Posledná kontrola : 20/06/2022

Nezamestnanosť v zahraničí

Ak počas pobytu v inej krajine EÚ prídete o zamestnanie, výber krajiny, ktorá zodpovedá za vaše sociálne zabezpečenie závisí od vašej pracovnej situácie a miesta bydliska - nie od vašej štátnej príslušnosti.

Čo robiť, ak ste predtým, ako ste prišli o prácu:

Žili a pracovali v zahraničí

Plánujete ostať v zahraničí?

Ak prídete o prácu a rozhodnete sa zostať v krajine EÚ, v ktorej ste boli zamestnaný, mali by ste o dávky v nezamestnanosti požiadať v tejto krajine.

Zaevidujte sa ako uchádzač o prácu na miestnom úrad práce. Budú sa na vás vzťahovať rovnaké pravidlá ako na občanov danej krajiny.

Osobitnú pozornosť venujte:

 • požadovanému odpracovanému obdobiu, ktoré je nevyhnutné na vznik nároku na dávky v nezamestnanosti,
 • platným sadzbám na výpočet dávok,
 • obdobiu, počas ktorého sa dávky vyplácajú.

Ak je potrebné v zahraničí doložiť potvrdenie o predchádzajúcich obdobiach zamestnania a sociálneho zabezpečenia, pravdepodobne budete musieť v krajine, v ktorej ste pracovali, vyplniť formulár U1 (bývalý formulár E 301).

Ak tento doklad úradu, ktorý spracúva vašu žiadosť, nepredložíte, úrad môže potrebné informácie získať priamo od svojich zahraničných kolegov. Predloženie formuláru však môže celý proces urýchliť.

Plánujete návrat domov?

Ak sa po strate zamestnania rozhodnete vrátiť do svojej domovskej krajiny, musíte sa obrátiť na regionálny úrad práce vo svojej krajine, aby ste zistili, či máte po pobyte v zahraničí nárok na dávky v nezamestnanosti.

Ak áno, budete musieť podniknúť tieto kroky:

 • priamo sa zaevidovať ako uchádzač o prácu vo svojej krajine a
 • požiadať o formulár U1 (bývalý formulár E 301) v krajine, v ktorej ste naposledy pracovali.

Ak tento doklad úradu, ktorý spracúva vašu žiadosť, nepredložíte, úrad môže potrebné informácie získať priamo od svojich zahraničných kolegov. Predloženie formuláru však môže celý proces urýchliť.

Ak nemáte vo svojej krajine pôvodu nárok na dávky, v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnanými, môžete požiadať o povolenie na prenos dávok v nezamestnanosti, a to buď:

 • späť do vašej domovskej krajiny, alebo
 • do akejkoľvek inej krajiny, v ktorej si chcete hľadať prácu.

Prenos dávok trvá zvyčajne tri mesiace, môže sa však predĺžiť na maximálne šesť mesiacov.

Boli pracovník dočasne vyslaný do zahraničia na krátke obdobie (menej ako 2 roky)

Ak chcete byť aj naďalej poistený v krajine, z ktorej ste boli vyslaný do zahraničia, vaše dávky v nezamestnanosti by vám mali vyplácať v tejto krajine.

V tomto prípade sa zaevidujte ako uchádzač o zamestnanie na úrad práce tejto krajiny.

Boli štátny zamestnanec vyslaný do zahraničia

Ak sa stanete nezamestnaným, môžete sa rozhodnúť, či budete dávky v nezamestnanosti poberať v krajine EÚ, ktorá vás zamestnávala, alebo v krajine, v ktorej žijete. V každom prípade sa musíte zaevidovať na úrade práce danej krajiny.

 • Ak sa rozhodnete požiadať o dávky v nezamestnanosti v krajine, v ktorej ste boli zamestnaný, požiadajte regionálny úrad práce vo vašej domovskej krajine, aby vám vystavili formulár U1 (bývalý formulár E 301).


  Na tomto formulári sú uvedené odpracované obdobia, ktoré sa majú zohľadniť pri výpočte dávok v nezamestnanosti. Predložte ho regionálnemu úradu práce v krajine, v ktorej o dávky chcete požiadať.

  Ak tento doklad úradu, ktorý spracúva vašu žiadosť, nepredložíte, úrad môže potrebné informácie získať priamo od svojich zahraničných kolegov. Predloženie formuláru však môže celý proces urýchliť.

 • Ak sa rozhodnete pre dávky krajiny, ktorá vás zamestnávala, budete sa musieť do tejto krajiny vrátiť.

Vaše dávky sa vypočítajú v súlade s pravidlami krajiny, v ktorej ste registrovaný ako uchádzač o zamestnanie, pričom sa zohľadnia všetky obdobia, ktoré ste odpracovali v zahraničí.

Príbeh

Rozmyslite si, kde požiadate o dávky

Mirko z Nemecka pracoval v Írsku na nemeckom konzuláte. Po tom, čo sa stal nezamestnaným, sa mohol vrátiť do Nemecka a zaregistrovať sa na miestnom úrade ako uchádzač o prácu. On sa však rozhodol ostať v Írsku, kde požiadal o dávky v nezamestnanosti.

Očakával, že tak ako v Nemecku dostane približne 67 % svojej priemernej dennej mzdy. V Írsku sa však dávky v nezamestnanosti nepočítajú na základe predchádzajúceho príjmu. Mirko bol veľmi prekvapený, keď zistil, že má nárok na paušálnu sumu 204,30 EUR.

Pracovali ste v jednej krajine, ale žili v inej (cezhraničný pracovník)

Ak ste cezhraničný pracovník (zamestnanec alebo SZČO) a stratíte prácu, o dávky v nezamestnanosti môžete požiadať iba v krajine, v ktorej žijete.

Upozornenie

Výnimka

Ak ste posledné zamestnanie alebo poslednú samostatne zárobkovú činnosť vykonávali v inej krajine ako v tej, v ktorej ste bývali a z ktorej ste sa vracali domov menej než raz týždenne, môžete o dávky v nezamestnanosti požiadať buď v krajine svojho bydliska, alebo v krajine, v ktorej ste naposledy pracovali.

Toto pravidlo platí od 1. mája 2010, môže sa však stať, že na niektorých úradoch práce ho ešte neuplatňujú. Ak máte problémy so získaním dávok v nezamestnanosti v zahraničí, obráťte sa na naše asistenčné službyOtvoriť ako externý odkaz.

Suma

Váš nárok a výška dávok závisia od pravidiel krajiny, v ktorej žijete, a období, ktoré ste odpracovali v zahraničí.

Požiadajte úrady v krajinách, v ktorých ste pracovali, o formulár U1 (bývalý formulár E 301), na ktorom sú uvedené odpracované obdobia, ktoré sa majú zohľadniť pri výpočte dávok v nezamestnanosti.

Formulár pošlite regionálnemu úradu práce v krajine, v ktorej chcete požiadať o dávky v nezamestnanosti, aby mohol zohľadniť obdobia poistenia alebo zamestnania v iných krajinách.

Ak tento doklad úradu, ktorý spracúva vašu žiadosť, nepredložíte, úrad môže potrebné informácie získať priamo od svojich zahraničných kolegov. Predloženie formuláru však môže celý proces urýchliť.

Potrebujete pomoc s nájdením práce?

Ak potrebujete pomoc s hľadaním novej práce v krajine, v ktorej ste pracovali, môžete sa zaregistrovať ako uchádzač o prácu na miestnom úrade práce. Budete však musieť dodržiavať príslušné požiadavky v oboch krajinách: krajine vášho bydliska (ktorá vám bude vyplácať dávky v nezamestnanosti) a krajine, v ktorej ste naposledy pracovali (a v ktorej si zároveň hľadáte zamestnanie).

Upozornenie

Najdôležitejšie je dodržiavať požiadavky krajiny, v ktorej žijete - ak tak neurobíte, môže to mať vplyv na vaše dávky v nezamestnanosti.

Príbeh

Zistite si, kde môžete požiadať o dávky v nezamestnanosti

Arthur z Nemecka sa stal nezamestnaným v roku 2008 a okamžite sa za prácou presťahoval do Maďarska. V Budapešti získal zamestnaneckú zmluvu na jeden rok. Svoje bydlisko však mal naďalej v Nemecku, do ktorého sa pravidelne vracal.

Keď znovu prišiel o prácu, mohol požiadať o dávky v Maďarsku, rozhodol sa však vrátiť do Nemecka, kde bez problémov získal dávky.

Upozornenie

Iná krajina, iné pravidlá

Každá krajina EÚ má vlastné pravidlá priznávania dávok v nezamestnanosti. To znamená, že v jednej krajine môžete mať napríklad nárok na vyplácanie dávok v nezamestnanosti počas 24 mesiacov, a v inej krajine to môže byť len 12 mesiacov.

Preto je dôležité porovnať si pravidlá týkajúce sa dávok v nezamestnanosti v jednotlivých krajinách a osobitnú pozornosť venovať:

 • požadovanému odpracovanému obdobiu, ktoré je nevyhnutné na vznik nároku na dávky v nezamestnanosti,
 • platným sadzbám na výpočet dávok,
 • obdobiu, počas ktorého sa dávky vyplácajú.

Prečítajte si informácie o dávkach v nezamestnanosti z krajiny, ktorá zodpovedá za ich vyplácanie:

Výber štátu

Sťahovanie do inej krajiny EÚ za účelom hľadania práce

Za istých podmienok môžete preniesť svoje dávky v nezamestnanosti do krajiny EÚ, v ktorej si hľadáte prácu. Prenos dávok trvá zvyčajne tri mesiace, môže sa však predĺžiť na maximálne šesť mesiacov.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: