Podnikanie
Posledná kontrola : 30/04/2018

Vyživovacia povinnosť – podpora pre rodinných príslušníkov

Predpisy o vyživovacej povinnosti sa v jednotlivých krajinách EÚ líšia a stupeň podpory nie je všade rovnaký. Ak však potrebujete poskytnúť výživné osobe v inej krajine EÚ alebo ho od niekoho z inej krajiny EÚ poberať, uplatňujú sa pravidlá EÚ.

Kde môžete požiadať o výživné?

O výživné môžete požiadať najmä na súde:

Ak sa však spor netýka vyživovacej povinnosti voči dieťaťu mladšiemu ako 18 rokov a ak váš bývalý manžel/manželka alebo príbuzný súhlasí, môžete sa po splnení určitých podmienok spoločne rozhodnúť, ktorý súd by sa mal vaším prípadom zaoberať. 

Ktoré právne predpisy sa uplatňujú na výživné v mojom prípade?

V prípadoch, ktoré sa týkajú dvoch alebo viacerých krajín EÚ, sa konanie o výživnom nemusí nevyhnutne riadiť právom krajiny, v ktorej ste požiadali o rozvod.

Zistite, ktoré právo sa vzťahuje na výživné vo vašom prípade, ako by sa mohli riešiť kolízie medzi právnymi predpismi a aké by mohli byť dôsledky.

So žiadosťou o výživné v zahraničí vám môže pomôcť príslušný ústredný orgán zodpovedný za záležitosti týkajúce sa vyživovacej povinnosti v krajine EÚ, v ktorej žijete. Vyhľadajte príslušný ústredný orgán.

Vykonávanie rozhodnutí o výživnom v zahraničí

Rozhodnutie vo veci výživného vydané a vyhlásené za vykonateľné v jednej krajine EÚ bude vykonateľné vo všetkých ostatných krajinách EÚ.

Výnimka – Dánsko

V prípade rozhodnutí vydaných v Dánsku existuje zjednodušený postup na vyhlásenie rozhodnutí o výživnom za vykonateľné.

Pri vymáhaní výživného vám môže pomôcť príslušný ústredný orgán zodpovedný za záležitosti týkajúce sa vyživovacej povinnosti v krajine EÚ: vyhľadajte príslušný ústredný orgán.

Informácie o vymáhaní výživného, o zjednodušenom postupe EÚ pri výkone rozhodnutí vo veci výživného a o príslušných orgánoch:

Výber štátu:

  • Belgickobesk
  • Bulharskobgsk
  • Chorvátskocrsk
  • Cypruscysk
  • Estónskoeesk
  • Fínskofisk
  • Gréckogrsk
  • Holandskonlsk
  • Lotyšskolvsk
  • Luxemburskolusk
  • Maltamtsk
  • Maďarskohusk
  • Nemeckodesk
  • Portugalskoptsk
  • Poľskoplsk
  • Rakúskoatsk
  • Rumunskorosk
  • Slovenskosksk
  • Slovinskosisk
  • Spojené kráľovstvo – Anglickogb-engsk
  • Spojené kráľovstvo – Severné Írskogb-nirsk
  • Spojené kráľovstvo – Walesgb-wlssk
  • Spojené kráľovstvo – Škótskogb-sctsk
  • Talianskoitsk
  • Česká republikaczsk
  • Španielskoessk
  • Švédskosesk

     

    Najčastejšie otázky

    Právne predpisy EÚ

    Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

    Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

    Zdieľať túto stránku: