Живот и пътуване
Последна проверка: 09/07/2020

Европейска процедура за искове с малък материален интерес

Засегнати сте от Брексит?

За какво се използва?

Европейската процедура за искове с малък материален интерес ви дава възможност да предявите иск срещу:

Можете да използвате процедурата за искове на стойност до 5000 евро (без разходите) във всички страни от ЕС с изключение на Дания.

Европейската процедура за искове с малък материален интерес е алтернатива на националните процедури. Решение по тази процедура се признава и е изпълнимо в друга държава от ЕС, и не може да бъде оспорено, освен ако има несъответствия със съществуващо решение в другата държава от Съюза по същия спор между страните по иска.

Предимства:

Колко струва?

Обикновено трябва да заплатите съдебна такса , която ще ви бъде възстановена, ако искът ви е успешен.

При трансгранични искове може също да се наложи да платите за превод на формуляри. Тези разходи ще ви бъдат възстановени, ако искът ви е успешен.

Как функционира процедурата?

Можете да използвате формулярите за искове с малък материален интерес .

  1. Попълнете формуляр Aen и го изпратете до съда, който е компетентен по иска. Той може да е в страната, където е установено предприятието ви, или в другата страна от ЕС.
  2. След като съдът получи исковия формуляр, той трябва да попълни своята част от формуляра с отговориen.
  3. Съдът може да поиска от вас да попълните формуляр Бen, ако сметне, че е необходимо да добавите още информация.
  4. В срок от 14 дни от датата на получаване на исковия формуляр съдът трябва да връчи копие от него – заедно с формуляра с отговори – на ответника.
  5. Ответникът трябва да попълни своята част от формуляра с отговориen в срок от 30 дни.
  6. Съдът трябва да ви изпрати копие от получения отговор в рамките на 14 дни.
  7. След като получи отговор от ответника (ако получи такъв), съдът разполага с 30 дни, за да:

Резултат от иска и изпълнение

Правоприлагащите органи ще наложат изпълнението на решението съгласно националните правила.

Съд може да откаже да приведе в изпълнение решението, ако то е несъвместимо с предишно решение по същия спор между вашето предприятие и ответника.

Решението ще е валидно във всички държави от ЕС с изключение на Дания.

Повече информация за европейската процедура за искове с малък материален интерес

Можете да прочетете повече за подаването на искове в пълното практическо ръководствоen.

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Обществени консултации

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Европейска процедура за искове с малък материален интерес

Уреждане на спорове с доставчици или клиенти от друга страна в ЕС за суми на стойност до 2000 евро.

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: