Последна проверка: 14/12/2022

Гаранции и връщане на стоки

Според правилата на ЕС търговецът трябва да извърши поправка или замяна, да намали цената или да възстанови заплатената сума, ако се окаже, че купените от вас стоки са дефектни или не изглеждат и не работят по начина, посочен в рекламата.

Ако сте купили продукт или услуга онлайн или извън магазин (по телефона, с поръчка по пощата, от амбулантен търговец), също така имате право да се откажете от покупката в рамките на 14 дни по каквато и да е причина и без да обяснявате защо.

Ако не сте сигурен кои правила се отнасят до вашата ситуация, можете да използвате и нашия инструмент за правата на потребителите, който ще ви помогне да разберете какви са правата ви, когато пазарувате в ЕС.

Повече информация за:

Гаранции за дефектни стоки

Безплатна 2-годишна гаранция за всички стоки

Винаги имате право на поне 2-годишна безплатна гаранция, независимо дали сте купили стоката онлайн, в магазин или с поръчка по пощата.

Тази 2-годишна гаранция е минимумът, на който имате право. Възможно e националните разпоредби във вашата страна да ви осигуряват допълнителна защита.

Ако стоки, закупени от вас в ЕС, се окажат дефектни или не изглеждат или не работят по начина, посочен в рекламата, продавачът трябва да ги поправи или замени безплатно, да ви върне парите или да ви направи отстъпка.

Обикновено можете да поискате пълно или частично възстановяване на платената сума само когато не е възможно продуктът да бъде поправен или заменен.

Предупреждение

Нямате право на възстановяване на сумата, ако проблемът е незначителен — като например драскотина върху кутийка на CD.

Допълнителна гаранция (търговска гаранция)

Магазините или производителите често предлагат допълнителна търговска гаранция („гаранция“), която е включена в цената на продукта или се заплаща допълнително.

Тази гаранция може да ви осигури по-добра защита, но никога не може да замени или да намали минималната двегодишна гаранция, на която винаги имате право съгласно правилата на ЕС.

По подобен начин, ако даден магазин ви продава нов продукт по-евтино и твърди, че нямате гаранция, това означава само, че нямате никаква допълнителна защита. Винаги имате право на безплатна 2-годишна гаранция, ако се окаже, че продуктът е дефектен или не отговаря на рекламата.

Лична история

Срокът на вашата 2-годишна гаранция не може да бъде намален с търговска гаранция.

Карла си купува сешоар с 6-месечна гаранция на продавача. Когато след 8 месеца той се поврежда, тя го занася в магазина. Служителят в магазина ѝ казва, че гаранцията е изтекла и тя няма право да си получи парите обратно.

Карла правилно изтъква, че съгласно законодателството за защита на потребителите на ЕС тя има пълна двегодишна гаранция и че 6-месечната гаранция на продавача е само допълнителна услуга. От магазина се съгласяват да заменят сешоара.

Стоки втора употреба

Стоките втора употреба, които купувате от търговец, също са обхванати от минималната двегодишна гаранция. Стоките, закупени от частни лица, обаче не са обхванати.

В някои страни от ЕС, когато купувате стоки втора употреба, можете да се договорите с търговеца за гаранционен срок, по-кратък от 2 години. В същото време срокът не може да е по-кратък от 1 година и неговата продължителност трябва да е ясна по време на покупката.

Как можете да се възползвате от поправка, замяна или възстановяване на сумата

Двегодишният гаранционен срок започва да тече от момента на получаване на стоката. Ако стоката се повреди в рамките на тези 2 години, търговецът винаги трябва да ви предложи някакво решение. В някои страни от ЕС вие също така имате право да поискате от производителя да отстрани проблема.

  • Ако стоката се повреди през първата година, се приема, че проблемът е съществувал, когато сте я получили, освен ако търговецът може да докаже обратното. Поради това имате право на безплатна поправка или замяна, или, ако това се окаже прекалено трудно или скъпо, може да ви предложат намаление на цената или да ви върнат парите.
  • Ако стоката се повреди след една година, пак имате право на безплатна поправка или замяна, на намаление на цената или на възстановяване на заплатената сума. Възможно е обаче да се наложи да докажете, че проблемът е съществувал, когато сте получили стоката.

Европейският потребителски център във вашата страна може да ви помогне, ако имате проблем със стоки, закупени от друга страна от ЕС.

За по-подробна информация за правата ви съгласно националното право вижте правилата за законовите и търговските гаранции в страната, в която сте извършили покупката:

Изберете държава

Вашето право на анулиране и връщане на поръчка

14-дневен срок за отказ

В ЕС имате право да върнете покупки, направени онлайн или чрез друг метод за продажби от разстояние, например по телефона, с поръчка по пощата или от амбулантен търговец, в рамките на 14 дена и да ви бъде възстановена пълната заплатена сума. Можете да направите това по каквато и да е причина, дори ако просто сте променили мнението си.

14-дневният срок за отказ не важи за всички покупки. Някои от изключенията са:

  • билети за самолет и влак, както и билети за концерти, резервации за хотели и за автомобили под наем, а също и за кетъринг услуги за определени дати;
  • храни и напитки, които ви се доставят редовно (например доставки на млекар);
  • стоки, изработени по поръчка или явно персонализирани (например костюм, ушит по поръчка);
  • аудиозаписи, видеозаписи или компютърен софтуер (напр. на DVD) в запечатана опаковка, която сте отворили след получаването на продукта;
  • онлайн цифрово съдържание, ако вече е започнало изтеглянето или стрийминга и сте дали съгласието си, че губите правото си на отказ след започването на този процес.
  • стоки, закупени от физическо лице, а не от дружество/търговец
  • договори за неотложни дейности за ремонт или поддръжка — ако повикате водопроводчик за поправка на душ, който капе, не можете да отмените поръчаната работа, след като сте се споразумели за цената на услугата

Следва да имате предвид, че този списък не е изчерпателен.

Срокът за отказ изтича 14 дни след получаването на стоките. Когато става дума за договор за услуги, срокът за отказ изтича 14 дни след сключването на договора. Ако той изтича през неработен ден, срокът се удължава до следващия работен ден.

Лична история

Отказът от някои видове покупки не е възможен
Джейн си купува билет онлайн за концерт на U2 в Ирландия. На следващия ден открива, че ѝ се налага да пътува извън страната в деня на концерта и се опитва да се откаже от поръчката си. Онлайн търговецът обаче отказва да анулира поръчката и да ѝ върне парите, тъй като 14-дневният срок за отказ не важи за покупките на билети за концерти.

Ако купите стоки в магазин, съгласно разпоредбите на ЕС нямате право да ги върнете (за замяна или възстановяване на заплатени суми), освен ако не са дефектни. Въпреки това много магазини доброволно позволяват на клиентите да връщат или заменят стоки в рамките на определен период от време при представяне на касовата бележка. За повече информация вижте вашата касова бележка или политиката за връщане на стоки на магазина, в който сте направили покупката си.

Как да се откажете от покупка

Трябва да информирате търговеца за решението си да се откажете от покупката. Не е достатъчно само да върнете стоките. Търговецът трябва да ви предостави стандартен формуляр за отказ, който можете (но не сте длъжен) да използвате, за да го уведомите за решението си. Можете едновременно да информирате търговеца и да върнете стоките, например като добавите писмена декларация към стоките, които връщате по пощата, като изпратите електронно писмо или като попълните онлайн формуляр на уебсайта на търговеца.

Трябва да изпратите неизползваните стоки на търговеца в рамките на 14 дни, след като сте го информирали, че искате да се откажете.

Някои търговци може да не поискат да заплатите разходите по връщането на стоките. Те обаче трябва да ви уведомят предварително (преди да поръчате) дали ще трябва да платите разходите, ако решите да върнете съответната стока. Ако не направят това, те ще трябва да заплатят тези разходи. Не трябва да поемате никакви други разходи, за които не сте били уведомен.

За обемисти стоки (като например големи домакински уреди или мебели) търговецът трябва да ви информира поне за приблизителните разходи за връщането им. Обемисти стоки, които са закупени извън търговски обект, например по каталог или от амбулантен търговец, и са доставени незабавно, трябва да бъдат взети от търговеца за негова сметка.

Възстановяване на заплатена сума

Търговецът трябва да ви върне заплатената сума в срок от 14 дни от получаването на уведомлението за отказ. Той обаче може да отложи възстановяването на сумата, ако не е получил стоките или доказателство, че сте ги върнали.

Възстановената сума трябва да включва всички разходи за доставка, които сте платили, когато сте направили своята покупка. Търговецът обаче може да ви начисли разходи за доставка, ако изрично сте поискали нестандартна доставка (например експресна доставка).

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: