Развиване на бизнес
Последна проверка: 02/05/2022

Задължения за издръжка — помощ за членове на семейството

Правилата за задълженията за издръжка в различните страни от ЕС се различават, а степента на подпомагане не е една и съща навсякъде. Правилата на ЕС обаче се прилагат, ако трябва да предоставяте издръжка на лице в друга страна от Съюза или да получавате издръжка от такова лице.

Къде можете да подадете искане за издръжка?

На първо място искане за издръжка може да бъде подадено в:

Ако вашият бивш съпруг или роднина е съгласен — и при определени условия — можете съвместно да изберете кой съд да разгледа вашето дело. Това обаче не важи, ако спорът е свързан със задължение за издръжка на дете на възраст под 18 години.

Кои закони важат за моето дело за издръжка?

В случаи, в които участват две или повече държави от ЕС, прилаганото по отношение на издръжката право не е непременно правото на страната, в която можете да подадете искането си.

Научете кои закони важат за вашето дело за издръжкаОтваряне като външна връзка, как може да се намери решение при стълкновение на закони и какви ще са последиците.

Компетентният по свързаните с издръжката въпроси централен орган в страната от ЕС, в която живеете, може да ви помогне да подадете искане за издръжка в чужбина — търсене на компетентен централен органОтваряне като външна връзка.

Прилагане на решения за издръжка в чужбина

Решение за издръжка, произнесено и обявено за подлежащо на изпълнение в една държава от ЕС, ще трябва да бъде приведено в изпълнение във всички други държави от Съюза.

Предупреждение

Изключение — Дания

Съществува опростена процедура за обявяване на решения за издръжка, произнесени в Дания, за подлежащи на привеждане в изпълнение.

Компетентният по свързаните с издръжката въпроси централен орган в страната от ЕС, в която живеете, може да ви помогне при събиране на издръжка — търсене на компетентен централен орган.

Проверете националната информация относно мерките за прилагане, опростената процедура на ЕС за изпълнение на решения за прилагане на решения за издръжка и органите, които ги обработват, за страната, от която се интересувате.

Изберете държава:

 • Австрияatbg
 • Белгияbebg
 • Българияbgbg
 • Хърватияcrbg
 • Кипърcybg
 • Чехияczbg
 • Данияdken
 • Естонияeebg
 • Финландияfibg
 • Францияfrbg
 • Германияdebg
 • Гърцияgrbg
 • Унгарияhubg
 • Ирландияiebg
 • Италияitbg
 • Латвияlvbg
 • Литваltbg
 • Люксембургlubg
 • Малтаmtbg
 • Нидерландияnlbg
 • Полшаplbg
 • Португалияptbg
 • Румънияrobg
 • Словакияskbg
 • Словенияsibg
 • Испанияesbg
 • Швецияsebg

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: