Posledná kontrola: 13/02/2023

Primerané úpravy

V súlade s predpismi EÚ musia zamestnávatelia zamestnancom so zdravotným postihnutím zabezpečiť primerané úpravy. Takéto zmeny a s nimi súvisiace náklady musia byť realistické a nesmú pre daný podnik predstavovať neprimeranú záťaž.

Čo sú primerané úpravy?

Primerané úpravy sú všetky zmeny týkajúce sa pracovného miesta alebo pracovného prostredia, ktoré sú potrebné na to, aby sa osoba so zdravotným postihnutím mohla uchádzať o pracovné funkcie, vykonávať ich a postupovať v nich alebo absolvovať odbornú prípravu.

Primerané úpravy sú určené pre zamestnancov so zdravotným postihnutím. Právo na primerané úpravy sa vzťahuje na všetky činnosti súvisiace so zamestnaním, pri ktorých sa uplatňuje právo EÚ, od podania žiadosti o zamestnanie až po jeho ukončenie. Vzťahuje sa aj na pracovné podmienky a zamestnanecké výhody.

Druhy primeraných úprav a príklady takýchto riešení

Technické riešenia

Dohody o pracovných podmienkach

Opatrenia na podporu vzdelávania

Opatrenia na zvyšovanie informovanosti

Ďalšie informácie a prístup k národným portálom nájdete v kapitole rovnaké zaobchádzanie na pracovisku

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: