Posledná kontrola : 14/03/2023

Žiadosť o dočasné poskytovanie služieb

Ak sa plánujete presťahovať do inej krajiny EÚ, v ktorej chcete dočasne poskytovať regulované služby, budete musieť vopred poskytnúť písomné vyhlásenie. Vyhlásenie sa musí predložiť v písomnej forme a kedykoľvek pred tým, ako začnete poskytovať svoje služby po prvýkrát. Po predložení je toto vyhlásenie platné jeden rok.

Aké doklady potrebujete predložiť

Ak sa požaduje vyhlásenie, môžete ho predložiť priamo orgánu v hostiteľskej krajine, do ktorého kompetencie spadá vaše povolanie (informácie o príslušnom orgáne vám poskytne národné kontaktné miesto v hostiteľskej krajine).

Vyhlásenie by malo obsahovať:

Ak vyhlásenie predkladáte po prvýkrát alebo ak dôjde k akejkoľvek zmene vašej situácie, mali by ste priložiť tieto sprievodné dokumenty:

Dokumenty, ktoré potrebujete predložiť, sa môžu líšiť v závislosti od vášho povolania a od krajiny EÚ, v ktorej ho chcete vykonávať. Obráťte sa na orgány hostiteľskej krajiny zodpovedné za vašu profesiu a overte si, aké typy dokumentov musíte predložiť.

Spracovanie vyhlásenia

Vo väčšine prípadov môžete vyhlásenie predložiť kedykoľvek pred tým, ako začnete pracovať v hostiteľskej krajine (a to aj v prípade, ak ešte neviete s istotou, že začnete pracovať). Po predložení vyhlásenia môžete okamžite začať vykonávať dané povolanie.

Upozornenie

Ak sa regulované povolanie týka zdravia a bezpečnosti a nevzťahuje sa na vás automatické uznávanie , je možné, že hostiteľská krajina najskôr overí vašu kvalifikáciu a až potom budete môcť začať pracovať. V takom prípade musíte pred začatím vykonávania práce počkať na formálne povolenie.

Je možné, že budete musieť toto vyhlásenie každoročne obnovovať, ak chcete v hostiteľskej krajine naďalej dočasne poskytovať svoje služby.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: