Последна проверка: 30/04/2019

Права върху интелектуална собственост

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Защитата на вашата интелектуална собственост има няколко предимства:

Свързани теми

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Европейско бюро за помощ относно интелектуалната собственост

Безплатни консултации и обучение за управление на интелектуалната собственост за съфинансирани от ЕС проекти или транснационални бизнес сделки.

Бюро за помощ за МСП относно интелектуалната собственост

Безплатни консултации и бизнес инструменти за управление на вашата интелектуална собственост в Китай, Латинска Америка и Югоизточна Азия.

InnovAccess

Информация за националните мерки за подпомагане, законодателството и процедурите за регистрация, предоставена от службите за интелектуална собственост в 30 европейски страни.

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: