Podnikanie
Posledná kontrola: 24/10/2019

Vyživovacia povinnosť – podpora pre rodinných príslušníkov

Týka sa vás brexit?

Predpisy o vyživovacej povinnosti sa v jednotlivých krajinách EÚ líšia a stupeň podpory nie je všade rovnaký. Ak však potrebujete poskytnúť výživné osobe v inej krajine EÚ alebo ho od niekoho z inej krajiny EÚ poberať, uplatňujú sa pravidlá EÚ.

Kde môžete požiadať o výživné?

O výživné môžete požiadať najmä na súde:

Ak sa však spor netýka vyživovacej povinnosti voči dieťaťu mladšiemu ako 18 rokov a ak váš bývalý manžel/manželka alebo príbuzný súhlasí, môžete sa po splnení určitých podmienok spoločne rozhodnúť, ktorý súd by sa mal vaším prípadom zaoberať. 

Ktoré právne predpisy sa uplatňujú na výživné v mojom prípade?

V prípadoch, ktoré sa týkajú dvoch alebo viacerých krajín EÚ, sa konanie o výživnom nemusí nevyhnutne riadiť právom krajiny, v ktorej ste požiadali o rozvod.

Zistite, ktoré právo sa vzťahuje na výživné vo vašom prípade, ako by sa mohli riešiť kolízie medzi právnymi predpismi a aké by mohli byť dôsledky.

So žiadosťou o výživné v zahraničí vám môže pomôcť príslušný ústredný orgán zodpovedný za záležitosti týkajúce sa vyživovacej povinnosti v krajine EÚ, v ktorej žijete. Vyhľadajte príslušný ústredný orgán.

Vykonávanie rozhodnutí o výživnom v zahraničí

Rozhodnutie vo veci výživného vydané a vyhlásené za vykonateľné v jednej krajine EÚ bude vykonateľné vo všetkých ostatných krajinách EÚ.

Výnimka – Dánsko

V prípade rozhodnutí vydaných v Dánsku existuje zjednodušený postup na vyhlásenie rozhodnutí o výživnom za vykonateľné.

Pri vymáhaní výživného vám môže pomôcť príslušný ústredný orgán zodpovedný za záležitosti týkajúce sa vyživovacej povinnosti v krajine EÚ: vyhľadajte príslušný ústredný orgán.

Informácie o vymáhaní výživného, o zjednodušenom postupe EÚ pri výkone rozhodnutí vo veci výživného a o príslušných orgánoch:

Výber štátu:

 • Belgickobesk
 • Bulharskobgsk
 • Chorvátskocrsk
 • Cypruscysk
 • Estónskoeesk
 • Fínskofisk
 • Gréckogrsk
 • Holandskonlsk
 • Lotyšskolvsk
 • Luxemburskolusk
 • Maltamtsk
 • Maďarskohusk
 • Nemeckodesk
 • Portugalskoptsk
 • Poľskoplsk
 • Rakúskoatsk
 • Rumunskorosk
 • Slovenskosksk
 • Slovinskosisk
 • Spojené kráľovstvo – Anglickogb-engsk
 • Spojené kráľovstvo – Severné Írskogb-nirsk
 • Spojené kráľovstvo – Walesgb-wlssk
 • Spojené kráľovstvo – Škótskogb-sctsk
 • Talianskoitsk
 • Česká republikaczsk
 • Španielskoessk
 • Švédskosesk

  Najčastejšie otázky

  Právne predpisy EÚ

  Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

  Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

  Zdieľať túto stránku: