Posledná kontrola: 08/01/2020

Žiadosť o dočasné poskytovanie služieb

Týka sa vás brexit?

Pravidlá a podmienky uvedené na tejto stránke naďalej ostávajú v platnosti pre občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a pre občanov Spojeného kráľovstva v EÚ.

Od 1. januára 2021 strácajú platnosť všetky vyhlásenia podané pred 31. decembrom 2020 v prípadoch dočasného a príležitostného poskytovania služieb.

V prípade problémov pri uplatnení vašich práv sa obráťte na naše asistenčné služby.

Ak sa plánujete presťahovať do inej krajiny EÚ, v ktorej chcete dočasne poskytovať regulované služby, budete musieť vopred poskytnúť písomné vyhlásenie. Vyhlásenie sa musí predložiť v písomnej forme a kedykoľvek pred tým, ako začnete poskytovať svoje služby po prvýkrát. Po predložení je toto vyhlásenie platné jeden rok.

Aké doklady potrebujete predložiť

Ak sa požaduje vyhlásenie, môžete ho predložiť priamo orgánu v hostiteľskej krajine, do ktorého kompetencie spadá vaše povolanie (informácie o príslušnom orgáne vám poskytne národné kontaktné miestoen v hostiteľskej krajine).

Vyhlásenie by malo obsahovať:

Ak vyhlásenie predkladáte po prvýkrát alebo ak dôjde k akejkoľvek zmene vašej situácie, mali by ste priložiť tieto sprievodné dokumenty:

Dokumenty, ktoré potrebujete predložiť, sa môžu líšiť v závislosti od vášho povolania a od krajiny EÚ, v ktorej ho chcete vykonávať. Obráťte sa na orgány hostiteľskej krajiny zodpovedné za vašu profesiu a overte si, aké typy dokumentov musíte predložiť.

Spracovanie vyhlásenia

Vo väčšine prípadov môžete vyhlásenie predložiť kedykoľvek pred tým, ako začnete pracovať v hostiteľskej krajine (a to aj v prípade, ak ešte neviete s istotou, že začnete pracovať). Po predložení vyhlásenia môžete okamžite začať vykonávať dané povolanie.

Ak sa regulované povolanie týka zdravia a bezpečnosti a nevzťahuje sa na vás automatické uznávanieen, je možné, že hostiteľská krajina najskôr overí vašu kvalifikáciu a až potom budete môcť začať pracovať. V takom prípade musíte pred začatím vykonávania práce počkať na formálne povolenie.

Je možné, že budete musieť toto vyhlásenie každoročne obnovovať, ak chcete v hostiteľskej krajine naďalej dočasne poskytovať svoje služby.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: