Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 30/04/2018

Задължения за издръжка — помощ за членове на семейството

Правилата за задълженията за издръжка в различните страни от ЕС се различават, а степента на подпомагане не е една и съща навсякъде. Правилата на ЕС обаче се прилагат, ако трябва да предоставяте издръжка на лице в друга страна от Съюза или да получавате издръжка от такова лице.

Къде можете да подадете искане за издръжка?

На първо място искане за издръжка може да бъде подадено в:

  • съд в страната, в която живее вашият бивш партньор или вашият роднина;
  • съд в страната, в която живее лицето, което е предявило иск за издръжка;
  • съда, който е отговорен за делата във връзка с вашето гражданско състояние (например развод) или родителска отговорност, ако въпросът за издръжката е свързан с такива дела.

Ако вашият бивш съпруг или роднина е съгласен — и при определени условия — можете съвместно да изберете кой съд да разгледа вашето дело. Това обаче не важи, ако спорът е свързан със задължение за издръжка на дете на възраст под 18 години. 

Кои закони важат за моето дело за издръжка?

В случаи, в които участват две или повече държави от ЕС, прилаганото по отношение на издръжката право не е непременно правото на страната, в която можете да подадете искането си.

Научете кои закони важат за вашето дело за издръжка, как може да се намери решение при стълкновение на закони и какви ще са последиците.

Компетентният по свързаните с издръжката въпроси централен орган в страната от ЕС, в която живеете, може да ви помогне да подадете искане за издръжка в чужбина — търсене на компетентен централен орган.

Прилагане на решения за издръжка в чужбина

Решение за издръжка, произнесено и обявено за подлежащо на изпълнение в една държава от ЕС, ще трябва да бъде приведено в изпълнение във всички други държави от Съюза.

Изключение — Дания

Съществува опростена процедура за обявяване на решения за издръжка, произнесени в Дания, за подлежащи на привеждане в изпълнение.

Компетентният по свързаните с издръжката въпроси централен орган в страната от ЕС, в която живеете, може да ви помогне при събиране на издръжка — търсене на компетентен централен орган.

За информация по страни относно мерките за привеждане в изпълнение, опростената процедура на ЕС за прилагане на решения за издръжка и органите, които се занимават с това, вижте:

Изберете държава:

 

Законодателство на ЕС
  • Юрисдикция, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
  • Задължения за издръжка čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети