Последна проверка: 22/02/2021

Корпоративен данък в ЕС

Засегнати сте от Брексит?

Корпоративен данък — също известен и като данък върху печалбата на предприятията — трябва да се плаща от различните видове дружества, клубове, кооперации и неперсонифицирани сдружения върху печалбата от развиваната стопанска дейност. Правилата се определят от националните органи и могат да бъдат различни за всяка държава от ЕС.

Въпроси за конкретна страна?

Свързани теми

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница , например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Още услуги за помощ

Споделяне на страницата: