularnie.

Kiedy ponownie utracił pracę, mógł ubiegać się o zasiłek na Węgrzech. Jednakże postanowił wrócić do Niemiec, gdzie bez problemu dostał zasiłek.

Uwaga

Różne kraje, różne zasiłki

Każdy kraj UE ma własne zasady przyznawania zasiłków dla bezrobotnych. Oznacza to, że w kraju pochodzenia prawo do zasiłku dla bezrobotnych może Ci przysługiwać przez 24 miesiące, ale w innym kraju już tylko przez 12 miesięcy.

Powinieneś porównać zasiłki wypłacane w każdym kraju i zwrócić szczególną uwagę na:

 • okresy pracy wymagane, aby kwalifikować się do zasiłku dla bezrobotnych
 • stawki stosowane przy obliczaniu wysokości świadczeń
 • okres, przez jaki przysługują świadczenia.

Więcej informacji o zasiłku dla bezrobotnych w kraju odpowiedzialnym za jego wypłacanie:

Wybierz kraj

Przeprowadzka do innego kraju UE w celu znalezienia pracy

Pod pewnymi warunkami możesz przenieść swój zasiłek dla bezrobotnych do innego kraju UE, kiedy szukasz tam pracy. Zasiłek jest przenoszony zwykle na trzy miesiące, ale okres ten może zostać przedłużony do sześciu miesięcy.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: