Podnikanie
Posledná kontrola : 02/05/2022

Vyživovacia povinnosť – podpora pre rodinných príslušníkov

Predpisy o vyživovacej povinnosti sa v jednotlivých krajinách EÚ líšia a stupeň podpory nie je všade rovnaký. Ak však potrebujete poskytnúť výživné osobe v inej krajine EÚ alebo ho od niekoho z inej krajiny EÚ poberať, uplatňujú sa pravidlá EÚ.

Kde môžete požiadať o výživné?

O výživné môžete požiadať najmä na súde:

Ak sa však spor netýka vyživovacej povinnosti voči dieťaťu mladšiemu ako 18 rokov a ak váš bývalý manžel/manželka alebo príbuzný súhlasí, môžete sa po splnení určitých podmienok spoločne rozhodnúť, ktorý súd by sa mal vaším prípadom zaoberať.

Ktoré právne predpisy sa uplatňujú na výživné v mojom prípade?

V prípadoch, ktoré sa týkajú dvoch alebo viacerých krajín EÚ, sa konanie o výživnom nemusí nevyhnutne riadiť právom krajiny, v ktorej ste požiadali o rozvod.

Zistite, ktoré právo sa vzťahuje na výživné vo vašom prípadeOtvoriť ako externý odkaz, ako by sa mohli riešiť kolízie medzi právnymi predpismi a aké by mohli byť dôsledky.

So žiadosťou o výživné v zahraničí vám môže pomôcť príslušný ústredný orgán zodpovedný za záležitosti týkajúce sa vyživovacej povinnosti v krajine EÚ, v ktorej žijete. Vyhľadajte príslušný ústredný orgánOtvoriť ako externý odkaz.

Vykonávanie rozhodnutí o výživnom v zahraničí

Rozhodnutie vo veci výživného vydané a vyhlásené za vykonateľné v jednej krajine EÚ bude vykonateľné vo všetkých ostatných krajinách EÚ.

Upozornenie

Výnimka – Dánsko

V prípade rozhodnutí vydaných v Dánsku existuje zjednodušený postup na vyhlásenie rozhodnutí o výživnom za vykonateľné.

Pri vymáhaní výživného vám môže pomôcť príslušný ústredný orgán zodpovedný za záležitosti týkajúce sa vyživovacej povinnosti v krajine EÚ: vyhľadajte príslušný ústredný orgánOtvoriť ako externý odkaz.

Informácie o vymáhaní výživného, o zjednodušenom postupe EÚ pri výkone rozhodnutí vo veci výživného a o príslušných orgánoch v jednotlivých krajinách.

Výber štátu:

 • Rakúskoatsk
 • Belgickobesk
 • Bulharskobgsk
 • Chorvátskocrsk
 • Cypruscysk
 • Českoczsk
 • Dánskodken
 • Estónskoeesk
 • Fínskofisk
 • Francúzskofrsk
 • Nemeckodesk
 • Gréckogrsk
 • Maďarskohusk
 • Írskoiesk
 • Talianskoitsk
 • Lotyšskolvsk
 • Litvaltsk
 • Luxemburskolusk
 • Maltamtsk
 • Holandskonlsk
 • Poľskoplsk
 • Portugalskoptsk
 • Rumunskorosk
 • Slovenskosksk
 • Slovinskosisk
 • Španielskoessk
 • Švédskosesk

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: